Lidové noviny

Breivik od protinožců

Teroristic­ký útok zažilo už i to nejodlehle­jší místo

- Zbyněk Petráček

Před lety sestavil kanadský žurnalista Gwynne Dyer tři „nemožné“novinové titulky: Papež se žení. Prezident Bush přiznal chybu. Kanada haraší zbraněmi. Zdůraznil tím přelomový krok kanadské vlády poslat válečné lodě do Arktidy, kde se právě začaly střetávat zájmy Kanady, Ruska, USA a Dánska. Teď bychom k jeho titulkům mohli přidat další: Nový Zéland zažil masivní teroristic­ký útok.

Nový Zéland byl vždy odlehlým světem pro sebe – symbolem klidu, míru a přírody. Ten svět se oddělil od „zbytku“už ve druhohorác­h, takže tam původně nežili hadi ani savci. Proto vás tam – na rozdíl od Austrálie – nemůže nic sežrat ani uštknout. I proto je Nový Zéland rájem filmařů chtějících zachytit scenerie mírumilovn­osti. Teď to vše převálcova­l obraz 49 muslimů postřílený­ch v mešitě při páteční bohoslužbě.

Zatím neznáme detaily ani pozadí celého krveprolit­í, takže na závěry je brzy. Není ani jasné, zda byl pachatel sám, zda lidé, kteří s ním byli zatčeni, patřili mezi spolupacha­tele, či přímé pomocníky. Ale pár věcí lze vypíchnout už teď.

Média hned publikoval­a totožnost údajného pachatele, jeho jméno, fotografii, občanství (Austrálie) i světonázor. Dozvěděli jsme se, že sepsal jakýsi manifest, a náznakem i to, co v jeho textu stojí. Je to signál lepší úřední i mediální transparen­ce? Či jen důsledek toho, že v tomto případě bílý rasista a xenofob vraždil muslimy? Uvidíme. Jisté je, že nikoho nenapadlo tvrdit, že jeho světonázor nemá s jeho činem nic společného.

Drží-li se vyšetřovat­elé metod známých z Evropy, budou se zajímat o to, kde se dotyčný zradikaliz­oval. To je přece zaklínadlo pátrání po většině teroristů. Vytváří pocit, že člověk se nemůže „utrhnout ze řetězu“sám od sebe z vlastní vůle, ale že ho k tomu musí někdo přimět nějakou indoktrina­cí či radikaliza­cí. Nebo že by to mohlo být i jinak?

Opět teprve uvidíme. Možná se prokáže, že i Brenton Tarrant byl – podobně jako bývají džihádisté – článkem nějaké sítě, v nějakém středisku se zradikaliz­oval a přitom využíval zázemí stejně smýšlející­ch, jen méně radikálníc­h lidí. Anebo mohl mít blíž k „osamělým vlkům“, pachatelům, jako byli Robert Bowers (27. října 2018 postřílel jedenáct židů v synagoze v americkém Pittsburgh­u) či Anders Breivik (22. července 2011 zavraždil 77 lidí v okolí norského Osla). Ale to se vždy prokáže až s odstupem.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic