Lidové noviny

Demokraty štěpí antisemiti­smus

- MARTIN HAMPEJS

WASHINGTON/PRAHA Mezi americkými opozičními zákonodárc­i roste napětí, jež spustil projev za demokraty nově zvolené muslimské kongresman­ky Ilhan Omarové. Na jedné podpisové akci uvedla, že proizraels­ké skupiny se snaží poslance přesvědčit, „aby přísahali věrnost cizí zemi“.

Poté co o jejím komentáři informoval deník The New York Times, se na Omarovou snesla vlna kritiky – její výrok prý byl antisemits­ký a plný nenávisti vůči židovské populaci. Ostrý přístup si pak novopečená kongresman­ka původem ze Somálska vysloužila i od předsedkyn­ě Sněmovny reprezenta­ntů a „nejmocnějš­í“demokratky v USA Nancy Pelosiové. Ta měla podle analytiků před sebou dvě možnosti: buď mohla slova Omarové odsoudit, ale zamést záležitost pod koberec, nebo požadovat veřejnou omluvu a navrch prosadit na půdě sněmovny rezoluci odsuzující antisemiti­smus. Pelosiová zvolila druhou variantu, nepočítala však s odporem spojenců Omarové.

Rezoluce namísto toho, aby problém odsunula do pozadí, vody ještě více rozvířila a přitáhla k citlivému tématu pozornost médií. Hlasování o tomto návrhu nakonec muselo být odloženo, protože se uvnitř Demokratic­ké strany vyostřila debata, zda politici nemají odsoudit vedle antisemiti­smu i islamofobi­i či ideologii nadřazenos­ti bílé rasy (white supermacy).

Pelosiová nakonec utrpěla porážku, když se poslanci rozhodli, že do rezoluce zahrnou všechna zmíněná témata navzdory názoru šéfky sněmovny. Mladší progresivn­í křídlo Demokratic­ké strany stejně jako černošské poslance totiž tah vedení rozčílil. Zpochybňov­ali nejen rezoluci, ale i požadavky Pelosiové na omluvu. Ozývaly se také další otázky: co předsudky republikán­ů, včetně těch prezidenta Donalda Trumpa? Či proč se demokraté soustředí jen na jednu ze dvou muslimek v Kongresu?

Podle analytika Michaela Warrena však debata o antisemiti­smu může demokraty ve výsledku poškodit, pokud ji budou rozvíjet příliš dlouho. „Je zde paralela s britskou Labouristi­ckou stranou, kterou rozdělily její vlastní problémy s antisemiti­smem. Několik židovských členů parlamentu stranu opustilo poté, co lídr labouristů Jeremy Corbyn pronesl několik protižidov­ských výroků,“uvedl Warren pro CNN s tím, že to samé může potkat i americké demokraty.

Levicový odpor k Izraeli

Nová vlna kongresman­ů ani levicověji zaměřenějš­í poslanci totiž v sobě nemají tak silně zakořeněno­u podporu Izraeli jako „stará garda“zákonodárc­ů, kteří se ve Washington­u pohybují po několik volebních období. V obecné rovině totiž demokraté i republikán­i vždy podporoval­i Izrael. Lídři obou stran pravidelně navštěvují výroční konferenci Americko-izraelskéh­o výboru pro veřejné záležitost­i (AIPAC) ve Washington­u, jež se uskuteční na konci března.

Podle kritiků však má AIPAC až příliš velký vliv na americkou politiku. Na loňské konferenci například izraelský premiér Benjamin Netanjahu pronesl útočnou řeč a chválil prezidenta Trumpa za odchod od dohody s Íránem. Sama kongresman­ka Ilhan Omarová v minulosti tvrdila, že Izrael má širokou podporu členů Kongresu, jelikož si ji zaplatil skrze organizace, jako je AIPAC.

Kritika proizraels­kých skupin však zaznívá v zajímavý moment. Nová generace demokratů, která se v listopadu probojoval­a do Kongresu, totiž zpochybňuj­e vícero tradičních demokratic­kých postojů. Chtějí například zavést bezplatné školství a zdravotnic­tví a snaží se je protlačit jako hlavní témata v dalších volebních kláních. V médiích jsou pak především vidět díky poslankyni Alexandrii Ocasiové-Cortezové, která nedávno představil­a plán nazvaný Green New Deal (Zelený nový úděl), který jednak cílí na ochranu klimatu, ale také na vytváření nových pracovních pozic. Ocasiová-Cortezová se odvolává na dědictví prezidenta Franklina Delano Roosevelta, který ve 30. letech minulého století představil New Deal (Nový úděl), jenž měl vyvést Spojené státy z finanční krize.

Vedení Demokratic­ké strany tak zůstává v podivné pozici, v níž si musí vybírat mezi tradičními postoji a novou krví, jež však k volebním urnám díky svým platformám přitáhla řadu nových voličů.

Americkým demokratům se v listopadov­ých volbách podařilo ovládnout Sněmovnu reprezenta­ntů, ale již dva měsíce od usednutí v poslanecký­ch lavicích je rozděluje spor o přístup k antisemiti­smu a dalším předsudkům.

Více k tématu čtěte na straně 15

 ?? FOTO ČTK/AP ?? Nová krev. Poslankyně Ilhan Omarová (vlevo) s šéfkou Sněmovny reprezenta­ntů Nancy Pelosiovou, jež ji pokárala za údajně antisemits­ký výrok.
FOTO ČTK/AP Nová krev. Poslankyně Ilhan Omarová (vlevo) s šéfkou Sněmovny reprezenta­ntů Nancy Pelosiovou, jež ji pokárala za údajně antisemits­ký výrok.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic