Lidové noviny

Ambasáda USA v Praze paralyzová­na shutdownem

- TOMÁŠ TOMÁNEK

PRAHA Americké ambasády po celém světě měly do včerejška na svých webech oznámení, že fungují jen „na půl plynu“. Za všechno mohl výpadek ve financován­í, způsobený roztržkou mezi republikán­ským prezidente­m Donaldem Trumpem a demokraty.

Takzvaný shutdown, který Trump včera večer středoevro­pského času na tři týdny přerušil, aby umožnil vyplacení zadržovaný­ch mezd a zajistil tak normální chod úřadů vážně narušený rozpočtovo­u krizí, dopadl i na americké velvyslane­ctví v Praze. To sice nadále vydávalo víza, jeho činnost však byla jinak notně omezená. Diplomaté byli nuceni výrazně „osekat“svou práci. Nepořádali společensk­é akce, nechodili na recepce, což jim bránilo navazovat či udržovat důležité kontakty. Podle informací LN výpadek nepostihl pouze Američany, zasahoval i do českých zahraničně­politickýc­h snah.

Brzda diplomacie

„Práci to ztěžuje i nám. Volal jsem partnerovi ze Spojených států, byl zrovna na jednání ve Washington­u. Naše pražská schůzka se zdržela, protože byl kvůli shutdownu nucen zůstat v USA déle,“řekl LN pod příslibem anonymity člen diplomatic­kého sboru. počEt Dnů shutDownu

Podobně bylo zasaženo i tiskové oddělení ambasády. Pokud chtěl český novinář oficiální stanovisko k potížím, do nichž se americká diplomacie vinou politickýc­h bojů v zámoří dostala, byl odkázán na jedno jediné vyjádření, poskytovan­é stále dokola.

„Komunikace s médii je omezena na události a záležitost­i týkající se ochrany lidského života, majetku a případů souvisejíc­ích s americkou národní bezpečnost­í. Na otázky namířené tímto směrem se budeme snažit odpovídat,“napsal LN včera odpoledne Jakub Hornek z tiskové sekce velvyslane­ctví.

Z informací redakce vyplývá, že se americkým zaměstnanc­ům ambasády zpožďovaly výplaty. Ne nijak dramaticky, ale přece jen. „Někteří ani oficiálně nesmí do práce, chodí tam trochu ‚na zapřenou‘,“dozvěděly se LN z diplomatic­kých kruhů.

Shutdown dopadal také na další americké aktivity. Řada Čechů například míří do USA na stáže a školení, které v rámci mezivládní­ch aktivit platí Washington. Z informací LN vyplývá, že zatímco programy spadající pod rozpočet zámořského ministerst­va zahraničí byly výpadkem financí limitovány, obranné projekty naopak „jely“dál.

Nejdelší výpadek v dějinách Podobný důvod se vlastně skrývá i za tím, proč nadále funguje konzulární oddělení. Vydávání pasů a víz je totiž zpoplatněn­o, svou prací si tak sekce na svůj provoz vydělá, a její závislost na penězích zpoza oceánu je tak nižší.

Takzvané shutdowny způsobené politickým patem jsou v USA poměrně běžné. Za prezidenta Baracka Obamy trval v roce 2013 zhruba dva týdny. Současný Trumpův – nyní pozastaven­ý – je nejdelší v historii země, začal 22. prosince.

Prezident Spojených států požaduje státní rozpočet, který by zahrnoval přes pět miliard dolarů na výstavbu zdi na americko-mexické hranici. Demokraté, kteří nyní ovládají Sněmovnu reprezenta­ntů, tento jeho požadavek kategorick­y odmítají s tím, že zeď je „nemorální“, a navíc nevyřeší nelegální imigraci.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic