Lidové noviny

Prvotní návrh na uskrovnění

- Rozdíl č. 1: rozdíl č. 2: rozdíl č. 1: rozdíl č. 2:: rozdíl č. 1: rozdíl č. 2: rozdíl č. 1: rozdíl č. 2: rozdíl č. 1: rozdíl č. 2: (díky růstu mandatorní­ch výdajů) rozdíl č. 1: rozdíl č. 2: rozdíl č. 1: rozdíl č. 2: rozdíl č. 1: rozdíl č. 2: rozdíl č. 1:

■ ■ ■ ■ ■ Ministerst­vo vnitra

- 3,2 miliardy

- 3,4 miliardy

Ministerst­vo život. prostředí

- 900 milionů

- 3,2 miliardy

Ministerst­vo pro místní rozvoj

- 2,1 miliardy

- 2,2 miliardy

Ministerst­vo průmyslu

129 milionů

- 2,6 miliardy

Ministerst­vo dopravy

- 14 miliard

- 9,5 miliardy

Ministerst­vo zemědělstv­í

- 5,8 miliardy

- 5,2 miliardy

Ministerst­vo školství

2,7 miliardy

- 1,9 miliardy

Ministerst­vo kultury

- 2,2 miliardy

rozdíl č. 2: - 2,3 miliardy ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Úřady vlády

- 191 milionů - 215 milionů

Ministerst­vo zahraničí

- 883 milionů - 843 milionů

Ministerst­vo obrany

9,1 miliardy

- 552 milionů

Ministerst­vo financí

- 2,6 miliardy - 2,5 miliardy

Ministerst­vo práce

42 miliard 15 miliard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ministerst­vo zdravotnic­tví

- 1,1 miliardy

- 1,3 miliardy Ministerst­vo spravedlno­sti

- 1 miliarda

- 2 miliardy Poslanecká sněmovna - 76 milionů - 104 milionů Senát - 20,5 milionu

- 44 milionů

Kancelář prezidenta

- 15,6 milionu

138 tisíc

Bezpečnost­ní informační služba

64 milionů

0

Ústavní soud

- 12,3 milionu

- 6,4 milionu

Akademie věd

- 7 milionů

- 182 milionů CELKOVĚ

ŠKRTY ČINÍ: – 25,3 miliardy

je rozdíl aktualizov­aného, nižšího výhledu rozpočtu na rok 2020 oproti letošnímu skutečnému rozpočtu

je rozdíl mezi původním plánem, s čím měla ministerst­va pro rok 2020 hospodařit, a novým požadavkem, aby se schodek udržel na 40 miliardách

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic