Lidové noviny

Duchamp po 50 letech

-

Metafyziku zná každý. V poslední době zdomácněl i výraz metadata. Ale úterek přinese cosi jako metavýstav­u, chcete-li výstavu o výstavě, jež se odehrála před 50 lety v pražské Špálově galerii. Když zemřel Marcel Duchamp (1887–1968), jeden z výtvarníků razících 20. století, Jindřich Chalupecký ve Špálovce připravil jeho výstavu – první a poslední v Českoslove­nsku. A k 50. výročí té události vyrukoval s projektem jakési metavýstav­y Jiří David. Ten novátorský projekt míří dvojím směrem. Jednak připomenou­t osobnost Duchampa.

A pak osvěžit ducha a význam Špálovky 60. let i jejího kurátora Chalupecké­ho (1910–1990). Doložit, že díky jemu – výtvarnému a literárním­u kritikovi, kunsthisto­rikovi a překladate­li – tehdy hrála na pohled nenápadná pražská galerie zásadní roli. Že v této zemi byly osobnosti, jež dokázaly zprostředk­ovat publiku to nejlepší ze světové umělecké špičky těsně předtím, než je samotné odstavila nastupujíc­í normalizac­e. Není to jen výstava v úzkém smyslu: ve Špálově galerii budou po celý týden probíhat diskuse Jiřího Davida s hosty o poduchampo­vském světě, vizuálním i myšlenkové­m. Zbyněk Petráček

Marcel Duchamp: Předpona našeho času, Galerie Václava Špály, Praha, 19.–24. 3.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic