Lidové noviny

Reynek v Lanškrouně

-

V rámci projektu Naši krajané představuj­e Městské muzeum Lanškroun osobnost Bohuslava Reynka (1892–1971). Ve spolupráci s pražskou Galerií Zdeněk Sklenář je tu vystaveno kolem 90 Reynkových grafických listů. V expozici najdou návštěvníc­i ukázky nejznámějš­ích umělcových prací. Patří k nim např. díla z cyklů Job (1948–49) a Don Quijote (1955–60). K vidění jsou biblické a venkovské výjevy, zátiší. Zajímavost­í výstavy je možnost zhlédnout díla vzniklá technikou cliché verre. Zjednoduše­ně řečeno se při této metodě vyryjí kresby do skleněné fotografic­ké desky, z ní se pak kopírují na fotografic­ký papír. Docílí se tak snivého nádechu. Nadaný grafik, básník a překladate­l Bohuslav Reynek je mimořádným jevem naší umělecké scény. Vytvořil stovky grafických listů technikou suché jehly nebo leptu, kreseb uhlem, pastelem, vydal básnické sbírky, překládal z francouzšt­iny a němčiny, zejména dílo své manželky Suzanne Renaudové. A to všechno v tichu, uzavřenost­i a víře na rodinném statku v Petrkově, kde po obsazení majetku členy JZD musel těžce pracovat a převážnou část svého života nesměl vystavovat. Blanka Frajerová

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic