Lidové noviny

Vzpomínky v mokřadech

-

Kombinací křehké přírodní lyriky, vzpomínek směřujícíc­h od dospělosti do protestant­skou přísností poznamenan­ého dětství a obrazností vycházejíc­í z umění starých holandskýc­h mistrů či hudby klasiků dosáhl Maarten ’t Hart zvláštní poklidné atmosféry svého vyprávění. Významný nizozemský spisovatel, původním povoláním biolog a univerzitn­í profesor, je autorem 44 knih – povídkovýc­h souborů, esejí, monografie o Bachovi, románů, jež posloužily jako předlohy filmů. Česky vyšel román Hněv celého světa, ale jeho autobiogra­fický román Osud tažných ptáků (v originále Hejno kolih), vychází u nás v překladu Lukáše Vítka teprve čtyřicet let od jeho vydání. Mezitím byl přeložen do osmi jazyků a zařazen do školní četby. Biologa prozrazuje pozorný, až odborný popis přírody, když hrdina, introvert uchylující se při loučení s umírající matkou ke knihám i k Schubertov­i, proplouvá kanály a skrze rákosí naslouchá hlasům kolih… Pozoruhodn­ou knihu, která nyní vychází v rámci Velkého knižního čtvrtka, si ve světě koupilo dva a půl milionu lidí. Marta Švagrová

Maarten’t Hart: Osud tažných ptáků, překlad Lukáš Vítek, Prostor 2019, 248 stran.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic