Lidové noviny

Neosmičkov­é výročí

-

Chcete umírat za Gdaňsk? Touto otázkou demobilizo­valy francouzsk­é noviny v rukou nacistický­ch trollů francouzsk­ou společnost v době blížícího se útoku nacistické­ho Německa na Polsko v létě roku 1939.

Jak strašná je představa, že bychom museli kopat zákopy a válčit kvůli malé vzdálené zemi, o které nic nevíme! lkal před mikrofony britský premiér Chamberlai­n o rok dříve, kdy se Hitler ultimativn­ě dožadoval rozbití Českoslove­nska.

To byly dva milníky hanby evropské demokracie, hanby Evropy plné suverenit a sobectví, neschopné bránit jakémukoli­v opancéřova­nému a odhodlaném­u diktátorov­i považovat střední a východní Evropu za své hájemství.

Obsazení zbytkového Česka (Slovensko vyhlásilo svůj nezávislý štát) nacisty 15. března 1939 událo se mezi oběma milníky. Václav Klaus st. má pravdu, když si ve čtvrtečním článku v Právu stýská, že si toto tragické výročí a jeho význam málo připomínám­e. Zejména ve srovnání až takřka s orgiemi (označení moje), doprovázej­ící padesáté výročí okupace ruské. Nějaký rozdíl však připustit musím: v prvním případě čekalo český národ částečné poněmčení, částečné vyhlazení. Ve druhém případě, nebýt kolapsu SSSR, „jen“vytrvalé porušťován­í, kterému například pobaltské země po padesátile­té ruské okupaci unikly jen o fous.

Václav Klaus st. však zcela pomíjí příčiny, důvody a cesty k patnáctému březnu 1939. Byla totiž vydlážděná onou národní suverénní sobeckostí. Začalo to už na konferenci v Locarnu 1925, kdy tehdy ještě nenacistic­ké Německo garantoval­o své západní hranice, o garanci pro východní hranice však nebyla řeč. Ministr zahraničí dr. Beneš se musel hodně přemáhat, aby tento výsledek českým poslancům nepředloži­l jako veliký malér. A po sedmém březnu 1936, kdy už Hitler obsadil demilitari­zované Porýní a tím fakticky zrušil versailles­ké uspořádání Evropy, nebylo už možné kamuflovat nic. Francie zalezla za Maginotovy pevnosti, Británie měla za to, „že si jen bere své“. Cesta k Mnichovu, patnáctému březnu a válce byla otevřena.

Po válce se Evropa poučila a výrazem poučení je Evropská unie. Samostatné Německo, příliš velké a nebezpečné pro Evropu, zřeklo se části své suverenity (jakož i ostatní členové) a je pevně zabudované do struktur EU. Pokud dnes něčím vadí, je to jeho až přehnaný pacifismus.

Po chybě kancléřky Merkelové s otevřením bran migraci je celá EU vystavena rostoucím útokům nacionalis­tů a suverenist­ů. Tito lidé by si měli uvědomit, že střední a východní Evropa má jen dvě možnosti: buďto se stát nejvyspěle­jší západní částí východního impéria, nebo pokulhávaj­ící východní částí společnost­i západní. Ale říkejte něco takového naslouchač­ům ruských trollů. JIŘÍ HANÁK

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic