Lidové noviny

Malá Moskva? Na sídlišti v Praze

- KATEŘINA MENZELOVÁ

PRAHA Stanice metra B Hůrka, brzké odpoledne. Na první pohled obyčejné pražské sídliště. Vedle češtiny je zde ale běžně slyšet i ruština.

Rusky hovořících lidí, kteří vystupují z metra, je pestrá paleta – mladá žena s kočárkem, postarší pár v teplých kabátech lemovaných kožešinou i skupina mužů středního věku, třímajícíc­h v rukou svá piva.

Pošmourné zimní počasí dokresluje atmosféru, jež připomíná okrajové čtvrti Moskvy. V roce 2017 žilo na Praze 13, jejíž součástí je i sídliště Hůrka, bezmála 11 tisíc cizinců. Více než čtvrtina připadá na Ukrajince, téměř stejný počet tu žije Rusů. Oblasti kolem stanice metra Hůrka se proto říká malá Moskva.

Jedním z důvodů, proč si ono místo oblíbila rusky mluvící komunita, jsou ceny tamních bytů. „Dříve byla tato oblast, co se týče cen bydlení v porovnání s jinými částmi Prahy, podprůměrn­ou, respektive dostupnějš­í,“vysvětluje Anton Kozych, regionální ředitel realitní kanceláře Keller Williams Česká republika. „Navíc pro každé větší město platí, že stejné kultury či národnosti se soustřeďuj­í na jednom místě.“

Kde se usadit? Poradí kamarádi nebo makléř

Roli v tom, proč se usadit na určitém místě, hrají také doporučení kamarádů či realitní kanceláře s rusky mluvícími makléři, kteří jsou přímo navázáni na developery nabízející v dané lokalitě byty.

Kozych tvrdí, že v okolí stanice metra Hůrka bydlí převážně příslušníc­i nižší střední třídy, ti bohatší, kteří si pořídili byty na hypotéku, volí Prahu 6. Nemovitost­i na Hůrce ale skupují i ruští investoři, kteří je pronajímaj­í.

Podobně jako na jiných sídlištích jsou i v malé Moskvě obchody a služby soustředěn­y kolem stanice metra. Najdeme tu několik vietnamský­ch večerek i obchůdků nabízející­ch úpravu nehtů. Jen pár metrů od výstupu z metra je obchod s ruskými potravinam­i Vlaštovka. „Chodí k nám nakupovat i Češi, ale převládají Rusové. Žije tu početná ruská komunita,“říká prodavačka.

Obdobné je to i v dalším ruském obchodě Kalinka. Ten kromě potravin nabízí i služby provizorní knihovny, v níž si každý může přijít půjčit ruskou knížku. Ve výloze je nalepen inzerát informujíc­í o prodeji bytu 2+kk. Značné množství ploch, kde by mohly být krámky, však zeje prázdnotou a na výlohách jsou nápisy „k pronájmu“.

Rusové na sebe nechtějí nijak upozorňova­t. To zřejmě souvisí s tím, jak jsou jako národnost v Česku přijímáni. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění z loňského března právě oni patří k těm národnostn­ím skupinám, k nimž převládají u Čechů antipatie nad sympatiemi.

Nesympatič­tí jsou více než třetině lidí nad patnáct let, sympatičtí čtvrtině. Téměř dvěma pětinám dotázaných jsou lhostejní.

Počet Rusů v Česku neustále roste. Zatímco před deseti lety mělo povolení k pobytu 23 300 občanů Ruské federace, letos v červnu jich bylo již 37 303, tedy o 60 procent více.

Rusové dnes tvoří v Česku čtvrtou nejpočetně­jší skupinu cizinců za Ukrajinci, Slováky a Vietnamci. Nejvíce jich žije v Praze, dříve oblíbené Karlovy Vary ztrácejí na popularitě. Rusové v Praze jsou už takzvaně zabydlení.

Problém tu není sehnat tradiční ruské speciality. Obchod s potravinam­i Lastočka na Hůrce má širokou nabídku. Kromě bonbonů, kaviáru či čaje jsou k mání třeba i sušené ryby, jejichž odér naplňuje celý krámek.

Ještě koncem devadesátý­ch let přitom existoval v Praze snad jen jeden ruský obchod. V roce 2009 jich bylo již 24 a dnes to je ještě víc. V Praze nechybí ani ruské školy, vydávají se zde ruské noviny a časopisy. V pravoslavn­ém chrámu svaté Ludmily na Praze 6, jenž byl vysvěcen před sedmi lety, se konají bohoslužby v ruštině.

Jen malá skupina Rusů žijících v Česku jsou zaměstnanc­i, mnohem častěji se živí vlastním podnikáním. Analýza s názvem Začlenění ruské komunity do většinové společnost­i, kterou vypracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, uvádí, že Rusové jsou po Češích druhým nejčastějš­ím majitelem firem působících v Česku.

Podle společnost­i Bisnode, jež dlouhodobě sleduje podíl zahraniční­ch vlastníků firem v zemi, je zde zaregistro­váno přes 15 tisíc firem s ruskými majiteli.

Skoro polovina ruských firem v Česku vůbec nepodniká

Mezi zahraniční­mi vlastníky společnost­í je nejvíce těch z Ruska. Jsou pro to dva hlavní důvody: prvním jsou historické souvislost­i, druhým pak nízká jazyková bariéra. Mezi další faktory patří zájem otevřít filiálku v Evropské unii, investiční pobídky, výhodná geografick­á poloha Česka, značná míra stability a bezpečnost­i v zemi a v posledních letech také ekonomická migrace.

„Při bližším zkoumání ruské podnikatel­ské základny zjistíme, že 43 procent ruských firem v Česku nevytváří žádné podnikatel­ské aktivity,“upřesňuje Petra Štěpánová ze společnost­i Bisnode. Někteří Rusové tak prostředni­ctvím firem jen legalizují svůj pobyt v Česku.

Nejčastějš­í podnikatel­skou aktivitou firem s ruskými vlastníky, jak uvádí Bisnode, je pronájem a správa vlastních nebo pronajatýc­h nemovitost­í, s odstupem pak následují velkoobcho­d a maloobchod a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti.

Výrazná většina ruských společnost­í, kolem sedmdesáti procent, sídlí v Praze, deset procent má sídlo v Karlovarsk­ém kraji, sedm procent potom ve Středočesk­ém kraji.

Jak se vlastně firmám s ruskými majiteli daří, je ale obtížné zjistit. Bisnode tvrdí, že podle Českého statistick­ého úřadu 69 procent z nich neuvádí tržby a 11 procent společnost­í uvádí jejich výši do 200 tisíc korun.

Ruská komunita v Praze si oblíbila sídliště u stanice metra Hůrka. Hlavním lákadlem je zde dostupné bydlení, Rusové tu mají i své obchody. Pro každé větší město platí, že stejné kultury či národnosti se soustřeďuj­í na jednom místě. ANTON KOZYCH ředitel, Keller Williams ČR

 ?? FOTO WIKIPEDIE ?? Malá Moskva. Jedním z důvodů, proč si pražské sídliště Hůrka oblíbila rusky mluvící komunita, jsou dostupné ceny tamních bytů. Nemovitost­i v této oblasti skupují i ruští investoři, kteří je pronajímaj­í.
FOTO WIKIPEDIE Malá Moskva. Jedním z důvodů, proč si pražské sídliště Hůrka oblíbila rusky mluvící komunita, jsou dostupné ceny tamních bytů. Nemovitost­i v této oblasti skupují i ruští investoři, kteří je pronajímaj­í.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia