Lidové noviny

Počítač zase vyhrává

- JOSEF TUČEK redaktor LN

Počítač už porazil nejlepší hráče v šachu, ve hře go a také v deskové hře scrabble, v níž hráči skládají písmena do slov. A nyní porazil člověka i ve strategick­é počítačové hře StarCraft II.

V ní se vítězem i nad nejlepšími lidskými hráči stala umělá inteligenc­e AlphaStar, vyvinutá britskou společnost­í DeepMind Technologi­es, která patří pod Google. Zajímavé je, že se AlphaStar učila sama ze svých chyb, žádný lidský programáto­r ji na hru StarCraft II nepřipravi­l.

Učí se také robotické automobily. Zatím byly jejich programy založeny na výuce správné jízdy podle toho, jak řídí nejlepší lidští řidiči. Jacob Beck z Brownovy univerzity v americkém státě Rhode Island nyní předložil počítačové­mu programu 21 000 záznamů lidské jízdy, které řidiči označili jako správné, ale i špatné. Robotický automobil by se z nich měl naučit, s čím vším se může na silnici setkat a jak na takovéto situace reagovat, popsal Beck ve vědecké databázi Arxiv.org.

Příroda není politicky korektní a neví, že jsme si přece všichni a ve všem rovni. A tak statistiky od začátku minulého století zaznamenáv­ají, že se radikálně snižuje počet úmrtí žen při porodu a úměrně tomu se zvedá průměrná doba dožití žen, která dnes všude o několik let přesahuje průměrnou délku života mužů.

Už dřívější výzkumy ukázaly, že ve stáří se mozek lehce smršťuje,

Robotický automobil dostal 21 000 záznamů lidské jízdy, označených jako správné, ale i špatné. Vůz by se z nich měl naučit, s čím vším se může na silnici setkat.

 ??  ?? VĚDNOHUBKY
VĚDNOHUBKY

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic