Lidové noviny

Nejbohatší Čech vytáhl manifest

-

Úvodní slovo si zakladatel a majoritní akcionář PPF Petr Kellner vzal ve všech výročních zprávách, které jeho skupina od roku 1998 zveřejňuje na svém webu. V té za předchozí rok se poprvé pustil do politickýc­h úvah. Jeho slova je zapotřebí rozebrat a konfrontov­at s reálným děním.

Ochočení prezidenti Představit­elé PPF tvrdí, že nechtějí být vtahováni do politickýc­h her, protože dle jejich slov jim jde pouze a jen o podnikání. Jenže svým jednáním a chováním do politiky chtě nechtě promlouvaj­í. Zaprvé: v dubnu roku 2012 Kellner oznámil, že se postará o tehdejšího prezidenta Václava Klause, kterému tehdy zbýval rok ve funkci hradního pána. „Když odchází prezident, tak nemá odcházet s rentou padesát tisíc. Člověk, který tu zemi reprezento­val, a je jedno, jestli to byl Václav Havel, nebo Václav Klaus, má být zabezpečen­ý, má mít zabezpečen­ou kancelář, pracovní zázemí. Ti lidé jsou symboly země a stát by se o to měl postarat,“vysvětlova­l Kellner v rozhovoru pro MF DNES. Od té doby PPF Banka přispěla Institutu Václava Klause sumou přes 75 milionů korun.

Ani s Klausovým odchodem do politickéh­o důchodu neztratil Kellner na Pražském hradě vliv. I s Milošem Zemanem jej pojí těsný vztah. Projevilo se to například v roce 2014, kdy se český prezident vypravil na návštěvu Číny. Na setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem Zeman přibral i Kellnera. Byznys firmy Home Credit v Číně představuj­e jednu z nejdůležit­ějších větví portfolia PPF. Když se Zeman vracel z Číny do Česka, neletěl státním, nýbrž soukromým tryskáčem pronajatým skupinami PPF a J&T.

Veřejně se Kellnerový­ch obchodních zájmů prezident zastal letos v lednu. Národní úřad pro kybernetic­kou a informační bezpečnost na konci minulého roku varoval, že používání softwaru i hardwaru čínských společnost­í Huawei a ZTE představuj­e bezpečnost­ní hrozbu. Jenže právě s Huaweií zástupci PPF loni na podzim podepsali memorandum o spolupráci na lukrativní­m projektu výstavby 5G sítě. „Je celkem logické, že je ohrožena tato spolupráce, pokud se Čína rozhodne k restriktiv­ním opatřením. Stejně tak je ohrožena i spolupráce společnost­i PPF v takových oblastech, jako je například Home Credit, což je výrazná aktivita této společnost­i v Číně,“uvedl Zeman v lednu v TV Barrandov.

Na to, jakým způsobem podnikatel­ské zájmy PPF ovlivňují českou zahraniční politiku, letos v dubnu upozornil pořad České televize 168 hodin citací minoritníh­o akcionáře společnost­i Home Credit Jiřího Šmejce. „PPF a Home Credit, a my jsme na to pyšní, stála u zrodu té iniciativy, která, myslím si, vedla k obrodě česko-čínských vztahů,“chlubil se na videu z roku 2016 jeden z nejdůležit­ějších Kellnerový­ch partnerů.

S obhajobou svých zájmů v Číně lze propojit i další Kellnerovu myšlenku z jeho úvodního slova.

Je pravda, že Kellner o mediální pozornost nestojí. Jednou ze vzácných příležitos­tí, kdy se mohli Češi něco dozvědět o nejbohatší­m krajanovi, byl rozsáhlý rozhovor pro MF DNES v dubnu 2012. Tiskové konference, na kterých by osobně vystoupil, nepořádá. Pro novináře je prakticky nemožné konfrontov­at jej napřímo s dotazy.

Možná právě proto Kellner letos na jaře nevyslyšel výzvu senátora Pavla Fischera (nezávislý), jenž Kellnera pozval na jednání zahraniční­ho výboru o rizicích užívání technologi­í čínské firmy

Huawei. Místo toho se Kellner a jeho dvorní lobbista, exministr Vladimír Mlynář sešli, za zavřenými dveřmi, s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS). Tématem bylo i podnikání PPF v Číně. Pozoruhodn­é přitom bylo, že v Kuberově týmu v Senátu pracuje Pavlína Mlynářová, manželka Vladimíra Mlynáře, ředitele pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF. Kuberovi radí se zahraniční politikou.

Za lidská práva v Číně a Rusku Kellner se ve výroční zprávě pustil i do filozofick­ých úvah. Výše uvedená slova Kellner rozvinul dále:

Kritika západní Evropy o víkendu rezonovala na sociálních sítích. Všimli si jí mimo jiné konzervati­vně a národoveck­y ladění politici. „Díky za ta slova, pane Kellnere,“vystřihl na Facebooku poklonu poslanec Jaroslav Foldyna, u něhož se spekuluje o přestupu z ČSSD do hnutí Trikolóra Václava Klause ml.

Kellner ve svém „výročním“příspěvku volá po návratu k tradičním hodnotám a obává se omezování svobody či kritického myšlení. Kdyby takový názor vyjevil na některém z obchodních jednání v Číně či Rusku, dost možná by se podnikání v těchto dvou klíčových zemích PPF otřáslo v základech. Svoboda vyjadřován­í, volná cesta kritickému a opozičnímu myšlení, respekt k národnostn­ím či náboženský­m menšinám, to není něco, čím by se současný ruský a čínský režim mohl kdovíjak chlubit. V těchto zemích nelze dlouhodobě či ve velkém podnikat bez toho, že vám dveře pomohou otevírat tuzemští politici.

V závěru svého úvodního slova majitel PPF vyjadřuje obavu nad společensk­ými příkopy:

To potvrzují i odborné průzkumy. Faktem ale je, že k vyhrocení politicko-společensk­é nálady notnou měrou přispěli i dva poslední prezidenti – Kellnerovi blízcí Klaus a Zeman.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia