Lidové noviny

Konec oblud v ulicích

-

Patří Plášť svědomí Anny Chromy před Stavovské divadlo? Co s okřídleným lvem na pražském Klárově? A jak naložit s bronzovou Věrou Špinarovou v Ostravě? Nepovedený­ch soch je v českých městech celá řada. Přitom stačí tak málo – třeba přemýšlet nebo si otevřít nový „sochařský“manuál, který pro městské zastupitel­e, radní, urbanisty a architekty vydal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Na

118 stranách je přesně popsáno, jak umělecká díla transparen­tně pořizovat, na jaká místa se hodí, jak je tam správně instalovat i jak se o ně později starat, aby nedopadla jako Sputnik ve Stromovce, který chátral tak dlouho, až si ho na zahradu odvezl jeden sběratel a tím ho zachránil. Dokument nazvaný Umělecká díla ve veřejných prostranst­vích hl. m. Prahy se věnuje pomníkům, interaktiv­ním dílům, umělecky ztvárněným prvkům architektu­ry a městského designu, krátkodobý­m intervencí­m či festivalům. Stáhnout ho je možné na http://manual.iprpraha.cz, kde slouží jako pomyslný „plug-in“do dřívějšího velkého městského manuálu.

Pavel Vokatý

Umělecká díla ve veřejných prostranst­vích hl. m. Prahy, vydal IPR Praha

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic