SLOVNÍČEK

Lidove noviny - - SERIÁL LN -

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP) – Pod tím se skrývá způsob, jak levně a jednoduše zajistit některé činnosti jednorázového charakteru. Tato dohoda je totiž omezena výkonem práce v maximální délce 300 hodin za kalendářní rok. Musí být písemná a může být výhodná i z daňového hlediska.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) – Tato dohoda je vhodnější na menší úvazek pro pravidelnou činnost zaměstnance, jemuž stačí přivýdělek. Pojištění se odvádí až z odměn od 2500 Kč měsíčně.

VÁŽNÉ PROVOZNÍ DŮVODY – Zákoník práce tento pojem blíž nedefinuje. Vážný provozní důvod ale může nastat, pokud by byl zaměstnavatel nucen změnit předmět činnosti či výrobního programu, provést organizační nebo racionalizační úpravy, přijmout technologická opatření. Vážným provozním důvodem může být i charakter prací – třeba jde-li o sezonní či kampaňové práce, jež je nutné v co nejvyšším počtu pracovníků vykonat v určitém čase.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.