Za správu musíte zaplatit

Lidove noviny - - Ekonomika -

jste se pro investici do podílových fondů a počítáte se ziskem. Jenže práci těch, kdo se o vaše peníze starají, budete muset zaplatit. A to formou poplatků.

Hned na začátku vás čeká vstupní poplatek. Ten je vlastně odměnou zprostředkovateli za sjednání dané investice. „Standardně se pohybuje v rozmezí od jednoho do čtyř procent a jeho konkrétní výše závisí na velikosti investované částky a typu fondu,“vysvětluje Juraj Černička z Czech Fundu. Dodává ale, že častou praxí posledních let je lákání klientů na nulový vstupní poplatek.

Druhou skupinou jsou poplatky výstupní, které se platí při zpětném prodeji podílových listů. Jejich smyslem je redukovat časté změny fondů ze strany investora, které jsou nevýhodné jak pro něj samotného, tak pro fond.

„Ty se ale dnes již příliš nevyužívají,“říká JiříMesároš z portálu Dluhopisy.cz. Většinou jsou tedy v současnosti v nulové výši.

Co se skrývá za provozními náklady

Jinak je tomu ale u poplatku za správu fondu, takzvaného management fee, který v podstatě pro investora zůstává skryt. A to přesto, že jej platí každý rok.

„Zajímejte se proto o takzvaná KIID neboli klíčová sdělení pro investory,“doporučuje Černička. Tento dokument má jasně stanovenou strukturu a obsahuje mimo jiné přehled účtovaných poplatků.

Nejdůležitějším ukazatelem je zde TER – z anglického total expense ratio. „Uvádí se v procentech a hodnota vyjadřuje poměr spravovaného majetku oproti provozním nákladům fondu,“popisuje Mesároš. „Tato provozní nákladovost je proměnlivá, takže každý rok může být jiná.“Obsahuje například náklady fondu na provoz, odměnu portfolio manažera či provize.

„Výše poplatku za správu se tak pohybuje v rozmezí od 0,5 do 2,5 procenta dle typu fondu,“říká Vlastimil Kučera ze společnosti Renomia Benefit. Není strháván jednorázově, ale o jeho výši se postupně ponižuje výkonnost fondu.

„Za poplatky jsou fondy občas terčem kritiky, jenže kdybyste investovali na vlastní pěst, ve skutečnosti by vás to mohlo stát více peněz, ať už přímo, nebo v podobě obětovaného času,“dodává Lukáš Urbánek z Partners. Za svoje peníze ale požadujte kvalitní, individuální a odbornou radu. jak

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.