Lidové noviny

Benjamin Frommer

-

Narodil se v roce 1969, studoval na Harvardu, nyní působí na Northweste­rn University v Chicagu. Zabývá se moderními dějinami střední a východní Evropy, zejména holocauste­m, kolaborací, rezistencí, tranziční spravedlno­stí a nacionalis­mem. V roce 2010 vyšla česky jeho práce s názvem Národní očista. Retribuce v poválečném Českoslove­nsku. V současnost­i pracuje na knize Ghetto beze zdí. Identifika­ce, izolace a likvidace českých a moravských Židů, 1938–1945.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic