Lidové noviny

Pozor na ty mobily

Osobní výběr ze světového tisku

- VÍT ŠTĚPÁNEK redaktor LN

Dobrý sluha, ale zatraceně zlý pán. V málokterém jiném případě „sedí“otřepané klišé tak jako v případě mobilních telefonů. Jejich nadměrné používání rozptyluje pozornost, nejen děti věčným surfováním po displejích marně ubíjejí čas, používání telefonů při řízení potenciáln­ě zabíjí... O tom všem již byly popsány tuny papíru.

Na zcela nový level – abychom drželi krok s tématem i výrazivem – ovšem posouvá téma „jak mohou škodit mobily a co proti tomu dělat“radnice v izraelské metropoli Tel Avivu. Deník The Jerusalem Post totiž přišel s informací, že radní města se rozhodli instalovat u vybraných pěších přechodů přes frekventov­anou silnici v okolí radnice speciální světla zapuštěná do chodníků, která jsou synchroniz­ovaná s běžnými semafory pro pěší.

Důvod? Prý raketově roste počet pěších, kteří jsou při pohybu po chodnících natolik zabráni do četby esemesek, e-mailů, facebookov­ých postů apod. na svých mobilech, že klidně vstoupí do jízdní dráhy na červenou před rozjetá auta. Protože se předpoklád­á, že člověk, který za chůze upřeně zírá do displeje, aby mu neušla nějaká pro život zásadní zpráva (třeba že sousedův pes už zase líná, doma v lednici došel džus či kolegyně v práci dneska fakt vypadala nemožně), má zrak sklopený k zemi, ostře blikající červené světlo z úrovně chodníku by mělo připoutat jeho pozornost. Na rozdíl od běžného semaforu umístěného přibližně v úrovni očí.

Kdo by myslel, že jde o vtip, mýlí se: telavivská radnice bere těch několik přechodů ve svém okolí jako „pilotní projekt“. Pokud se osvědčí, hodlá chodníková světla instalovat po celém městě. Kolik má tento boj s lidskou hloupostí stát, list neuvádí.

***

Zatímco v Izraeli chtějí roztržité chodce přilepené ke svým smartphonů­m chránit, jinde se rozhodli pro úplně odlišný přístup. V takovém Honolulu, pozemském ráji na Havajských ostrovech, si raději na přechodu strčte telefon hluboko do kapsy: pokud by vás přistihla policie, jak při přecházení sledujete displej, bylo by vaše konto lehčí o 99 dolarů (asi 2250 korun).

O dost mírnější jsou Číňané: v pobřežním městě Wen-čou, kde příslušný zákon vstoupil v platnost v lednu, vás podobný přestupek přijde jen na 10 juanů (asi 35 korun). Při hustotě pěšího provozu v čínských městech je ovšem docela dobře možné, že tam vyberou více než na Havaji...

***

Výzkumníci z kanadské University of British Columbia se nespokojil­i s pouhými předpoklad­y a postavili se k problému roztržitýc­h chodců-uživatelů mobilů vědecky. Server Sciencedai­ly.com nedávno publikoval jejich zjištění založená na podrobné videoanalý­ze pohybu chodců na jedné z rušných křižovatek ve městě Kamloops.

Vědci zaznamenal­i více než třetinu chodců, kteří v uvedeném segmentu užívali mobilní telefon – telefonová­ním, psaním esemesek či surfováním po internetu. „Tito lidé se pohybovali méně přímočaře a trvalo jim déle, než přejdou silnici, čímž se zvyšovalo riziko střetu s vozidlem,“komentoval zjištění hlavní autor projektu Rushdi Alsaleh. Telefonová­ní je přitom podle kanadských vědců méně nebezpečné než psaní SMS zpráv. „Pokud esemeskuje­te či brouzdáte po displeji, stane se váš pohyb v podstatě nepředvída­telným a ztratíte pojem o tom, co se děje kolem vás,“uzavírá Alsaleh.

V Honolulu na Havaji si raději na přechodu pro chodce strčte telefon hluboko do kapsy: pokud by vás tam přistihla policie, jak sledujete displej, přišlo by vás to na 99 dolarů

***

Tématu negativníc­h vlivů mobilních telefonů na lidské chování či zdraví se věnuje také server Absnews.go.com. V nedávné rešerši zpracované Lisou Starkovou a několika spoluautor­y je definováno sedm hlavních situací/oborů, v nichž nadměrné užívání mobilních telefonů může vést k poškození zdraví. Vedle těch často zmiňovanýc­h, jako je rozptylová­ní pozornosti při řízení či možný vliv elektromag­netických vln na mozkové tkáně, autoři zmiňují také negativní změny v motorice prstů na lidské ruce.

Pro vředy a puchýře na palcích, které vznikly v důsledku nadměrného „otírání“o displej mobilu, se v anglosaský­ch zemích již vžil termín „BlackBerry thumb“. Může to sice vypadat až komicky – jenže odborníci si z toho legraci nedělají. „Pacienti přicházejí s bolestí či znecitlivě­ním, mnozí si stěžují na křeče v kloubech. V řadě případů je jasným důvodem nadužívání mobilů,“zmínila pro server Absnews.go.com Margot Millerová, fyzioterap­eutka a předsedkyn­ě sekce pracovních úrazů Americké fyzioterap­eutické asociace.

 ??  ?? ROZCESTNÍK
ROZCESTNÍK

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic