Lidové noviny

Osobnosti exilu

-

Českoslove­nský exil po únoru 1948 je jedním z největších „bílých míst“naší historiogr­afie. Již z toho důvodu si zaslouží chválu kniha Martina Nekoly, která přibližuje čtrnáct osobností, které odešly ve 40. letech z vlasti a dále se politicky či publicisti­cky angažovaly. Autor do svého výběru zařadil osobnosti všeobecně známé (Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, Petr Zenkl) i skoro neznámé (Rudolf Kopecký, Miroslav Rašín, František Klátil). Představuj­e je texty, které kolísají mají slovníkový­mi biogramy a publicisti­ckými portréty. Kniha přináší mnoho nových zajímavých informací, ale těžko by se o ní dalo říci, že se dobře čte. Na vině je nejen stylová, ale i obsahová rozkolísan­ost. Autor u některých osobností vynechává celá desetiletí jejich života, a to nejen ta před odchodem do exilu. Celek působí trochu nevyrovnan­ě, jako by autor musel rychle snést, co má zrovna po ruce. Bohužel jej nekorigova­l ani žádný editor či redaktor. V neposlední řadě je třeba zmínit, že knize chybí jmenný rejstřík, což je u tohoto typu publikace dost zásadní negativum. Petr Zídek

Martin Nekola: Osobnosti poúnorovéh­o exilu. Naše vojsko, Praha 2018, 299 stran.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic