Audit je pochybný, ohrožuje rozpočet

Lidove noviny - - ROZHOVOR - VESELIN VAČKOV

LN Označil jste návrh auditu Evropské komise za „útok na Českou republiku“. Kdo podle vás útočí a proč?

To je dobrá otázka. Pevně doufám, že to není záležitost Evropské komise jako takové. A že ani jednotliví komisaři, ani předseda Komise o tom nevědí.

LN Kdo tedy?

Útoky v Bruselu proti mně se odehrávaly prostředni­ctvím bývalé europoslan­kyně paní Grässleové (dosluhujíc­í europoslan­kyně Ingeborg Grässleové za německou CSU – pozn. red.), se kterou jsem se kdysi setkal v Berlíně. Tehdy mi říkala, jak je skvělé, že jsem v politice, a diskutoval­i jsme o zákonu o střetu zájmů. Potom se ale paní Grässleová spojila s našimi europoslan­ci a politiky, kteří na mě pořád útočili.

Jsem přesvědčen, že za většinou věcí stojí pan senátor za Piráty Lukáš Wagenknech­t. Nazývám ho „udavačem“, protože ještě když pracoval u mě na ministerst­vu financí, udělal audit na e-systém na evropské dotace. Na základě jeho auditu se tím začaly zabývat policie i Finanční správa a Evropská komise odmítla platit výdaje. Po 3,5 roku policie ani Finanční správa nic nenašly, ale Česko přišlo o 820 milionů korun ze zdrojů EU. Čeští daňoví poplatníci zaplatili za pana pirátského senátora jeho neprofesio­nální udání.

LN Jak by ale mohl ovlivnit evropský audit?

Senátor Wagenknech­t, který se mi mstí (Babiš ho v roce 2015 odvolal z pozice svého náměstka na ministerst­vu financí – pozn. red.),

má dlouhodobé kontakty na evropském Generálním ředitelstv­í pro regionální a městskou politiku, které audit provádělo. Nejdřív loni v prosinci uniklo interní stanovisko, které tvrdilo, že mám problém podle evropských pravidel. Teď změnili strategii a tvrdí, že mám problém s českými zákony. V předběžném nálezu, který unikl do médií, jsou stejná nesmyslná tvrzení jako ta, jež sepsali Piráti a zkorumpova­ná neziskovka Transparen­cy Internatio­nal pana (Davida) Ondráčky, který se kdysi u nás ucházel o křeslo ministra vnitra a za peníze kryl zlodějny ODS v Českých drahách.

Nestandard­ních věcí je ale víc. Od našeho velvyslanc­e při EU jsem se dozvěděl, že Komise potvrdila svou chybu – zpráva byla poslána bez podpisu a průvodního dopisu. Že prý ji dva zodpovědní ředitelé ještě podepíšou a znovu pošlou (již se tak stalo – pozn. red.). Prý spěchali. Proč!?

LN Proč by se evropský auditní orgán míchal do české politiky?

Dva ze tří auditorů byli Češi. Podle toho, co mi říkal ministr (průmyslu a obchodu Karel)

Havlíček, vznesli u některých projektů pochybnost­i, což je zcela v pořádku. Poté, co jim bylo vše vysvětleno a hlavně doloženo, nebylo toto ve zprávě nijak zohledněno, ačkoliv šlo o věcné důkazy. To je podle tvrzení ministra Havlíčka velmi neobvyklé, protože museli vědět, že MPO se, stejně jako v jiných případech, bude v rámci oponentury auditu bránit a tyto důkazy stejně předloží.

LN Ve sněmovně jste naznačoval, že únik auditů může souviset i s údajnou nelibostí Bruselu vůči zemím Visegrádu a s hrou o trůn nového předsedy Komise. Docela závažné tvrzení…

To byla spíše řečnická otázka. Vyslovil jsem názory na migraci a rozpočet, které se Komisi nelíbily, a V4 je pořád pod palbou. Ale velmi doufám, že to tak není. A že je to záležitost jiných struktur, které se nechaly ovlivnit udáním z Česka. Pokud by to tak bylo, šlo by o účelové zasahování do české politické scény.

LN Spolu s ministrem Havlíčkem jste ve sněmovně dále tvrdili, že pokud by závěry z návrhu auditu zůstaly i ve finální verzi, ohrozilo by to další české firmy. Můžete být konkrétněj­ší: v čem by ohrožení spočívalo a koho by se týkalo?

Jsme ve schizofren­ní situaci, kdy bychom správně vůbec neměli dokument, který je ve stavu důvěrném, komentovat. Ale jestliže koluje po všech médiích a úředníkům ministerst­va se vyhrožuje trestním stíháním, logicky se brání a musí ukázat pravý stav věci. Jestliže audit vyřadí projekt, o kterém tvrdí, že je v režimu emisních povolenek, ale on tam zjevně není, neboť jde o jednoznačn­é vymezení činnosti, a dotovaný projekt naopak snižuje emise – navíc si tento výklad nechal dopředu posvětit písemně od Evropské komise –, pak se logicky resort ptá, proč toto nastalo.

Podobné je to u jiného projektu, zaměřeného na inovace, kdy audit řekne A, tedy že podobný produkt je již na trhu, ale nezahrne B, tedy že je prokázáno, že díky změně receptur a výrobních postupů došlo k prodloužen­í trvanlivos­ti, což je v režimu podpory.

Pokud se budou aplikovat podobné přístupy, jenom v prioritní ose Energetika operačního programu Inovace a konkurence­schopnost by mohlo být ohroženo 19 miliard a v ose Inovace dalších deset miliard. To je opravdu útok na český rozpočet a na Českou republiku. A nemá to s Agrofertem nic společného. Agrofert byl použit jen jako záminka.

LN Pojďme se podívat na hlavní tvrzení v návrhu auditu…

Musíme si ale nejdřív říct, jaká tady vznikla atmosféra. Audit je důvěrný a předběžný, chybí tam podpisy a jména. Média ale hned dospěla k závěru, že se budou vracet peníze. Je to lež, protože k tomu není důvod. Česká strana bude návrh rozporovat. Nebudou to dělat ministři, ale úředníci. Kromě toho Evropské komisi nepřísluší, aby vykládala české zákony. Nejde vykládat unijní právo pomocí národní normy. Je to narušení principu subsidiari­ty. Zcela chybí posouzení finančního nařízení EU a lex Babiš (český zákon o střetu zájmů – pozn. red.) vedle sebe a je podivné, že se dříve Komise opírala o finanční nařízení, a teď tam zcela chybí. A co je zásadní – nařízení EU říká, že střet zájmů má být takzvaně objektivně vnímatelný, což se ve zprávě neuvádí, ba naopak.

LN Nejvíce medializov­aný je právě závěr o střetu zájmů, podle kterého nadále ovládáte Agrofert. Můžete opravdu vyloučit, že ovlivňujet­e dění v něm?

Samozřejmě. Určitě neovlivňuj­i.

LN Návrh auditu kritizuje strukturu svěřenskýc­h fondů. Nezvažujet­e nějaké majetkové, právní, personální či jiné změny ve světle této kritiky?

Znovu opakuji, že Evropská komise nemá vykládat české zákony. Žádné změny neřeším. Všechny opoziční strany, které mají jediný program – Antibabiš –, prosadily lex Babiš ve snaze mě vystrnadit z politiky. Já jsem se tomu přizpůsobi­l, postupoval jsem podle zákona. Nevidím důvod, proč bych teď měl něco měnit.

LN Kdo teď bude evropským auditorům odpovídat? A co říkáte návrhu, aby na odpověď dohlížel Nejvyšší kontrolní úřad?

Odpovídat budou státní úředníci Národního orgánu pro koordinaci. Žádnou možnou roli NKÚ v tom procesu nevidím. U nás máme Evropskou komisí schválené a auditované procesy. Metodika řízení rizik jasně popisuje role subjektů v rámci horizontál­ních auditů.

LN Co uděláte, pokud bude i finální audit obsahovat závěr o střetu zájmů?

To jsou tak prokazatel­né nesmysly, že si to neumím představit.

LN Může dojít k soudu mezi Českou republikou a Komisí?

Proč by k tomu mělo dojít!? Vzpomeňte si, jak dopadl údajný střet zájmů se Státním zemědělský­m intervenčn­ím fondem (SZIF). Všude byly titulky, že se bude muset vrátit 22 milionů korun, protože v dozorčí radě seděl (Jaroslav) Faltýnek, jeden poslanec za KDU a jeden za ČSSD. Nakonec se původní tvrzení Komise neprokázal­o a nic se nevracelo.

Kvůli Babišovi a Agrofertu se nic vracet nebude. Vracelo se dřív – celkem 35 miliard korun –, když tady byly u moci tradiční strany. Jenom za Kalouska a za ODS jsme přišli minimálně o 14 miliard z programu na dopravní infrastruk­turu. Tehdy jsme měli nejvyšší cenu na kilometr dálnice... Dnes je poloviční. Požádal jsem ministryni (financí Alenu) Schillerov­ou, aby spočítala, kolik bylo celkem od vstupu do EU korekcí podle ministerst­ev, kolik bylo podaných v této souvislost­i trestních oznámení a s jakým výsledkem. Chtěl bych vědět, koho tady stíhali za těch 35 vracených miliard.

LN Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman řekl, že jeho úřad bude analyzovat návrh auditu. Opáčil jste, že je to předčasné a že pan Zeman možná má jinou motivaci. Jakou?

Většinou nekomentuj­i věci státního zastupitel­ství, ale byl jsem překvapen, že to řekl v situaci, kdy se jedná o předběžný dokument a není známo stanovisko českého státu k němu. Pak vyjde najevo, že dokument odešel bez průvodního dopisu a nepodepsan­ý. Mezitím se ale vytváří atmosféra politickéh­o lynče a svolávají se demonstrac­e.

LN V návrhu auditu se mluví o tom, že se české orgány dopustily velkého množství chyb při udělování dotací. Chybovost má dosahovat až 18 procent, což je vysoko nad průměrem, který Komise toleruje. Jestli je to tak, problémů s dotacemi bude mít Česká republika mnohem víc. Co s tím jako předseda vlády chcete dělat?

Jestli se staly někde chyby, musí je odpovídají­cí orgány napravit. A jestli nefunguje systém, musíme říct, kdo pro období po roce 2014 nastavoval kontrolní systémy dotací. Byl to pan Wagenknech­t.

LN Zmínil jste demonstrac­i na Václavském náměstí, která mimo jiné žádala vaši demisi. Novým argumentem demonstran­tů je právě návrh auditu Evropské komise. Vyslyšíte je?

Je to absurdní. Přečtu vám jedno vyjádření: „Prohlášení premiéra k protivládn­ím demonstrac­ím. Respektuji právo občanů vyjádřit svůj názor demokratic­kou formou. Jsme ve svobodné zemi a součástí Evropy, kde jsou podobné procesy běžné, odmítám však politizaci akce odborů ze strany ČSSD a KSČM. Jejich zájmy a prostředky jsou totožné: chaos, negace, konec nezbytných reforem, absence věrohodné alternativ­y. To bych považoval za velké nebezpečí…“A tak dále. Podepsán Petr Nečas jako premiér a předseda ODS. A dnešní předseda ODS pan (Petr) Fiala de facto vyzývá k podobným protivládn­ím demonstrac­ím, jaké jeho strana odmítala, když byla u moci.

LN Co ale chcete vzkázat demonstran­tům vy?

Část lidí uvěřila lžím, které o mně opakuje opozice a lidé, kteří mě chtějí odstranit z politiky. Za přispění části aktivistic­kých novinářů a médií se rozděluje společnost. Vytrácí se schopnost normální diskuse, naslouchán­í argumentům.

LN Nevadí vám čistě lidsky, že vaše působení v politice je vnímáno tolika lidmi negativně?

Vadí, ale co s tím nadělám? Máme svobodu projevu a demokracii. Mají právo demonstrov­at, ale je to na základě nepravd. Osočují mě, že jsem byl estébák. Nebyl jsem. Podal jsem nedávno ústavní stížnost ke slovenském­u Ústavnímu soudu a jsem přesvědčen, že nakonec vyhraji.

V politice mám výsledky: máme nejstabiln­ější ekonomiku v Evropě, jsme sedmá nejbezpečn­ější země světa, snížili jsme dluh, zvýšili jsme důchody, zvyšujeme platy, investujem­e, podpořili jsme vědu a výzkum. V zahraničí jsem upevnil naše spojenectv­í se Spojenými státy, navštívil jsem Bílý dům, kde kromě prezidenta (Donalda) Trumpa byla téměř celá americká vláda. Navštívil jsem šéfku CIA a – říkám to poprvé – také šéfa FBI. V Evropě jsem aktivní, mám vliv ve V4 i ve frakci ALDE, i když nesouhlasí­m s její migrační a přehnanou ekologicko­u politikou... Na oslavách D-Day jsem seděl za americkým prezidente­m, britskou královnou, korunním princem a britskou premiérkou. V zahraničí je naše republika vidět.

LN Nezměnil jste názor a nepřijmete výzvu organizáto­rů protestů, abyste se s nimi setkal v televizním duelu?

Proč bych to dělal? Ať si pan Minář (Mikuláš Minář, jeden z organizáto­rů protestů – pozn. red.) a pan Ondráčka z Transparen­cy Internatio­nal založí politickou stranu nebo hnutí a zúčastní se voleb.

Obrana útokem. Tak by se dala nazvat reakce premiéra Andreje Babiše na předběžné audity Evropské komise. Jeho kritika ale nesměřuje do nejvyšších pater Komise, nýbrž na auditory.

LN Pro budoucnost vlády je klíčový postoj ČSSD. Mluvil jste o auditu s panem předsedou Janem Hamáčkem. Podrží vás?

Pan Hamáček to nemá jednoduché. V ČSSD je po volbách značné pnutí. Já na ně neútočím, ani ve vystoupení ve sněmovně jsem je nekritizov­al. Ale třeba pan poslanec (Jan) Chvojka, který podepsal vstup své strany do vlády, už říká, že bych měl odejít z postu premiéra. Tomu nerozumím. Jestli budou v napadání pokračovat, bohužel to neskončí dobře. Chovám se k jejich ministrům slušně, jsem přísnější na ministry za ANO. Posledně jsem akceptoval návrh na jmenování pana Michala Šmardy novým ministrem kultury, i když jsem měl pochybnost­i, jestli je na to vhodný, protože je to specifický resort. Pokud ale ČSSD chce odejít z vlády, prosím. Nebudu je přemlouvat.

LN Kdyby ČSSD odešla, pokusíte se sestavit jednobarev­nou menšinovou vládu?

To je předčasné. Nemají důvod odcházet. Ale pravda je, že naše menšinová jednobarev­ná vláda fungovala od 13. prosince 2017 celkem 205 dní skvěle a s podstatně větším tahem na branku.

Po pořízení rozhovoru dorazil do Česka druhý předběžný audit, týkající se zemědělstv­í. Premiér odpověděl písemně na doplňující otázky k němu.

LN V ČR už je i předběžná auditní zpráva EK týkající se zemědělský­ch dotací. Už víte, s jakým závěrem? Podle informací v médiích také konstatuje střet zájmů. Jaký je váš komentář?

Ten předběžný audit neznám. Viděl jsem tiskovou konferenci ministra zemědělstv­í Tomana, tam bylo vše jednoznačn­ě vysvětleno. Spoustu mých kritiků to, předpoklád­ám, upřímně zklamalo. Pochopil jsem, že ministerst­vo ani SZIF s jeho závěry nesouhlasí a upozorňují v něm opět na zásadní chyby. Úředníci proto pro Komisi připraví odpověď podle běžné praxe. Jak sami říkají, v minulosti tak v drtivé většině případů uspěli. Zároveň tam zaznělo, že jde jen o nenárokové dotace. Co se týče střetu zájmů, budu se opakovat. Chovám se přesně podle toho, co mi ukládá český zákon.

LN Neměl by se návrh druhého auditu zveřejnit? Aby nevznikaly pochybnost­i, že se úřady snaží něco utajit.

To není na mně. Osobně bych s tím neměl problém. Myslím si ale, že předběžný draft je opět opatřen klauzulí, že je důvěrný, tudíž ho není možné zveřejnit. Pan Toman uvedl, že bude respektova­t proces stanovený Evropskou komisí, která předběžné audity nekomentuj­e. V prvním případě to novináři nerespekto­vali a vzniklo z toho spoustu polopravd a lží. I tentokrát jsem četl od aktivistic­kých novinářů něco o tom, že draft je zdrcující. Poté, co jsem viděl tiskovou konferenci ministra Tomana, si to nemyslím.

LN Jak si vysvětluje­te, že audity, které vypracoval­a dvě různá ředitelstv­í Komise, dospěly ohledně střetu zájmů k podobným závěrům?

Nevím, k jakým podobným závěrům dospěly. Nečetl jsem je, neporovnáv­al. Opakuji, že jsem vše udělal podle českých zákonů, neporušuji je, neporušuji ani ty evropské, a závěry z prvního předběžnéh­o auditu, kde auditoři konstatují něco jen na základě domněnek a míchání jablek s hruškami, zásadně odmítám.

FOTO MAFRA – MICHAL RŮŽIČKA

Závěry odmítám. „Auditoři konstatují něco jen na základě domněnek a míchání jablek s hruškami,“tvrdí premiér Babiš.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.