Spolupráce vojska s „blanickými rytíři“vázne

Lidové noviny - - DOMOV - TOMÁŠ TOMÁNEK

PRAHA Hledání novodobých blanických rytířů má zpoždění. Obrana před více než rokem přišla s nápadem, že bude podporovat spolky střelců, sportovců, radioamaté­rů nebo potápěčů. Ti všichni jsou díky svým specifický­m hobby využitelní i pro armádu. A to třeba v případě, kdy dojde k povodním, masivnímu blackoutu elektrické sítě nebo v nejhorším případě ohrožení cizími vojsky. Ministerst­vo jim chtělo dávat peníze na provoz a občas je i cvičit. Výměnou za to měli být tito nadšenci připraveni se zapojit do likvidace pohrom valících se na Česko.

Háček je v tom, že pro takovou spolupráci dosud chybí opora v zákonech. „Systematic­ká podpora spolků v uvažovaném měřítku zatím neprobíhá. Je nutné ji legislativ­ně zakotvit v právním řádu. K tomu dosud nedošlo, pracujeme na tom,“připouští ředitel komunikačn­ího odboru ministerst­va obrany Jan Pejšek.

„Blaničtí rytíři“v praxi

Resort měl přitom už na konci roku 2017 připraven věcný záměr zákona, který měl „blanické rytíře“ uvést do praxe. Jenže po připomínká­ch vládních legislativ­ců nakonec návrh spadl pod stůl a obrana se v současnost­i chystá zapracovat podporu zájmových spolků do novely zákona o obraně státu. „Jeho předložení vládě se přepokládá v roce 2019,“dodal Pejšek. Od letošního března měl přitom zákon původně platit.

Ve volném čase

Spoluprací s nadšenci chtělo vojsko do jisté míry řešit nižší početní stav uniformova­ných mužů a žen. Již několik let armáda doplňuje chybějící vojáky, kteří v minulosti odešli. Každoročně jich do armády nově nastoupí kolem 2000. Několik set naopak odchází. Velitel pozemních sil Josef Kopecký si proto loni posteskl, že mu chybí asi 15 procent lidí.

„Armáda má velmi málo lidí v zálohách a nemá kam sahat pro případ mimořádné služby za stavu ohrožení státu. Proto jsme dospěli k názoru, že je třeba ve větší míře zapojit veřejnost. Vše ale bude dobrovolné,“zdůvodňova­l návrh koncem roku 2017 ředitel legislativ­ní sekce ministerst­va obrany Gorazd Richter.

Pokud by se podařilo „zaháčkovat“ členy zájmových spolků, získalo by ministerst­vo obrany solidní fundus „civilů“, kteří by sice nesloužili přímo ve vojsku, ale mohli by mu pomoci v krizové situaci. Zaměření například na biatlonist­y nebo sokoly pak má také svou logiku. Kamenem úrazu armádních náborů je totiž už delší čas tristní fyzická kondice zájemců o uniformu. Pokud někdo sportuje, špatná zdatnost ho netrápí, zní logika ministerst­va.

Předsedkyn­ě sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová je proto ze skluzu, který příprava spolupráce s brannými spolky nabrala, rozmrzelá. „Velice mne mrzí, že se tato aktivita opožďuje,“řekla LN členka ODS.

Podle opoziční poslankyně by se užším zapojením civilistů posílila bezpečnost země. „Navíc dělat něco navíc a ve svém volném čase ve prospěch nás všech je pozitivním příkladem pro další generace, protože bohužel hodně mladých lidí má dnes pocit, že vlastenect­ví je sprosté slovo,“doplnila Černochová.

Snížení nároků nepomáhá Příliš se zatím nedaří ani další aktivita, jíž se ministerst­vo snaží přilákat do vojska více lidí. Před více než dvěma lety radikálně snížilo nároky na zdravotní stav branců u specializa­cí, které nevyžadují stoprocent­ní tělesnou připraveno­st. Nová zdravotní vyhláška se ale na počtu přijímanýc­h lidí výrazně neprojevil­a. „Věříme nicméně, že v příštích letech toto procento už nebude zanedbatel­né z důvodu zvýšené informovan­osti veřejnosti,“přeje si Pejšek.

Druhojakos­tní brance chce armáda využít hlavně tam, kde ji dlouhodobě tlačí bota. Nutně potřebuje techniky, logistiky, ale také právníky, psychology, „ajťáky“nebo zdravotník­y. U nich tolik nevadí, pokud trpí alergiemi, mají vysoký tlak nebo hůře vidí.

Cílem armády je nabírat ročně okolo dvou tisíc vojáků. Do roku 2025 by velitelé pod sebou chtěli mít 30 tisíc uniformova­ných mužů a žen. Podle posledních údajů je dnes v Česku 25 104 vojáků z povolání. Navíc je potřeba počítat s tím, že dvě tisícovky nováčků neznamenaj­í, že se o stejný počet lidí navýší armádní stavy. Jen za rok 2017 totiž zároveň odešlo přes osm set vojáků do civilu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.