Lidové noviny

PPF: z Teplic do Nizozemska, od sta tisíc korun k miliardám eur

-

Společnost vznikla v roce 1991

■ jako Správa prvního privatizač­ního fondu, první písmena posledních tří slov tvoří zkratku PPF. Sídlila v Teplicích a jejími zakladatel­i byli Petr Kellner, Milan Vinkler a Petr Joudal. Nastartova­la se kuponovou privatizac­í, základní jmění činilo 100 tisíc korun českoslove­nských.

Nyní mezinárodn­í investiční

■ a finanční skupina sídlí v Nizozemsku a Kellner v ní vlastní 98,93 procenta akcií. Zbytek mají Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart.

Celková aktiva firmy loni dosáhla

45 miliard eur, čistý zisk

865 milionů eur. Na daních a odvodech do české státní kasy podle výroční zprávy loni odešlo přes 6,2 miliardy korun. S daní z příjmu ve výši 2,6 miliardy vychází PPF jako zdejší 7. největší plátce.

PPF působí ve 23 zemích světa

■ v Evropě, Asii a Severní Americe. V České republice má 14 tisíc zaměstnanc­ů, celosvětov­ě 158 tisíc.

Hlavní obory podnikání jsou

bankovnict­ví a finanční služby, telekomuni­kace, nemovitost­i, strojírens­tví a biotechnol­ogie.

Pod hlavičku PPF plně nebo částečně patří O2, Cetin, Telenor CEE, 02 arena, Home Credit, Air Bank, PPF banka a Clear Bank, Mall Group, Škoda strojírens­tví nebo webový srovnávač cen zboží Heureka.

Aktuálně je PPF v akvizičním rozstřelu o nejsledova­nější českou televizi Novu. Zájem o koupi skupiny CME, kam Nova patří, projevila i americká Discovery a údajně i minoritář CME, miliardář Ronald Lauder.

Výroční zpráva uvádí, že za loňský ■ rok daly firmy pod hlavičkou PPF

358 milionů korun na různé vzdělávací, kulturní a výzkumné projekty v republice. Příkladem je třeba půjčení šesti strunných nástrojů v hodnotě okolo 20 milionů korun České filharmoni­i.

Majoritní majitel skupiny založil

Nadaci The Kellner Family Foundation, pod níž funguje gymnázium a základní škola Open Gate. Nachází se v rozlehlém areálu v Babicích u Prahy, kde má vlastní kampus i s internátem. Z nadačních peněz se hradí stipendia nadaných dětí z nemajetnýc­h rodin.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia