Senátor Láska: Prezident si vědomě vymýšlí

Lidove noviny - - Domov - JAN HORÁK

PRAHA Už druhý odpovědný výbor parlamentu se usnesl, že prezident Miloš Zeman v souvislosti s výskytem látky typu novičok na našem území nemluvil pravdu. Po zahraničním výboru sněmovny se včera obdobně vyjádřil i senátní výbor pro bezpečnost. „Zpravodajské služby se jednoznačně shodly, že v Česku žádná látka typu novičok nebyla vyráběna, vyvíjena ani skladována,“řekl LN člen výboru senátor

Václav Láska.

LN Jak si vysvětlujete tvrzení prezidenta republiky, že se tu látka typu novičok vyráběla?

Interpretace pana prezidenta byla lživá od začátku do konce.

LN Jaký závěr z toho vyvodili senátoři?

Tato diskusemezi senátory proběhla jak na jednání, tak i méně formálně v zákulisí. Prezident republiky prostě nemluví pravdu. On se nedopustil špatné interpretace, on si zkrátka zcela vědomě a účelově vymýšlí. Náš výbor už před časem přijal usnesení, že pan prezident nehájí zájmy České republiky, ale jiných mocností.

LN Prezident veřejně uvedl, že se tu látka typu novičok vyráběla. Minulý týden zahraniční výbor sněmovny přijal usnesení, že nevyráběla. Ve středu totožné stanovisko zaujal i váš výbor. Co si z toho má vzít veřejnost?

Jedna otázka je, komu bude chtít veřejnost věřit. Pak musíme brát v potaz vztah k zahraničí, protože když jdou z Česka k takto závažným tématům od nejvyšších ústavních činitelů rozdílné zprávy, není to dobře. Abychom přesvědčili naše zahraniční partnery, že pravda není na straně pana prezidenta, tak se k tomu snaží po vlastním uvážení vyjádřit i zbývající ústavní činitelé, aby to alespoň na počty bylo ve prospěch pravdy.

LN Co by se mělo dít dál?

Jestli by se mělo dál jednat ve vztahu k panu prezidentovi, o tom se vede velká diskuse. Problém je, že ústava, která jediná může obsahovat jakékoliv prvky řízení vůči prezidentovi, s takovou situací nepočítala. Velezradou se myslí nějaký zločin ve válečném stavu, což není tento případ. Pak existuje možnost zbavení funkce kvůli tomu, že prezident není způsobilý výkonu funkce. Ale to je otázka spíše zdravotního stavu, i když zahrnuje i psychický stav.

LN Myslíte, že je udržitelný stav, kdy k takto důležitým tématům prezident republiky, vláda a obě komory parlamentu mluví rozdílným jazykem?

Do budoucna taková věc hrozí, a to opakovaně. Ve vztahu k zahraničí by se to mohlo vyřešit dílčím způsobem, že naši zahraniční partneři přijmou skutečnost, že český prezident je, jaký je, a že jeho slovům se nebude přikládat velká důležitost.

LN Nebylo by namístě, aby se prezident, představitelé vlády a parlamentu pravidelně scházeli, aby mohli své postoje k tak zásadním tématům koordinovat?

Ze strany Hradu tady absolutně není ochota k takovému jednání. Dřív obdobné schůzky probíhaly preventivně. Když byl nějaký bezpečnostní problém, sešli se ti, kdo k tomu měli co říct, a poradili se, jak k problému přistoupit. A pokud vím, tyto schůzky byly ze strany Hradu zrušeny. Pan prezident si dělá, co chce. Nestojí o to, aby s kýmkoliv cokoliv konzultoval.

LN Jednání výboru se účastnila iministryně obranyKarla Šlechtová, která vminulých dnech odvolala ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře. Nedávno se vyjádřil, že otravné látky se v Česku připravují maximálně pro laboratorní účely. Vysvětlila vám ministryně Šlechtová, proč ho odvolala?

Otázka padla a odpověď jsme dostali. Vzhledem k tomu, že to jednání bylo ve stupni vyhrazené, nechtěl bych to dále rozvádět.

LN Zeptám se jinak. Bylo vysvětlení paní ministryně věrohodné?

Já jsem té odpovědi věřil.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.