Bělověžský prales přežije

Lidove noviny - - Svět - VARŠAVA

Polský ministr životního prostředí Henryk Kowalczyk nařídil zastavit kácení stromů v Bělověžském pralese, které vyvolalo kritiku v Polsku i v zahraničí. Zrušení předchozího rozhodnutí generálního ředitele Státních lesů, které kácení v pralese povolovalo, má vstoupit v platnost během několika dnů.

Krok ministra Kowalského se očekával, protože jde o reakci na verdikt Soudního dvora Evropské unie z poloviny dubna. Podle něj rozsáhlá těžba dřeva v chráněném Bělověžském pralese není v souladu s právem EU. Polské úřady po verdiktu slíbily, že rozsudek budou respektovat.

Kontroverzní kácení v pralese povolil předchozí ministr životní- ho prostředí Jan Szyszka. Argumentoval při tom bojem proti šíření lýkožrouta smrkového, což zpochybňovali ochránci životního prostředí. Podle nich byla motivem snaha vydělat na těžbě.

Bělověžský prales představuje nejrozsáhlejší zbytek původního nížinného lesa ve východní Evropě a je zapsán na seznamu světových památek UNESCO. vst, čtk Poznámku čtěte na straně 10

Bělověžský prales je před těžaři zachráněn. FOTO WIKIPEDIA

Opět v bezpečí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.