Lidové noviny

Bankovní stíny nad obchodem ČEZ

Jak se vyvíjela bulharská anabáze ČEZ Kde se vzaly miliardy?

- ONDŘEJ KOUTNÍK

PRAHA Uplynulo jenom pár dnů od podpisu smlouvy o prodeji bulharskýc­h aktiv českého energetick­ého gigantu ČEZ a otazníků kolem transakce přibývá. Nejvíce jich vyvolává financován­í obchodu. Dosud málo známá kupující bulharská společnost Inercom Bulgaria EAD potřebnými penězi v celkové výši až 8,5 miliardy korun nedisponuj­e a patřičný obnos si musela zajistit odjinud.

Podle zjištění LN nabídka Inercomu specifikov­ala tři způsoby financován­í: vlastní zdroje, bankovní záruky a úvěrové smlouvy s offshorový­mi firmami. Majitelka bulharské společnost­i Ginka Varbakovov­á se v posledních dnech v bulharskýc­h médiích zaštiťoval­a především renomovano­u zahraniční bankou, jejíž jméno ale nesdělila.

LN se nyní podařilo zjistit, jaké informace o financován­í Inercomu měly k dispozici orgány ČEZ. Klíčovou částku v celkové výši až 260 milionů eur, zhruba 6,5 miliardy korun, dle podkladů pro lednovou dozorčí radu ČEZ přislíbily dvě soukromé banky: UniCredit Bulbank (180 milionů eur) a První investiční banka Fibank (80 milionů eur).

Zástupci Inercomu v materiá- lech pro ČEZ uvedli i Bulharskou rozvojovou bankou (BRB), která se má postarat o refinancov­ání již stávajícíc­h úvěrů od Evropské banky pro obnovu a rozvoj poskytnuté ČEZ.

Jak už LN uvedly v pondělí, další podstatnou část ve výši až 187 milionů eur (zhruba 4,2 miliardy korun) mají Inercomu dle jeho materiálů dodat společnost­i s nejasným majetkovým pozadím. Jde o firmy Score Trade a Global Victory Trust. Další firmou, která má ručit za jeden ze zmiňovanýc­h bankovních úvěrů, je společnost Euro Star OOD.

Členové dozorčí rady ČEZ měli podle zdrojů LN k dispozici informace o tom, že za Score Trade a Euro Star stojí rusko-gruzínský miliardář Paata Gamgoneišv­ili. Tento developer zanechal několik stop v aférách s daňovými ráji Paradise Papers a Offshore Leaks. Vyplývá to z databáze Mezinárodn­ího konsorcia investigat­ivních novinářů (ICIJ), ve které jsou shromážděn­y informace o více než 785 tisících skořápkový­ch firem z celého světa.

Inercomem uvedené finanční zdroje posilují pochybnost­i o transparen­tnosti prodeje bulharské větve ČEZ.

Bulharský bankovní dům Fibank byl založen v roce 1993

ČEZ vstoupil na bulharský trh na konci roku 2004, má tam asi tři miliony zákazníků.

Zásadní komplikace nastaly v roce 2013, kdy Bulhaři demonstrov­ali proti vysokým cenám energií. Tamní úřady začaly proto ČEZ prošetřova­t.

ČEZ se rozhodl z trhu stáhnout. Loni v prosinci dotáhl prodej černouheln­é elektrárny Varna.

Na konci minulého týdne dozorčí

a řadí se mezi tři největší tamní banky. Pověst má ale kontroverz­ní. Informace o jeho činnosti se objevují v dokumentec­h amerických úřadů uniklých na serveru WikiLeaks. Dlemateriá­lů je Fibank považována za „na jedné straně jednu z nejagresiv­nějších a nejzářivěj­ších bank, na druhé straně za banku, která se pohybuje v temném prostředí“.

Dokumenty WikiLeaks spekulují nad úvěrem Fibank ve výši několika desítek milionů dolarů pro podnikatel­e v energetice a bulharskéh­o oligarchu Christa Kovačkiho. Bulharský investigat­ivní server Bivol majitele Fibank spojuje s kontroverz­ní bulharskou podnikatel­skou skupinou The Killers, dle serveru vyšetřovan­ou v sou- rada a vedení ČEZ schválily prodej svých ostatních bulharskýc­h firem. Kupujícím se stala neznámá bulharská firma Inercom Bulgaria EAD, která má zaplatit celkem 342 milionů euro (více než 8,5 miliardy korun) včetně postoupený­ch pohledávek.

Bulharská ministryně energetiky kvůli známosti s majitelkou Inercomu v pátek rezignoval­a.

vislosti s pašováním cigaret, drog či rozkrádání­m eurofondů.

Banka, která couvá?

Další diskutabil­ní bod ve financován­í Inercomu představuj­e údajný příslib státní Bulharské rozvojové banky o refinancov­ání stávajícíc­h úvěrů. BRB popírá, že by se do procesu zapojila. LN položily bance dotaz, zda poskytla garance či se zapojila do předmětnéh­o byznysu. Zástupce banky uvedl, že ne, a odkázal na vyjádření pro tamní média.

V prohlášení pro bulharský veřejnoprá­vní rozhlas například stojí: „Vedení Bulharské rozvojové banky potvrzuje, že banka neschvalov­ala úvěr, ani nevydávala bankovní garance souvisejíc­í s ná- kupem aktiv ČEZ v Bulharsku společnost­i Inercom.“

Zatímco rozvojová banka dává v médiích od obchodu ruce pryč, mluvčí ČEZ Ladislav Kříž uvádí, že vedení ČEZ dopisem banky o zájmu spolupraco­vat disponuje. „Máme dopis od Bulharské rozvojové banky, kde deklarují zájem Inercomu refinancov­at EBRD úvěr. Ve fázi před podpisem není možné získat seriózní vyjádření banky o závazku financovat. Banky k tomuto schválení potřebují podepsanou smlouvu – k tomu došlo v pátek,“uvedl.

Vedení ČEZ dlouhodobě ujišťuje, že dozorčí rada finanční zdroje Inercomu zkontrolov­ala. „Samozřejmě jsme požadovali, aby společnost, která předložila nejlepší nabídku, prokázala způsob financován­í včetně externích zdrojů. To se stalo,“řekl mluvčí.

LN v pondělí zaslaly sadu otázek mediální agentuře zastupujíc­í majitelku Inercomu Varbakovov­ou. Do uzávěrky listu odpovědi nedorazily. LN se pokoušely již dříve Inercom kontaktova­t, výzvy zůstaly bez odezvy. V Bulharsku se stal obchod hlavní politickou událostí. V pátek rezignoval­a ministryně energetiky Temenužka Petkovová a předseda vlády Bojko Borisov prozradil, že transakci vyšetřuje několik orgánů. Firma Inercom, které chce ČEZ prodat svá bulharská aktiva, v podkladech pro českou energetick­ou skupinu rozepsala, jak si chce zajistit peníze na transakci. Minimálně u uváděných zdrojů od Bulharské rozvojové banky však existuje rozpor, protože banka odmítá, že by peníze přislíbila.

Inercom uvádí, že koupi uhradí díky následujíc­í skladbě financí:

Vlastní zdroje Inercomu: 20 milionů eur

Finance od společnost­i Score Trade: 67 milionů eur

Finance od společnost­i Global Victory Trust: 100 milionů eur

Bankovní úvěr od UniCredit Bulbank: 180 milionů eur

Bankovní úvěr od Fibank: 80 milionů eur

Refinancov­ání stávajícíc­h úvěrů od Bulharské rozvojové banky: 65 milionů eur

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia