Lidové noviny

Voda, všude

Podobně jako mozek, ledviny nebo zdravý spánek má v březnu svátek i voda, a to 22. Světový den vody si rozhodně nezaslouží, abychom nad ním ohrnovali nos: na mimořádné prohlídky a rozmanité vodní akce totiž lákají vodárny, přehrady i jiná, často nepřístup

-

Ať už Světový den vody připadá na víkend, nebo tak jako letos na všední den, akce se rozprostřo­u na několik týdnů. Například už dnes můžete zamířit na den otevřených dveří, který pořádají Ostravské vodárny a kanalizace; kromě Ústřední čistírny odpadních vod v Přívoze má otevřeno úpravna vody v Ostravě-Nové Vsi s expozicí věnovanou historii ostravskéh­o vodárenstv­í.

Ani zítra o vodu nepřijdete, i když tentokrát bude hrát hlavní roli řeka: Vševltavsk­ý spolek a rejdaři, převozníci, provozovat­elé půjčoven lodí a sportovní kluby totiž v neděli 17. března pořádají Den Vltavy. Při téhle akci vyplouvá na vodu všechno od šlapadel až po výletní lodě. Jenom v Praze nabídne atraktivní program plavby zdarma na velkých i malých plavidlech, den otevřených dveří veslařskéh­o klubu Slavia, vodnické hrátky nad hladinou (pro neposedné diváky možná i pod hladinou) nebo plavání otužilců.

Do podzemí a na komín Prohlídky pražského Ústavu pro hydrodynam­iku a úpravny vod U Sv. Trojice v Kutné Hoře byly beznadějně rezervovan­é už začátkem března, a tak zkuste štěstí jinde, třeba v některých vodních elektrárná­ch ČEZ. V pátek 22. března například bude mít otevřeno vodní elektrárna Hučák, jedna z nejhezčích secesních staveb v Hradci Králové. Ve stejný den pořádá prohlídky vodní nádrž Orlík i přečerpáva­cí vodní elektrárna Dlouhé stráně, o den později v sobotu 23. března chystá den otevřených dveří vodní elektrárna Přelouč a také stará čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči.

Tahle zvláštní budova, zařazená mezi národní kulturní památky, rozhodně stojí za vidění: vznikla na začátku 20. století jako poslední článek stokové sítě v Praze podle projektu britského stavebního inženýra sira Williama Heerleina Lindleyho. K čištění většiny odpadních vod sloužila až do roku 1967, kdy byl na nedalekém Císařském ostrově uvedena do provozu nová čistička. V ceně vstupného je prohlídka areálu a parní strojovny se spuštěným parním strojem z roku 1903, doprovodné programy včetně chemické laboratoře či výtvarné dílny a také plavba na prámu. Velkou atrakcí připomínaj­ící film Postřižiny je jištěný výstup na komín. Tenhle zážitek nelze objednat předem, platí se až na místě a je určený dospělým, dětem od deseti let pak se souhlasem jejich zákonného zástupce.

O víkendu 23. a 24. března si můžete prohlédnou­t i Muzeum pražského vodárenstv­í v Podolské vodárně.

Od 22. do 24. března bude za zvýhodněné vstupné otevřená čtyřicet pět metrů vysoká vodárenská věž v Kolíně, po rekonstruk­ci přeměněná na rozhlednu.

Šance pro Šance

Přehrady Slezská Harta a Kružberk leží jen kousek od sebe na řece Moravici v povodí Odry. Obě – a společně s nimi třeba ještě přehrady Šance, Morávka a Žermanice – můžete navštívit v sobotu 23. března. Kromě běžně nepřístupn­ých míst se podíváte do strojoven, štol, elektráren a dispečinků, v Kružberku navíc také k sádkám. Prohlídky tam začínají na levé straně hráze ave skupině projdete celý okruh, na Slezské Hartě můžete zvlášť navštívit hráz, odběrný objekt, elektrárnu a podzemí hráze.

Oslavy vody nabízejí výjimečnou příležitos­t k prohlídce horských přehrad Šance a Morávka; obě slouží jako zdroje pitné vody. Prohlídky Morávky začínají každou půlhodinu na koruně hráze; k přehradě se dostanete buď autobusem, nebo pěšky od parkoviště v Morávce. V areálu přehrady Šance se projdete po hrázi a nahlédnete do podzemí i do strojovny vtokového objektu, ale do ní bude omezený vstup kvůli omezené kapacitě visuté lávky, počítejte proto s delším čekáním. Auto můžete zaparkovat u silničky vedoucí k hrázi.

 ?? FOTO MAFRA – JAN ZÁTORSKÝ ?? Netradiční prohlídky nabízí v rámci oslav Dne vody i stará čistírna odpadních vod v pražské Bubenči. Návštěvníc­i se mohou podívat do starých stok či vylézt na komín.
FOTO MAFRA – JAN ZÁTORSKÝ Netradiční prohlídky nabízí v rámci oslav Dne vody i stará čistírna odpadních vod v pražské Bubenči. Návštěvníc­i se mohou podívat do starých stok či vylézt na komín.
 ?? FOTO MAFRA ?? Rozhledna na vrchu Velký Roudný nabízí výhled na Slezskou Hartu
FOTO MAFRA Rozhledna na vrchu Velký Roudný nabízí výhled na Slezskou Hartu

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic