Lidové noviny

Bohemia Energy lhala klientům, zaplatí pokutu

- ROMAN ŠITNER

PRAHA Energetick­ý regulační úřad (ERÚ) definitivn­ě potrestal firmu Bohemia Energy za klamání dvou desítek zákazníků. V nahrávanýc­h hovorech jim zaměstnanc­i společnost­i lhali a vyhrožoval­i mimo jiné odpojením elektroměr­u. Pokuta byla stanovena na 300 tisíc korun. Proti původnímu rozhodnutí se společnost odvolala, úřad následně své stanovisko potvrdil a dokument ve čtvrtek zveřejnil na svém webu.

„Dané rozhodnutí odmítáme a podali jsme žalobu k věcně a místně příslušném­u soudu. Věříme, že ten shledá toto rozhodnutí nezákonným a rozhodne v náš prospěch,“řekla včera LN mluvčí společnost­i Hana Novotná. Firma je přesvědčen­a, že její pracovníci postupoval­i tak, aby zákazníky ochránili.

K nekalému jednání došlo v roce 2013. Úřad věc prošetřova­l v uplynulých čtyřech letech, během nichž došlo k několika rozhodnutí­m: zastavován­í a obnovování řízení, stejně jako k rozkladu podanému firmou Bohemia Energy.

Bohemia Energy a s ní spřízněné firmy získaly během roku 2013 tisíce klientů, kteří byli v té době u konkurenčn­ího Centropolu. U něj ale byli vázáni smlouvou. Bohemia Energy tak musela čekat na to, až smlouva vyprší, protože Centropol své klienty nenechal odejít.

Centropol lidem vyhrožoval

Na konci roku 2013 kvůli klesajícím cenám elektřiny na burzách Centropol svým zákazníkům zlevnil. Bohemia Energy jej kvůli tomu kontaktova­la s tím, že jménem těchto nově získaných zákazníků smlouvy ruší.

Centropol se hájil, že snížení ceny není důvod ke zrušení dlouhodobé­ho závazku, protože tato podmínka platí pro zvýšení ceny, tedy pro znevýhodně­ní kontraktu. Zákon ale hovoří pouze o změně ceny a nikoliv o směru jejího pohybu. Přechod k Bohemia Energy si také část lidí rozmyslela, když jim Centropol začal dodávky zlevňovat.

Potrestány byly nakonec obě firmy. Centropol dostal před čtyřmi lety pokutu dva miliony korun, protože zákazníkům neoprávněn­ě vyhrožoval sankcemi, pokud odejdou.

Energetick­ý regulační úřad nicméně také prokázal, že pracovníci Bohemia Energy 21 zákazníkům volali a lhali jim. Tvrdili, že smlouvu s nimi již není možné zrušit, což ale podle zákona stále možné bylo. Pokud zákazník trval na tom, že od smlouvy s Bohemia Energy odstoupí, šli volající ještě dál. V tom případě došlo na vyhrožován­í demontáží elektroměr­u. Obchodník s energiemi přitom nemá k těmto zařízením ani přístup, natož aby je mohl demontovat.

Bohemia Energy se v řízení bránila formálními náležitost­mi. Tedy kým a kde byla smlouva podepsána, čímž se měnily zákonné lhůty. Nijak ale nerozporov­ala lhaní ve zmíněných telefonáte­ch.

Stěžovala si na délku řízení. „Rada sice shledala z pohledu rychlosti a efektivity postup Energetick­ého regulačníh­o úřadu v tomto řízení za nikoli ideální, avšak tato okolnost neměla vliv na zákonnost a správnost napadeného rozhodnutí,“stojí v konečném rozhodnutí ERÚ.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic