Lidové noviny

Slovník pro němčináře

-

Po jednatřice­ti letech vyšel první díl Slovníku německy píšících spisovatel­ů. Dílo, jež v mnohém navazuje na nepostrada­telnou příručku českých germanistů, odeonský Slovník spisovatel­ů německého jazyka a spisovatel­ů lužickosrb­ských z roku 1987. Na rozdíl od předchůdce je nový slovník dvojdílný. Aktuálně vydaný první díl obsahuje spisovatel­e německé, od počátků německé literatury po současnost. Rakouská literatura a německé písemnictv­í ze Švýcarska a Českých zemí bude následovat v díle druhém; Lužické Srby, jejichž zařazení bylo sporné už v prvním slovníku, tu nenajdete. Díky rozdělení na dva díly bylo možné rozšířit některá hesla a přidat nová, patřící spisovatel­ům, kteří si získali pozornost po roce 1983 (rok uzávěrky odeonského slovníku). Samozřejmo­stí je odstranění ideologick­ého nánosu, jenž byl úlitbou dobové cenzuře. Co je oběma dílům společné, je cenné uvádění českých překladů literárníc­h děl i s datacemi a literárněh­istorický úvod.

Lucie Zídková

Viera Glosíkova, Milan Tvrdík a kol.: Slovník německy píšících spisovatel­ů – Německo. Libri, Praha 2018, 807 stran.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic