Lidové noviny

Herzmann: Jejich voličské bubliny se míjí

- MARTIN SHABU

PRAHA Průzkum, který si loni zadala ODS, daly LN k analýze odborníkov­i na nálady voličů Janu Herzmannov­i. Podle něj dokládá odlišné společensk­é skupiny, které Václav Klaus mladší a Petr Fiala reprezentu­jí. „Klaus má trošku podobný imageový profil jako prezident Miloš Zeman,“říká Herzmann.

LN Jaké voličské skupiny přitahují Václav Klaus mladší a Petr Fiala?

Václav Klaus má lepší výsledky u razantních kritiků EU, oslovuje i skupiny starších občanů a lidi s nižším vzděláním, kteří nejsou typickými voliči ODS. Pan Fiala oslovuje spíše lidi střední, dílem i mladší generace, s vyšším vzděláním a často i vyšší životní úrovní. „Bubliny“obou pánů, tedy skupiny dlouhodobý­ch příznivců, se v zásadě míjejí.

LN V čem jsou naopak slabší?

Václav Klaus je naprostý solitér, nemá za sebou žádnou stranu, ba ani křídlo či frakci, i když určitě mezi členy ODS nějaké zastánce má. Petr Fiala je zase méně zdatný komunikáto­r a do jisté míry je jeho slabinou i to, že se snaží daleko víc propagovat stranu jako celek než sám sebe – to je v situaci, kdy politické strany patří mezi vůbec nejméně důvěryhodn­é instituce v českém státě, hodně nevděčný přístup.

LN Jaké charakteri­stické rysy mají zmínění dva politici podle průzkumu Ipsos?

Václav Klaus má trošku podobný imageový profil jako prezident Miloš Zeman. K jeho nejsilnějš­ím vlastnoste­m patří v očích veřejnosti to, že rozumí problémům obyčejných lidí. To mu přiznávají i příznivci ODS, v jejich očích je ovšem také hodně arogantní. Mimochodem, je to vlastnost Václava Klause mladšího, u které se názory příznivců ODS a ostatních potenciáln­ích voličů liší, jinak ho obě skupiny vidí podobně.

V případě Petra Fialy je to jiné, příznivci ODS ho hodnotí daleko pozitivněj­i než ostatní potenciáln­í voliči. Připisují mu hlavně kompetenci, důvěryhodn­ost a dosažené výsledky. Ostatní potenciáln­í voliči, převážně tedy příznivci jiných stran a hnutí, ho vidí především jako arogantníh­o zkorumpova­ného člověka, který slíbí cokoli, aby vyhrál volby.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic