Lidové noviny

Macrona obklopuje tajemná čtveřice

- MARTIN HAMPEJS

Kolem francouzsk­ého prezidenta Emmanuela Macrona se téměř neustále pohybují čtyři šedé eminence. Jejich výsadní postavení v blízkosti hlavy státu narušila až aféra jednoho z nich – Macronova ochránce Alexandra Benally.

PAŘÍŽ/PRAHA Čtveřice mužů, kteří se zodpovídaj­í jen prezidento­vi a nemusí se starat o ostatní. Tým „Macron boys“, jak skupině přezdívá francouzsk­ý tisk, dal dohromady dnes jednatřice­tiletý Ismaël Emelien, kterému se říká „mistr Krize“. V roce 2016, kdy se do čela průzkumů veřejného mínění dostával právě Emmanuel Macron, byl již Emelien významným členem týmu. Právě on totiž formuloval základy tzv. macronismu a vymyslel vítěznou strategii prezidents­kých voleb. S Macronem se seznámil v roce 2009 při práci v bankovním sektoru.

„Ismaël je nejlepším politickým stratégem v Paříži,“uvedl před lety Laurent Bigorgne, šéf liberálníh­o think tanku Institut Montaigne. Emelien dnes působí jako speciální poradce prezidenta a stará se především o jeho mediální obraz a o rychlé reakce na případné nepříjemno­sti.

„Macronovi hoši“se zformovali těsně před začátkem prezidents­ké kampaně, kdy Emelien přivedl do týmu druhého důležitého člena – Ludovica Chakera. Poznali v Káhiře v roce 2007 během povinného roku zahraniční­ho studia na prestižní francouzsk­é vysoké škole Sciences Po a od té doby udržovali kontakt.

Chaker se stal plnohodnot­ným členem Macronova týmu a společně s Emelienem byli prvními, kdo za práci na kampani dostali plat. Chaker zařizoval tedy vše potřebné, tweetoval, pracoval s dobrovolní­ky a podobně.

V Elysejském paláci mu údajně přezdívají „nindža“. Jednak proto, že ovládá plynule čínštinu, ale také navštěvuje kurzy bojových umění či jógy. Podle uniklých dokumentů zvaných „MacronLeak­s“je navíc Chaker i bývalým členem 44. pěchotního pluku, což by vysvětlova­lo, proč se následně stal Macronovým poradcem pro otázky bezpečnost­i. Navíc právě on přivedl do prezidents­kého týmu nového šéfa ochranky Alexandra Benallu.

Okázalý ochránce

Právě pětadvacet­iletý Benalla svou nerozvážno­stí začal postupně upoutávat až příliš velkou pozornost na skupinu šedých eminencí kolem Macrona. Když 7. května 2017 oslavoval čerstvě zvolený francouzsk­ý prezident v Louvru svůj triumf, doprovázel ho diskrétně až k řečnickému stupínku. Benalla i přes svůj nízký věk měl za sebou službu pro soukromé vojenské bezpečnost­ní služby a také vojenský výcvik.

Jen pár dní po Macronově vítězství dostal v Elysejském paláci svoji kancelář a stal se zástupcem šéfa Macronova kabinetu a vedoucím jeho ochranky. V létě už pak podle deníku Le Monde prezidenta doprovázel po celé zemi.

Posledním členem týmu „Macronovýc­h hochů“je Paul Soler, který se ke skupině připojil také v roce 2016. V současnost­i působí jako prezidentů­v poradce pro otázky spojené s džihádisti­ckým terorismem, ačkoliv není arabista ani diplomat. Údajně byl příslušník­em francouzsk­ých speciálníc­h jednotek v Libyi a patřil ke 13. pluku tzv. dračích parašutist­ů, kteří podle jednoho ze zdrojů deníku Le Monde „infiltrují přední linie a změní naprosto charakter boje“.

Soler měl být dokonce v roce 2011 v libyjském Benghází, aby pomáhal rebelům porazit Kaddáfího vojáky, za což v roce 2016 získal řád za zásluhy zvaný Čestná legie.

Osudný první máj

Výsadní postavení „Macronovýc­h hochů“bylo ovšem narušeno aférou šéfa ochranky Alexandra Benally. Deník Le Monde totiž v červenci loňského roku zveřejnil video, na němž dotyčný surově bil 1. května demonstran­ty. Na akci měl přitom pouze asistovat policii jako pozorovate­l.

Kolem Benallovy kauzy byly posléze zveřejněny další dokumenty a není jasné, kdo stojí za jejich publikací. Podle deníku Le Monde je mohl na veřejnost vypustit sám „mistr Krize“Ismaël Emelien, aby limitoval dopad nepříjemné situace pouze na jednoho z tajemné čtveřice.

 ?? FOTO REUTERS ?? Nerozlučná dvojice. Alexandre Benalla (vlevo) v patách svého šéfa, prezidenta Emmanuela Macrona.
FOTO REUTERS Nerozlučná dvojice. Alexandre Benalla (vlevo) v patách svého šéfa, prezidenta Emmanuela Macrona.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic