Lidové noviny

Čísla, která děsí

-

podnikům svobodně nakládat s majetkem a dosazovalo do nich nucené správce. Židé byli postupně vyřazováni z hospodářsk­ého i kulturního života a ze společnost­i vůbec. Jedním z nejviditel­nějších znaků jejich perzekuce bylo nařízení, že od 1. září 1941 musí povinně nosit žlutou Davidovu hvězdu na oblečení.

Zpočátku okupanti ještě povolovali prostředni­ctvím Ústředny pro židovské vystěhoval­ectví kontrolova­nou emigraci, za kterou zájemci museli ovšem platit vysoké poplatky. Existovalo však málo zemí, které byly ochotny migranty přijmout. Nakonec byli odkazováni především na země Jižní Ameriky a na čínskou Šanghaj. V letech 1939–1941 se z protektorá­tu legálně vystěhoval­o 26 000 Židů.

Další Židé opustili české země tajně (především do Polska a na Slovensko). Celkem se odhaduje, že z protektorá­tu mohlo uniknout zhruba 30 000 Židů. Část z nich však zastihl postup německých Co jméno v Pinkasově synagoze, to jeden zmařený život. Všechno to začalo vytěsňován­ím na okraj společnost­i. Židé nesměli za okupace ani na dětské hřiště, jak ukazuje snímek z pražského Karlova náměstí.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic