Chci dělat, ale i mít víc volna

Lidove noviny - - SERIÁL LN -

faktory, kvůli nimž nelze danou práci dělit mezi více lidí.

DPP a DPČ

Alternativou ke klasické pracovní smlouvě může být dohoda – v podstatě zjednodušená pracovní smlouva. Na jejím základě sice vzniká pracovněprávní vztah, ale není tak pevně svázán kazajkou zákoníku práce a povinných odvodů.

Konkrétně jde o dohodu o provedení práce (DPP) a o dohodu o pracovní činnosti (DPČ). větší pozor, existuje tu totiž mnohem více variant.

Pokud u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani a odměna je nižší než 2500 Kč, odvede zaměstnavatel z odměny patnáctiprocentní srážkovou daň, kdežto u odměn nad 2500 korun zaměstnavatel odvádí zálohovou daň stejně jako v běžném pracovním poměru.

Pokud jste v některém měsíci měli současně příjmy od dvou zaměstnavatelů zdaněné zálohovou daní, musíte povinně

Jak DPP, tak DPČ musí být uzavřena písemně, ale nevztahuje se na ně řada pracovněprávních ustanovení zákoníku práce. Netýká se jich třeba nárok na odstupné při skončení pracovního poměru nebo ustanovení o délce pracovní doby a doby odpočinku, ale ani dovolená či odměňování (vyjma minimální mzdy). To však neznamená, že to není možné s pracovníkem sjednat nebo ustanovit vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Pokud si v DPP nic dalšího neujednáte, bude vždy na dohodě obou stran, kdy budete pracovat a kdy mít volno (platí jen některá omezení například pro délku pracovní doby). Jestliže však přistoupíte na ustanovení, jimiž se zavážete chodit do práce například každý všední den, pak toto ujednání samo sebou platí.

Pokud nebylo sjednáno něco jiného, je možné dohody ukončit:

– dohodou stran

– výpovědí s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně

– okamžitým zrušením, pokud bylo sjednáno a pouze pro případ, kdy je možné zrušit pracovní poměr okamžitě; pro zrušení se vyžaduje také písemná forma.

Stejně jako u jiného pracovněprávního závazku si však dejte při podepisování dohody pozor na různá neobvyklá ustanovení – třeba ohledně pracovní cesty a podobně.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.