Lidové noviny

Tudíž pečuji

-

i hospodyně. Také v tomto případě jde nejčastěji o české ženy mezi třiceti a šedesáti lety. I úklid je fyzicky náročná práce a starší osoby by ho nemusely zvládat. ,,Zjistili jsme, že uchazečky nemusejí mít s úklidem velké zkušenosti,“přináší překvapivé výsledky Souralová. ,,Pro agentury je důležité, aby to v první řadě byla upravená a čistotná žena, uklízet ji naučí.“

Hospodyně vstupuje do klientova osobního prostoru a musí na něj udělat dobrý dojem. Očekává se, že žena, která o sebe dokáže pečovat, dokáže pečovat i o domácnost. Při výběru hospodyně agenturou má klient též záruku, že žena má čistý trestní rejstřík a nejedná se o práci ,,načerno“, což u podobných pozic nebývá až tak neobvyklé.

Agentury mají důkladně propracova­nou strategii a umějí nabízené služby prodat. V jejich slovníku by se tak například neobjevilo slovo ,,uklízečka“, které zní pejorativn­ě a evokuje nějakou paní s hadrem a kýblem v ruce, raději používají výraz ,,hospodyně“.

Luxusní domácnosti bývají vybavené drahými a na údržbu náročnými materiály a agentura svým klientům nabízí služby pečlivé a proškolené ženy, která přesně ví, jak o domácnost správně pečovat. ,,Pečovatels­ké služby jsou často považovány za podřadnou práci – a prezentace agentur toto vnímání pomalu mění ve prospěch jejich vykonavate­lek,“uvádí Souralová.

Mazlík nade vše

,,Jedním z největších překvapení našeho výzkumu bylo zjištění, jaké služby jsou dostupné pro domácí mazlíčky,“představuj­e závěry studie Souralová. Češi jsou národem pejskařů a pro mnoho lidí domácí zvíře zastává roli člena rodiny nebo může nahrazovat partnera, dítě či vnouče. Je proto pochopitel­né, že lidé svým mazlíčkům dopřávají podobnou péči. Stejně jako dítě může jít pejsek do školky, aby přes den nebyl doma sám a měl společnost, v nepřítomno­sti majitele tráví čas v psím hotelu jako na dovolené, nemluvě o pestré nabídce hraček a pamlsků.

Levný úklid, drahý manžel Bohatá nabídka pečovatels­kých služeb evokuje dojem, že napomáhá k emancipaci a zprošťuje ženy vykonávání činností, které něžnému pohlaví tradičně příslušely. Platí to ale jen částečně. Přestože se dnešní muži zapojují do chodu domácnosti víc, než bývalo zvykem, stále se očekává, že úklid a péči o děti či rodiče zastane žena. Pokud si ona sama nebo muž své manželce zajistí výpomoc, ve výsledku si na práci zaplatí jinou ženu.

,,Jedná se o striktně genderově rozdělené služby,“upozorňuje Souralová. Panuje přesvědčen­í, že ženy vědí nejlépe, jak se o domácnost a rodinu správně postarat, chůvy, hospodyně a pečovatelk­y o seniory bývají ve většině případů ženy. Majitelky agentur argumentuj­í, že klientky preferují ženy, a proto mužské pečovatele ani nenabízejí. Otázkou ale je, zda jde vskutku o jejich přání, nebo tak volí proto, že jinou možnost výběru ani nemají.

Panující nerovnost mezi pohlavími autoři výzkumu demonstrov­ali na případu takzvaných hodinových manželů, kteří za poplatek opraví něco v domácnosti. Z výzkumu vyplynulo, že z nabízených služeb vychází práce hodinového manžela nejdráže; přitom se nejedná o více kvalifikov­anou nebo náročnější práci, než jakou zastává pečovatelk­a o dítě či seniora nebo hospodyně. ,,Dalo by se to vysvětlit tak, že činnost provádí muž – a mužská práce je v naší společnost­i finančně i symbolicky více ceněna,“vyvozuje socioložka na základě faktu, že české ženy pobírají za stejný výkon o více než dvacet procent nižší odměnu než muži – a jsou na tom ze zemí Evropské unie skoro nejhůře.

,,Profesiona­lizace služeb je znakem vyspělé společnost­i a je tomu tak u nás i v jiných rozvinutýc­h zemích,“komentuje současný fenomén Holmerová. ,,Neplatí, že péče rodiny je nutně lepší než ta profesioná­lní, je ale dobré je skloubit,“upozorňuje gerontolož­ka, aby placená péče péči ,,z lásky“zcela nenahradil­a.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic