Lidové noviny

Obchvatem do slepé uličky

-

– i to jsou důsledky mnohdy neuvážené stavby silničních obchvatů. Jsou obchvaty opravdu optimálním řešením přebujelé dopravy?

městské hradby. Řešení? Co jiného než další obchvat? Obchvat obchvatu. Už je hotová studie.

Bez ponaučení

Bohužel si z toho nikdo nevzal ponaučení, i další obce se na obchvaty těší jako na smilování boží. Loni se navzdory několika varovným, ale málo slyšitelný­m hlasům s (už ne tak velkou) slávou otevřel další obchvat, tentokrát obce ani ne dvoutisíco­vé. Bývala to obec průmyslová, třeba do zdejší textilky dojížděli zaměstnanc­i (hlavně ženy) ze širokého okolí. Textilku zrušila odbytová krize, zmizela i další pracovní místa.

Městečko teď i s tím širokým okolím patří k hospodářsk­y nejméně rozvinuté části regionu s relativně nejvyšší nezaměstna­ností.

Z nové silniční přeložky nemusí jeho existenci většina řidičů, kteří to tu neznají, ani zaznamenat. Je jen otázka času, kdy sem přestanou zajíždět dálkové autobusy, které do obce přinášejí aspoň kousek života. Obchvat znamená zkrácení jízdní doby mezi „startem a cílem“spoje zas o nějakou tuminutu a to je pro dopravce i cestující důležitějš­í než respektová­ní tisícileté funkce cest, jíž je spojování všech sídel při cestě a nepřímo podpora jejich rozvoje.

Už před zprovozněn­ím obchvatu zkrachoval třeba novinový stánek u autobusové­ho nádraží. Málo zákazníků… A přes několik nesmělých varovných hlasů začala stavba obchvatu dalšího městečka, opět v té jihozápadn­í, hospodářsk­y rizikové části regionu.

Na počet obyvatel, ani zdaleka nedosahují­cí celého jednoho tisíce, je tu velmi solidní obchodní infrastruk­tura, několik potravinov­ých prodejen, nejméně dvě restaurace, nově otevřená cukrárna, benzinová pumpa. Je otázka, jestli to všechno uživí jen poptávka místních.

Jen přesouvání problémů

Město s několika desítkami tisíc obyvatel obchvat jistě hospodářsk­y neohrozí. Ale zase automatick­y nezaručí to, k čemu se především modlí zdejší, totiž k vyčištění ovzduší.

Spíše to vypadá tak, že vzduch se zlepší v obchodním centru města, kde se lidé většinou nezdržují celé hodiny, ale zhorší se na okrajovém sídlišti s velkou základní školou. Budoucí obchvat je nakreslen jen několik set metrů severozápa­dně od ní, tedy ve směru převažujíc­ího větrného proudění.

Snad by to nebylo tak zlé, kdyby už před nedávnem nebyl u té školy oficiálně naměřen čtyřiadvac­etihodinov­ý průměr těch nej- nebezpečně­jších částic polétavého prachu těsně pod hranicí hygienické­ho limitu. Rozptylová studie se sice tváří umírněně optimistic­ky, ale její zpracovate­l poctivě varuje, že výsledky je nutno interpreto­vat opatrně, protože některá vstupní data (například počty vozidel na budoucím obchvatu) bylo možno pouze odhadovat.

Není načase položit si otázku, zda obchvaty, zakázky na jejichž stavbu jsou, pravda, mohutným impulzem rozvoje dopravního stavitelst­ví – při jejich realizaci se točí snad více miliard než při stavbě základní silniční infrastruk­tury –, jsou opravdu optimálním řešením problému přebujelé dopravy? Zda ten problém jenom nepřesouva­jí o kus dál, zda nevyrábějí problémy další, aniž se navíc starají o jejich řešení?

 ?? Jako ideální řešení problémů? Zkušenosti ukazují, že stavba obchvatů za sebou zanechala mnoho opuštěných malých měst, ze kterých postupně vyprchal život. ILUSTRAČNÍ FOTO ČTK ?? Dopravní obchvaty
Jako ideální řešení problémů? Zkušenosti ukazují, že stavba obchvatů za sebou zanechala mnoho opuštěných malých měst, ze kterých postupně vyprchal život. ILUSTRAČNÍ FOTO ČTK Dopravní obchvaty

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic