Zájmu vévodí smíšené fondy

Lidove noviny - - Ekonomika - DANA JAKEŠOVÁ

Vdomácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice mají podle údajů Asociace pro kapitálový trh obyvatelé a instituce 479,8 miliardy korun (k 31. březnu 2018). Jen 17 procent tohoto objemu drží právnické osoby. Zbytek, celých 83 procent, připadá na fyzické osoby.

„Vývoj v prvním kvartále potvrzuje postupné navyšování podílu investic do podílových fondů na celkovém majetku domácností. Zároveň jsme však byli svědky určitého zpomalení tempa růstu v důsledku vyšší volatility kapitálových trhů a horší historické výkonnosti,“komentuje vývoj Martin Řezáč, místopředseda AKAT. „Potěšujícím trendem je každopádně další nárůst podílu pravidelných investic na nových prostředcích.“

K tomu totiž nejsou zapotřebí statisíce, dokonce ani desetitisíce korun. Pravidelné investování je možné již od 500 korun měsíčně.

„Výnos, kterého lze dosáhnout, se bude odvíjet především od míry rizika, již jste ochotni podstoupit,“vysvětluje Jiří Humhal, finanční ředitel služby Zonky. A ta se ve světě investování vyjadřuje takzvanou volatilitou, tedy kolísavostí výnosů. „Obecně přitom platí, že nižší volatilita je vyvážena nižším předpokládaným dosaženým zhodnocením,“říká Juraj Černička z Czech Fundu.

Konzervativní investice nevynášejí

Jenže investice do konzervativních typů fondů se v posledních letech nevyplatí. Fondy peněžního trhu investují zejména do krátkodobých státních půjček se splatností do jednoho roku. Tyto fondy však trpí téměř nulovými úrokovými sazbami centrálních bank všech významných ekonomik, které tlačí jejich výnosy k nule.

„Výhledově lze očekávat postupný růst úrokových sazeb, ale i tak nepředpokládáme, že by atraktivita těchto fondů v nejbližších letech rostla,“konstatuje Černička.

Dalším typem konzervativní investice jsou dluhopisové fondy. K těm nejméně rizikovým patří fondy zaměřené na státní dluhopisy vyspělých zemí. „I u nich bohužel platí, že mají takřka nulový potenciál výnosu,“říká finanční poradce Josef Uchytil z Partners.

Zlatá střední cesta

Pak jsou zde také fondy, které nakupují korporátní dluhopisy, u nichž lze dosáhnout vyšších výnosů. „O míře rizika v tomto případě vypovídá takzvaný rating. Ukazuje pravděpodobnost, s jakou emitent bude schopen dostát svým závazkům,“popisuje Uchytil. Nejlepší je AAA, nejhorší D.

„Kvalitní korporátní dluhopisy mohou investovanou částku zhodnotit okolo dvou až tří procent. Takzvané high yield dluhopisy s vyšší výkyvovostí (volatilitou) mohou poskytnout zhodnocení okolo čtyř procent na úkor vyššího rizika,“přibližuje čísla Vlastimil Kučera, produktový manažer pro investice ze společnosti Renomia Benefit.

Na trhu lze ale nalézt i řadu korporátních dluhopisů s vysokými výnosy, blížícími se deseti procentům. U těchto produktů je však riziko nesplacení výrazně vyšší a rozhodně je nelze doporučit pro konzervativního investora.

Pokud byste chtěli přece jen slušnější výnos, ale s přijatelnou mírou rizika, budou dobrou volbou smíšené fondy. Ty své portfolio dělí mezi dluhopisy a akcie, jejichž poměr se mění v závislosti na aktuální situaci na finančních trzích. Větší zastoupení akciových titulů značí větší agresivitu v době ekonomického růstu a naopak větší zastoupení dluhopisů značí defenzivnější přístup.

Variantou jsou také fondy fondů – tedy investiční fondy, které ve svém portfoliu drží jiné fondy. Dochází tak k široké diverzifikaci rizika.

Kdo chce víc, jde do akcií

Investoři vyhledávající vyšší zhodnocení ale nejčastěji zaměřují svoji pozornost na akcie. „Investování do akcií je však velice nákladné, co se týče poplatků, a k účinné diverzifikaci, tedy rozložení rizika, je zapotřebí velký počáteční kapitál. Proto značná část těchto investorů investuje prostřednictvím akciových fondů,“říká Černička.

U investic do akciových fondů je potřeba počítat s delším časovým horizontem. Doporučuje se minimálně pět let, a to zejména kvůli vyšší volatilitě těchto investičních nástrojů. „Jinými slovy u investování do akcií se může stát, že ze dne na den přijdete o velkou část svého výnosu,“vysvětluje Humhal.

Akciové tituly jsou totiž náchylné na nálady na trhu a na ekonomické cykly. Po takovém propadu je pak potřeba dostatečně dlouhý čas, aby se „skóre opět vyrovnalo“. Tato volatilita je ovšem investorům vynahrazena potenciálním vyšším ziskem. „Dlouhodobě lze u dynamických investic očekávat výnos mezi šesti až osmi procenty ročně,“dodává finanční poradce Lukáš Urbánek.

Investice do podílových fondů mohou přinést buď slušný zisk, nebo naopak prakticky nic. Záleží na zvoleném typu fondu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.