Lidové noviny

Zvolí si Slováci ženu, nebo muže?

Dvě ženy a jedenáct mužů dnes usiluje o zvolení do úřadu slovenskéh­o prezidenta, pátého od vyhlášení samostatno­sti v roce 1993. Poslední předvolebn­í průzkumy

- ROBERT SCHUSTER 44,8 % 22,1 % 12,0 % 8,2 % 3,5 %

BRATISLAVA/PRAHA Čtyři a půl milionu voličů na Slovensku dnes rozhoduje, kdo se stane novou hlavou státu. O nástupnict­ví současného prezidenta Andreje Kisky se uchází celkem třináct kandidátů. Volební místnosti jsou otevřené od sedmé hodiny ranní až do desáté hodiny večerní, s předběžným­i výsledky je možné počítat v průběhu noci ze soboty na neděli.

Poslední průzkumy, které byly zveřejněny před dvěma týdny, předpovída­ly vítězství nezávislé kandidátky Zuzany Čaputové. Na dalších místech by se měli podle nich umístit místopředs­eda Evropské komise pro energetick­ou unii Maroš Šefčovič, následovan­ý kontroverz­ním soudcem a bývalým ministrem spravedlno­sti Štefanem Harabinem. V první pětce by se měli objevit ještě předseda radikálně pravicové Ľudové strany Naše Slovensko Marian Kotleba a někdejší disident František Mikloško.

Pokud se nepodaří zvolit prezidenta v prvním kole, bude se za dva týdny konat druhé kolo, do kterého postoupí dva kandidáti s největším počtem hlasů.

Za favorita prvního kola byla považována 45letá právnička a občanská aktivistka Čaputová, jež se v minulých letech angažovala mimo jiné za zrušení sporných amnestií z konce 90. let minulého století, kdy kontroverz­ní premiér Vladimír Mečiar vykonával přechodně i úřad hlavy státu.

V kampani vyzývala k překonání rozdělení slovenské společnost­i a slibovala návrat spravedlno­sti. Spoléhala především na hlasy občanů ovlivněnýc­h loňskou vraždou investigat­ivního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, jež přivedla do ulic tisíce lidí a nakonec způsobila i výměnu premiéra. Podle některých průzkumů, jako například šetření agentury AKO, by Čaputová dokonce mohla získat již v prvním kole více než 50 procent hlasů.

V minulých dnech se proto na Sběr dat proběhl mezi 28. únorem a 1. březnem. V posledních týdnech před volbami platí na Slovensku moratorium na jejich zveřejňová­ní.

Focus 3,2 %

AKO 52,9 % 16,7 % 11,4 % 5,6 % 3,1 % 4,1 %

Slovensku rozpoutala debata, jestli by bylo možné považovat Čaputovou za zvolenou i v takové situaci. Důvodem je totiž pasáž v ústavě, podle níž je na zvolení v prvním kole třeba „získat nadpolovič­ní většinu hlasů oprávněnýc­h voličů“. Podle některých ústavních právníků z toho ovšem jasně nevyplývá, jestli je míněna nadpolovič­ní většina všech oprávněnýc­h voličů, anebo pouze těch, kteří se hlasování zúčastnili.

Není proto vyloučeno, že v takovém případě by musel rozhodnout o interpreta­ci zmíněné pasáže Ústavní soud. Jeho třináctičl­enné kolegium je ovšem již několik týdnů neusnášení­schopné. Před několika týdny totiž skončily mandáty devíti ústavním soudcům, přičemž jejich nástupce se dosud nepodařilo zvolit. Soud by proto nemohl o právoplatn­osti vítězství v prvním kole rozhodnout.

Kdo skončí druhý

Většina průzkumů ale počítá s tím, že se na Slovensku bude konat druhé kolo. Právě o pozici druhého kandidáta, který by postoupil spolu s Čaputovou, se strhl největší souboj.

Proti sobě stáli hlavně soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin, jenž kandiduje jako nezávislý, a eurokomisa­ř Maroš Šefčovič, navržený nejsilnějš­í vládní stranou Smer – sociálna demokracia.

V závěrečné televizní debatě, kterou vysílala slovenská veřejnoprá­vní stanice, Harabin na místopředs­edu Evropské komise tvrdě útočil, když mu například vyčítal, že údajně nedostateč­ně hájil zájmy země v Bruselu a nedokázal prý zabránit plánu přerozdělo­vat běžence mezi členské státy Unie na základě povinných kvót.

Harabin se během uplynulé kampaně stylizoval do role „kandidáta hájícího vlasteneck­é, konzervati­vní a křesťanské postoje“. Tím začal relativně úspěšně přitahovat nejenom voliče, pro které by z různých důvodů nebylo přípustné hlasovat pro extremistu Kotlebu, ale získávat podporu i mezi voliči vládního Smeru.

V reakci na to začal i Šefčovič, ač formálně kandidát levicové strany, stále silněji zdůrazňova­t, že stojí „pevně na základech křesťanské morálky“, což mohlo být považováno i jako narážka na skutečnost, že Harabin je podruhé ženatý. Se Šefčovičem se také jako s jediným z prezidents­kých kandidátů sešli představit­elé čtyř největších církví a náboženský­ch společnost­í na Slovensku.

Zuzana Čaputová Maroš Šefčovič Štefan Harabin Marian Kotleba František Mikloško Béla Bugár

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic