Neprofesionalita s bahenním odérem

Lidove noviny - - Názory - Ad LN 2. 6.: Česká malost je na světové úrovni Mgr. Marcela Turečková, výkonná tajemnice Svazu českých knihkupců a nakladatelů

Cenu Jiřího Ortena pořádá Svaz českých knihkupců a nakladatelů, jako pověřená organizátorka CJO se musím výrazně ohradit vůči informaci, kterou ve svém „eseji“uvedl žurnalista Ondřej Horák. Pokud by si Ondřej Horák dal tu práci a zavolal organizátorovi CJO, že má podezření, že letošní vítěz Ceny Jiřího Ortena získal cenu díky klientelismu předsedkyně poroty, byla bych mu schopna obratem toto podezření vyvrátit. Neučinil tak a vypustil do světa svůj subjektivní názor jako definitivní pravdu, která ilustruje všeobecný úpadek… Přiřadil se tak bohužel do zástupu těch, které ve svém článku kritizuje. A mně nezbývá než pokusit se o vysvětlení:

Jednání porot literárních soutěží je vždy výsostně subjektivní. Abychom byli schopni dosáhnout „objektivnějšího“výsledku, snažili jsme se během těch 32 let udělování CJO o neustálé vylepšování statusu ceny. Měnil se i postup výběru vítěze.

Garantem je dnes jednak velikost a složení poroty, tj. pět členů je minimálně problematické jakkoli ovlivnit. Druhou pojistkou je dvoukolové hlasování. V letošním roce se předsedkyní poroty CJO stala Olga Stehlíková a členy byli Josef Chuchma, Vratislav Maňák, Michal Jareš a Radek Malý. Porota vybrala na osobní schůzce tři nominované autory. Informaci, že je redaktorkou knihy, podala Olga Stehlíková svým kolegům hned zpočátku schůze a z téhož důvodu také o knize Ondřeje Macla nehlasovala. I tak se knížka dostala mezi tři nominované.

Druhé kolo výběru vítěze probíhá již po e-mailu, každý z porotců má nominované seřadit podle svého nejlepšího svědomí, zapojí se aritmetika a jediným člověkem, který ví, kdo se stal definitivním vítězem, je až do vyhlášení výsledků organizátor, tedy já. Jednotliví porotci nemohou výsledky nijak zkreslit…

Opravdu musí být v Čechách součástí jakékoli ceny i bahenní koupel?

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.