Lidové noviny

Pětkrát jazz, pokaždé jiný

- ONDŘEJ BEZR

Čeští jazzoví fanoušci si soustavně – a právem – stěžují na nedostatek reedic klasických domácích alb tohoto stylu, jež už dávno nejsou k sehnání a dosud se nedočkala reedice na CD. Vlastně jediné vydavatels­tví, které se novým vydáváním historický­ch základních kamenů tohoto žánru věnuje, je brněnský label Indies Happy Trails. Právě přispěchal s pěti mimořádně zajímavými novými tituly.

Vminulých letech vydavatels­tví Indies Happy Trails potěšilo hudební archiváře například sadou nejvýznamn­ějších alb českého jazzrocku nebo sérií nahrávek otce českého moderního jazzu Karla Velebného. Aktuální tituly nepropojuj­e ani společný subžánr, ani jedna osobnost, jež by všemi alby procházela, pouze fakt, že se jedná

Je až absurdní, že debutové album skupiny Naima, které bylo ve své době v podstatě vlajkovou lodí nastupujíc­í jazzové generace, vychází v reedici na CD až nyní

zpravidla u podobných kapel dominují. Autorství si mezi sebe rovným dílem rozdělili kapelník s klavíristo­u Antonínem Bílým.

Jednou z nejpodstat­nějších osobností vznikající­ho moderního jazzu v Českoslove­nsku byl kontrabasi­sta Luděk Hulan, jehož „školou“prošla řada budoucích elitních hudebníků žánru. Album Jazz In My Soul bylo jeho první sólové, vyšlo v roce 1965 a obsahuje mimo jiné dvě několikadí­lné kompozice Duše jazzového hudebníka a Moderní žena. Svita.

Album Pohádka pro Beritku bylo prvním dlouhohraj­ícím titulem fenomenáln­ího českého jazzového kytaristy a skladatele Rudolfa Daška. Pouze v triu, za doprovodu rytmiky, na něj natočil v roce 1970 nejen několik známých jazzových standardů, ale hlavně převážnou část svých vlastních skladeb.

Za z historiogr­afického hlediska bezesporu nejpřínosn­ější CD z této série lze bezpochyby považovat album skupiny Ch.A.S.A. s výmluvným názvem 1975 Live. Tato reprezenta­ntka brněnské jazzrockov­é fúze totiž v době existence žádné album nevydala a CD je sestaveno ze zachovalýc­h živých nahrávek. Skupina je pro naši historii důležitá i proto, že se v jejích řadách poprvé postavila v jazzových konotacích k mikrofonu jedna z nejlepších českých zpěvaček Mirka Křivánková.

Pátým, posledním titulem volné série je eponymní debut skupiny Naima z roku 1985. Je až absurdní, že album, které bylo ve své době vlastně vlajkovou lodí nastupujíc­í jazzové generace, vychází v reedici na CD až nyní. Nejen proto, že obsahuje stále živou hudbu, ale především, obsazení kapely je z dnešního pohledu vlastně „all stars týmem“, každý z hudebníků (klávesista Zdeněk Zdeněk, saxofonist­a František Kop, basista Jaromír Honzák, bubeník Martin Šulc) dodnes patří k významným osobnostem české zdaleka nejen jazzové scény.

 ?? FOTO INDIES HAPPY TRAILS ?? Čerstvá krev. Skupina Naima byla v polovině 80. let vůdčím souborem mladé jazzové generace. Na snímku klávesista, skladatel a kapelník Zdeněk Zdeněk.
FOTO INDIES HAPPY TRAILS Čerstvá krev. Skupina Naima byla v polovině 80. let vůdčím souborem mladé jazzové generace. Na snímku klávesista, skladatel a kapelník Zdeněk Zdeněk.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic