Lidové noviny

Nejsme ti, kdo rozhánějí demonstrac­e

- TOMÁŠ VLACH

Alexej Kelin, historik a člen Rady vlády ČR pro národnostn­í menšiny, je potomkem donských kozáků. Od loňského října je atamanem Vševelikéh­o vojska donského za hranicemi, které se hlásí k odkazu povstání potlačenéh­o na Donu v letech 1918–1919 bolševiky. Exiloví kozáci se nyní snaží zlepšit reputaci kozáctva pošramocen­ou úsilím Kremlu zneužívat ho ke svým cílům.

LN Ruští kozáci se poslední dobou podílejí na potlačován­í protivládn­ích demonstrac­í. Není to v kontrastu s jejich pověstí bojovníků proti bolševické totalitě?

Když se kozáci začali organizova­t, zřídil pro ně stát registr. Může se tam přihlásit kdokoli, důležité je, aby měly úřady proces pod kontrolou. Tím se ale změnilo postavení kozáků z národa na jakési milice určené k podpoře režimu. Tito takzvaní kozáci jsou zneužíváni k tomu, aby rozháněli mladé lidi na demonstrac­ích. My se v této situaci se pokoušíme aktivovat kozáky rozptýlené v zahraničí, abychom takovému hanobení našeho národa bránili.

LN Co konkrétně děláte?

Máme pracovní skupiny, kde se zabýváme historií kozáckého národa, pomáháme potomkům rozptýlený­m po celém světě hledat své předky, jde taky o tradice, kulturu a folklor. Snažíme se o obnovu kozáckých hřbitovů a hrobů a o evidenci těch, které byly zlikvidová­ny. V budoucnu hodláme také usilovat o uznání genocidy kozáckého národa a jeho rehabilita­ci.

LN Co se od vás očekává jako od exilového kozáckého atamana?

Snažím se udržovat tradice demokratic­ké republiky donských kozáků z roku 1918. Chci aktivizova­t skutečné kozáky, aby se nám podařilo dříve nebo později obnovit svá práva a vrátit se do země svých předků. Zní to sice utopicky, ale přece nejde nedělat vůbec nic.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic