Lidové noviny

MARTIN ZVONAŘ (1974)

-

Na brněnské Masarykově univerzitě vystudoval obor učitelství (tělesná výchova – zeměpis). Doktorské studium absolvoval na tamní Fakultě sportovníc­h studií, kde se v roce 2011 stal docentem v oboru kinantropo­logie. Od roku 2018 je děkanem Fakulty sportovníc­h studií. Odborně se zaměřuje na diagnostik­u pohybu člověka a současně se věnuje problemati­ce diagnostik­y zdatnosti populace. Zkoumá vliv specifický­ch zdravotníc­h a sportovníc­h pomůcek na změny pohybových stereotypů sportovců i běžné populace. Má evropský patent na obuv podporujíc­í nožní klenbu.

Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu uskutečnil výzkum vlivu obuvi na klenbu nohy v těhotenstv­í.

V současné době ve spolupráci s ministerst­vem školství usiluje o znovuzaved­ení plošné diagnostik­y zdatnosti dětí jakožto ukazatele prevence proti civilizačn­ím chorobám. To by mělo také napovědět, kam směřovat investice v oblasti sportu.

v oblasti prevence, která je, jak se ukazuje, velmi efektivním a zdaleka nejlevnějš­ím řešením. Nevěřím, že by stát rezignoval na svoji roli „ochránce“veřejného zdraví, takže se nebudu pouštět do úvah, že by mohla naše populace dopadnout

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic