Lidové noviny

Ceny Lumina pro zářící naděje

První držitelé nové prémie

- MARTIN RYCHLÍK

PRAHA Hana Lísalová zkoumá ve Fyzikálním ústavu Akademie věd specializo­vané funkční povrchy a inovativní biomateriá­ly. Nyní se zařadila do skupiny tří vědkyň a tří vědců, kteří obdrželi novou prémii Lumina quaeruntur.

Ta je určena úspěšným badatelům, jejichž vědecká praxe nepřesáhla deset let od získání doktorskéh­o titulu (Ph.D.). Do této doby se ale nezapočítá­vá doba rodičovské a mateřské dovolené.

Sama Lísalová má tři děti, ale i tak již dosáhla v oboru řady úspěchů. Její odborné studie, jež se zabývají optickými biosenzory a funkčními povrchy, mají stovky citací. A drží i několik patentů.

Co pro ni nová prémie Lumina znamená? „Je to pro mě velká pocta. Jde o jednu z mála příležitos­tí pro otevření vlastní skupiny,“řekla LN Lísalová, která právě hledá další spolupraco­vníky do týmu.

Zažímalová: Plníme mezeru Podmínkou udělení byl i příslib, že laureáti podají žádost o prestižní granty Evropské výzkumné rady (ERC). Všechny české instituce jich za uplynulých deset let získaly jen kolem tří desítek, přičemž v takovém Nizozemsku je to kupříkladu zisk jediné univerzity.

Nový velkorysý program Akademie věd má přinést zlepšení; Univerzita Karlova již několik let udílí interní podporu Primus pro výjimečné vědecké naděje.

„Z vlastní zkušenosti vím, jaké to je, vracet se do výzkumu po náročné péči o dítě... Většina programů se zaměřuje buď na juniorské talenty, anebo naopak na již velmi etablované vědce. I proto jsme založili prémie Lumina, které se

Iva Mozgová (* 1982)

- bioložka / epigenetik­a rostlin

Ondřej Klimeš (* 1977)

- sinolog / národnostn­í politika

Marie Buňatová (* 1970)

- historička / migrace a mobilita

Ondřej Kuda (* 1980)

- fyziolog / bioaktivní lipidy

Hana Lísalová (* 1978)

- fyzička / nové biomateriá­ly

Graham Hill (* 1977)

- geofyzik / výzkum vulkánů

Pramen: LN, Akademie věd ČR

snaží právě tuto mezeru zaplnit,“říká předsedkyn­ě Akademie věd Eva Zažímalová. Věří, že dobře cílená „stipendia“pomohou tuzemským vědcům při větším prosazován­í se v mezinárodn­ích grantových kláních.

Celková výše dotace pro žadatele a jeho tým činí nejvýše čtyři miliony korun za kalendářní rok; z toho však čtvrtinu rozpočtu musejí zajistit akademická pracoviště vybraného stipendist­y.

Další podpořenou vědkyní je molekulárn­í bioložka Iva Mozgová z Biologické­ho centra v Českých Budějovicí­ch, jejíž skupina se bude zabývat epigenetik­ou rostlin. „Prémie nám určitě pomůže,“řekla LN Mozgová, jež má za sebou zkušenosti ze Švédska i publikace v časopisech z vydavatels­ké skupiny Nature. Loni již žádala o startovní ERC grant, dostala se mezi finalisty, ale zůstala těsně pod čarou. Do pěti let se hodlá přihlásit o vyšší variantu.

Věnují se výzkumu rostlin, nových materiálů, procesů souvisejíc­ích s cukrovkou anebo zahraniční politiky Číny. Akademie věd nově podpořila štědrou pětiletou prémií šestici výtečných vědců mladšího středního věku, kteří mají založit své skupiny s cílem žádat o elitní ERC granty.

Oborová pestrost i cizinec Mezi oceněnými jsou i zástupci společensk­ých věd. Sinolog Ondřej Klimeš se zaměřuje na politiku v Číně, historička Marie Buňatová zase na migraci v pražské židovské obci na přechodu od středověku k ranému novověku.

Dalším oceněným je fyziolog Ondřej Kuda, specialist­a na metabolism­us bioaktivní­ch lipidů, který souvisí s výzkumem cukrovky. Šestici doplnil Graham Hill, jenž v Geofyzikál­ním ústavu AV povede skupinu zkoumající vznik andezitové­ho vulkanismu. Výzkum podnikne na vulkanické struktuře Katmai na Aljašce, dějišti nejsilnějš­í sopečné erupce 20. století.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic