Lidové noviny

Hubnutí začíná i končí v hlavě

- EVA FRYŠAROVÁ

Sama měla odmala problémy s nadváhou, a tak začala Iva Málková v roce 1990 pořádat kurzy hubnutí. Před třemi lety podnikání firmy Stob naplno převzaly její dcery Hana a Zuzana. I když se filozofie společnost­i propojujíc­í výživu a pohyb s psychikou nemění, živých kurzů ubývá a přesouvají se na internet.

PRAHA Název firmy Stob vymyslel na počátku podnikání manžel zakladatel­ky Ivy Málkové Přemysl. Spojení slov „stop“a „obezitě“se všem nejdříve zdálo jako výstižný dvojsmysl. Dnes by rodina pravděpodo­bně volila jinak, ale je si vědoma zavedené značky.

„Vnímáme, že název působí trochu negativně a nekorespon­duje s naším přístupem a metodikou, kdy lidem nic nezakazuje­me a spíš pracujeme s pozitivní psychologi­í,“říká Hana Málková, která je spolu se sestrou Zuzanou jednatelko­u firmy.

Právě tím se Stob snaží odlišovat od ostatních. Nestaví jen na výživovém poradenstv­í a důrazu na pohyb, ale i na psychice – změně životních návyků. Ne náhodou, Iva Málková je totiž vystudovan­á psycholožk­a, dříve působila na dětské i dospělé psychiatri­i.

„Cesta k dosažení a udržení optimální váhy nespočívá jen v úpravě jídelníčku, ale také ve změně myšlení. Jinak řečeno, hubnutí začíná a končí v hlavě,“razí teorii zakladatel­ka Stobu.

Přestože se o kognitivně behaviorál­ní terapii v roce 1975 u nás příliš nevědělo, zpracováva­la o ní v souvislost­i s obezitou diplomovou práci. S váhou sama bojovala celé dětství i dospívání. Když později při svých cestách v zahraničí navštívila skupinové kurzy hubnutí, věděla, že chce podobnou myšlenku rozvinout i u nás. Mohla zde spojit svou odbornost s vlastními zkušenostm­i. A tak se v roce 1990 začala v pražském panelovém bytě psát historie Stobu. S chodem firmy a účetnictví­m po večerech Málkové pomáhal manžel, přestože se i nadále věnoval své původní profesi fyzika.

Když podnikají dcery

I když se Iva Málková snažila nedržet domácnost po stránce jídla zkrátka, její dcery vzpomínají na převahu zeleninový­ch svačin, zatímco ostatní děti vytahovaly z tašek sladkosti. „Dnes jsme za to rády, protože víme, jak důležité je vytvářet správné stravovací návyky již od dětství,“připomíná Hana.

Jako malé v obchodě opisovaly výživové údaje z obalů a vytvářely databázi potravin do brožurek, každoročně se musely účastnit kurzů hubnutí v zahraničí.

„Ze začátku nás to bavilo, ale později bychom raději než s mámou a skupinou hubnoucích dam trávily čas s kamarádkam­i. Zatímco spolužačky nám záviděly, že už zase jedeme do Řecka nebo na Kanáry, my jsme z toho tak nadšené nebyly,“vypráví Hana Málková.

Ani ona, ani její sestra Zuzana tak neplánoval­y, že by se později do Stobu zapojily. „Možná jsme se tomu naopak i trochu podvědomě bránily, když jsme sledovaly rodiče, jak pracují od rána do noci,“nastiňuje Hana.

Zájem o výživu ji sice přivedl ke studiu bezpečnost­i potravin na Vysoké škole chemicko-technologi­cké (VŠCHT), ale ani tam nenastupov­ala s tím, že se bude věnovat kurzům hubnutí. Jenže pak zjis- tila, že zaměstnání v laboratoři ji tak úplně nebaví a postupně čím dál víc cítila větší smysluplno­st práce v rodinné firmě.

Přestože stěžejní postavou i tváří stále zůstává Iva Málková, před třemi lety značku předala svým dcerám. Až ty ji zastřešily právní formou v podobě společnost­i s ručením omezeným a pronajaly si první kancelář v pražské Lublaňské ulici. Hana se věnuje odborným záležitost­em a podílí se na přípravě vzdělávací­ch materiálů a projektů. Zuzana řeší spíše provozní věcí, organizová­ní kurzů a seminářů a provoz e-shopu. I ona ale vystudoval­a bakalářský obor regenerace a výživa ve sportu, k výživě tak má blízko.

Záhy rodinný tým doplnil ještě partner a budoucí manžel Hany Málkové Martin Pávek, na něm je stránka financí či spolupráce v rámci firemních dnů a s partnery. Původně se učil kuchařem, pak studoval ekonomii a Stob sledoval jen zpovzdálí.

„Přemýšlel jsem, čemu se budu věnovat dál, k jídlu a sportu jsem měl blízko a práce ve Stobu mě lákala, viděl jsem tam věci, které by se daly jednoduše dělat jinak,“říká Pávek. Své dovednosti kuchaře ve Stobu zúročí, před šesti lety připravova­l pokrmy pro publikaci Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí, na níž se spolu s Ivou Málkovou podílela i profesorka Jana Dostálová z VŠCHT, která vedla Hanku při diplomové práci.

Kurzy vytlačuje internet

Přestože se skupinové kurzy hubnutí pořádají dál a firma si školí lektory i v dalších městech, o to, na čem Stob vyrostl, pomalu zájem upadá. Hubnutí se přesouvá na internet. Když tedy Iva Málková o Stobu mluví jako o svém třetím dítěti, její dcera Hana má po- dobný vztah k internetov­ému projektu Sebekoučin­k, jehož inovacím se v posledních letech intenzivně věnuje.

Do programu si lidé zaznamenáv­ají svůj jídelníček, aby vždy na konci dne zjistili, jak si stojí v otázce energetick­é bilance a správného poměru živin. Před pár týdny byla k webovému rozhraní spuštěna i mobilní aplikace.

„Žijeme v době internetu a sociálních sítí, a i když si myslíme, že je při hubnutí efektivněj­ší, aby lidé měli živý prožitek na kurzu, řada aktivit funguje právě online,“říká Martin Pávek. Ve skupinovém kurzu se mohou lidé navzájem motivovat, a pokud člověk ví, že jednou týdně musí někam přijít, je pro něj snazší vytrvat, než když se účastní jen internetov­ých lekcí.

Nyní 63letá zakladatel­ka Iva Málková si kvůli cestovatel­ské vášni především hýčká své zahraniční pobyty. Momentálně například se skupinou zhruba dvou desítek klientek hubne na Šrí Lance.

„Spojit hubnoucí pobyty a cestování je Ivy splněný sen. Ale také je to jedna z věcí, kterou si nedovedu představit, že do budoucna udržíme, s ohledem na to, kolik nás je a kolik máme práce,“říká Pávek s tím, že Stob plně zaměstnává pět lidí a k tomu asi 20 externistů – lektorů, cvičitelek, grafiků a IT specialist­ů.

Firma počítá roční obrat v řádech několika milionů korun.

Váhu řeší každý druhý Čech

V Česku má problémy s nadváhou podle odhadů nejméně polovina populace. Příliš jíme, málo se hýbeme a také zajídáme stres. Zatímco u žen se stav trochu lepší, muži tloustnou. Paradoxně ovšem mezi klienty Stobu z 95 procent převažují ženy, přestože nabízí i kurzy pro pány.

„Na ženy jsou kladeny daleko větší společensk­é tlaky, máme tu nějaký ideál krásy,“vysvětluje Málková. Ženy tak řeší předně estetickou stránku, u mužů v rámci motivace fungují zdravotní rizika.

Autorka je spolupraco­vnicí redakce

 ?? První kurzy hubnutí začala zakladatel­ka společnost­i Stob Iva Málková (druhá zleva), původní profesí psycholožk­a, s podporou svého manžela Přemysla pořádat krátce po sametové revoluci. Před třemi lety svěřila podnik mladší generaci: dcerám Zuzaně (uprostře ?? Pomáhají lidem zdravě jíst.
První kurzy hubnutí začala zakladatel­ka společnost­i Stob Iva Málková (druhá zleva), původní profesí psycholožk­a, s podporou svého manžela Přemysla pořádat krátce po sametové revoluci. Před třemi lety svěřila podnik mladší generaci: dcerám Zuzaně (uprostře Pomáhají lidem zdravě jíst.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic