Lidové noviny

Karel Havlíček (49 let)

-

Místopředs­eda vládní Rady pro výzkum,

vývoj a inovace (RVVI)

Šéfuje Asociaci malých a středních

podniků a živnostník­ů ČR

Je stávajícím děkanem Fakulty

ekonomický­ch studií na VŠFS v Praze

Vystudoval Stavební fakultu na ČVUT

(obor pozemní stavby, 1992)

Doktorát z ekonomie získal na

Podnikohos­podářské fakultě VŠE (2004)

Habilitova­l a jmenován docentem byl

na Fakultě financí a účetnictví VŠE (2014)

 ?? FOTO MAFRA – MICHAL RŮŽIČKA ?? Míříte-li na průměr, spadnete do podprůměru, vysvětluje Karel Havlíček. Takže doporučuje mířit vysoko.
FOTO MAFRA – MICHAL RŮŽIČKA Míříte-li na průměr, spadnete do podprůměru, vysvětluje Karel Havlíček. Takže doporučuje mířit vysoko.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic