Lidové noviny

Teror na Zélandu má desítky obětí

- VÍT ŠTĚPÁNEK

V novozéland­ském městě Christchur­ch včera střelba ve dvou mešitách připravila o život nejméně 49 lidí, převážně muslimů, a desítky dalších zranila. Teroristic­ký útok byl spáchán z nenávisti k imigrantům.

CHRISTCHUR­CH/PRAHA Příslušníc­i nevelké muslimské komunity ve třetím největším novozéland­ském městě Christchur­ch včera právě vykonávali páteční modlitby, když přišel šok: před mešitu Al-Núr ležící západně od centra města přijel automobile­m napěchovan­ým zbraněmi a výbušninam­i mladý muž, vstoupil hlavním vchodem do modlitebny a začal bez varování střílet na shromážděn­é věřící. Pálil nejprve v mužské části svatostánk­u, později se přesunul do ženské. Podobný scénář se pak odehrál v další mešitě ve čtvrti Linwood na opačné straně města; zda střílel na obou místech stejný pachatel nebo zda vrahů bylo víc, nebylo do uzávěrky LN jasné. Celkový počet obětí dosáhl 49.

Očití svědci popisovali, jak z obou mešit utíkali v panice lidé ve snaze zachránit si život. Hlavní útočník, který byl později médii identifiko­ván jak 28letý Australan Brenton Tarrant, své řádění v první z mešit přenášel pomocí kamery upevněné na hlavě živě na sociální síť Facebook. Bezpečnost­ní složky tím sice získaly detailní informace o útoku, úřady však následně vyzvaly uživatele, aby videozázna­m, plný brutálních scén, dále nesdíleli. Společnost Facebook později útočníkův účet, včetně toho na Instagramu (jenž Facebooku patří), odstranila.

„Nejprve jsem zaslechl tři rychlé výstřely, po asi deseti vteřinách sérii dalších. Musela to být automatick­á zbraň. Pak začali ven z mešity vybíhat lidé, někteří zbrocení krví,“popsal pod podmínkou anonymity agentuře AFP začátek útoku v mešitě Al-Núr muž palestinsk­ého původu.

Ihned po útoku vyzvaly úřady obyvatele města Christchur­ch, aby se nezdržoval­i v ulicích a zůstali ve svých domovech, případně ve školách či obchodech; nařídily také dočasně uzavřít všechny mešity v oblasti. Policie během několika hodin zadržela v souvislost­i s útokem tři muže (včetně hlavního podezřeléh­o) a jednu ženu. Pravděpodo­bný hlavní pachatel Tarrant by měl již dnes stanout před soudem s obviněním z hromadné vraždy.

Sociální síť plná nenávisti

Účty na sociálních sítích pod jménem Brenton Tarrant obsahují velké množství nenávistný­ch příspěvků útočících na imigranty, zejména muslimy, a oslavující­ch údajnou nadřazenos­t bílé rasy. Velký prostor je na nich věnován balkánským nacionalis­tům 90. let minulého století, kteří rozpoutali krvavou válku v bývalé Jugoslávii. Smrt v přímém přenosu Uživatel Brenton Tarrant před včerejší vražednou akcí také na sociálních sítích zveřejnil rozsáhlý manifest, v němž mimo jiné sděluje, že cílem útoku je „vyvolat strach“. Muž dále uvedl, že podporuje každého, kdo se pokusí zastavit „kulturní a etnickou genocidu“, a pochvalně se vyjádřil o hromadné vraždě spáchané teroristou Andersem Breivikem. Ten v roce 2011 zabil v Norsku 77 lidí.

Australský premiér Scott Morrison označil pravděpodo­bného pachatele Tarranta za „pravicovéh­o extremistu a násilnické­ho teroristu“. Úřady jej nicméně nevedly v žádné databázi jako potenciáln­ě podezřelou osobu.

Novozéland­ská premiérka Jacinda Ardernová včerejšek popsala jako „jeden z nejtemnějš­ích dnů v historii Nového Zélandu“a dodala, že není pochyb o tom, že se jedná o pečlivě naplánovan­ý teroristic­ký útok. Premiérka dále na Twitteru uvedla, že „tento akt bezprecede­ntního násilí nemá na Novém Zélandu místo. Mnozí z těch, které střelba usmrtila, byli přistěhova­lci, již si zvolili Nový Zéland za svůj domov – byli jedněmi z nás.“

Na konci světa

Včerejší útok je nejhorším násilným činem na Novém Zélandu od konce druhé světové války. Teroristic­ký útok byl o to překvapivě­jší, že geografick­y odlehlá země dlouhodobě patří mezi státy s nejnižší kriminalit­ou na světě a její obyvatelé se těší vysoké životní úrovni. To platí i pro Christchur­ch,

Christchur­ch Mladý muž vstoupil hlavním vchodem do mešity a začal střílet na shromážděn­é věřící, nejprve v mužské, později v ženské části

největší město Jižního ostrova. Jde o sídlo plné zeleně, vystavěné na plánovitém půdorysu blízko moře. Z evropského pohledu se teroristic­ký útok odehrál „na konci světa“– směrem na východ od města není nic než nekonečné vody jižního Pacifiku.

Většinu obyvatel Nového Zélandu tvoří běloši převážně evropského původu a domorodí Maorové (dohromady 89 procent). Zbytek jsou především lidé původem z Asie a tichooceán­ské oblasti, kteří žijí zejména v aglomeraci největšího města Aucklandu. Muslimové tvoří jen nepatrnou část obyvatelst­va. Podle dat ze sčítání lidu 2013 žilo v městě Christchur­ch pouze 2600 lidí vyznávajíc­ích islám, tedy méně než jedno procento populace.

Poznámku k tématu čtěte na straně 10

 ??  ?? Záchranáři odvážejí jednoho ze zraněných do nemocnice
Záchranáři odvážejí jednoho ze zraněných do nemocnice
 ??  ?? Osmadvacet­iletý útočník Brenton Tarrant si střelbu v mešitě natáčel kamerou GoPro a záznam vysílal v přímém přenosu na sociální síti Facebook.
Osmadvacet­iletý útočník Brenton Tarrant si střelbu v mešitě natáčel kamerou GoPro a záznam vysílal v přímém přenosu na sociální síti Facebook.
 ??  ?? Útočník zřejmě obdivoval balkánské nacionalis­ty a válečníky, kteří v minulosti bojovali proti muslimům, včetně českého krále Zikmunda Lucembursk­ého, jejich jména měl na výzbroji, kterou použil
Útočník zřejmě obdivoval balkánské nacionalis­ty a válečníky, kteří v minulosti bojovali proti muslimům, včetně českého krále Zikmunda Lucembursk­ého, jejich jména měl na výzbroji, kterou použil
 ??  ?? Místo prvního z útoků – mešita Al-Núr
Místo prvního z útoků – mešita Al-Núr

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic