K důchodům

Lidove noviny - - Seriál Ln -

nemohli z politických důvodů vykonávat svou profesi a kteří byli podle tohoto zákona označeni za účastníky odboje, či spíš odporu, se důchod zvyšuje do výše průměrného důchodu. Myšlenka zákonodárce byla celkem prostá: je vhodné, aby stát umožnil důstojné stáří lidem, které určitým způsobem vyznamenal.

Ukázalo se však, že to ustanovení – pro většinu lidí asi celkem pochopitelně – platí jen pro ty, kterým úřady nějaký důchod přiznaly. A v tom je potíž. Existují totiž lidé, kterým represivní a další orgány komunistického státu nejen neumožnily vykonávat jejich profesi, a tak směli pracovat jen v několika bídně placených zaměstnáních, ale které prostě a jednoduše z komunistického Československa vyhnaly. O akci Asanace se, myslím, napsalo dost, není třeba opakovat vý-

Putna

Středa Baldýnský hrůžky, násilí ani všemožné šikany, kvůli nimž těm, kteří se nechtěli přizpůsobit a skákat, jak režim pískal, nezbylo než odjet do exilu.

A teď je sice český stát – „jsa odhodlán trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím“, jak praví preambule příslušného zákona – ocenil medailí a sto tisíci korun, ale na důchod nárok nemají. Zpravidla proto, že v Československu a později v ČR neodpracovali počet let nutný k přiznání důchodu. Může to vypadat spravedlivě: proč by měl být přiřčen důchod člověku, který do důchodového systému nepřispíval? Jenže to spravedlivé není: proč by totiž měl být důchod zvýšen na průměrný někomu, kdo do systému nepřispíval adekvátně? Zákonodárce rozhodl, že prostě proto, že takový člověk byl šikanován, a – jak již řečeno – byl ze zá-

Čtvrtek

Oliva konných důvodů oceněn za svou někdejší činnost. Je to jakési odškodnění za dřívější ústrky. Proč tedy neplatí pro lidi vyštvané z vlasti a nucené odejít do neznáma, je mi nepochopitelné. Asi stojí za připomenutí, že jde o několik málo lidí, a že by tudíž snad stála za zvážení nějaká výjimka. Není pro ně totiž snadné se dívat, jak jejich někdejší mučitelé pobírají důchody víc než slušné, zatímco oni…

Přitom by stačilo málo: přiznat jim tak malou část důchodu, na jakou si stačili před neochotným odchodem do exilu „vydělat“. Pak už by vše šlo svou zákonnou cestou. PETRUŠKA ŠUSTROVÁ

Pátek Šustrová Sobota Hanák

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.