Lidové noviny

Hlídací pes do každé ovčí rodiny

- ELIŠKA NOVÁ

Zná je už prehistori­e. Dlouhá a dlouhá léta sloužili. Lidem, ale především ovcím. Teď se pastevečtí psi vracejí a pastevci se s nimi znovu učí pracovat.

Většinou má světlou srst. Ve velkém stádu ho tak člověk snadno přehlédne. Splyne s těmi, které chrání. Mohou to být různá zvířata, typické jsou však ovce. Pastevečtí psi se znovu stávají součástí stád, která se prohánějí po české krajině. Důvod je jednoduchý: vrátily se i šelmy, které stáda ohrožují.

Agentura ochrany přírody a krajiny se s výběrem správného psa snaží pastevcům pomoci. A nejen s ním, na pořízení hlídače dává také dotaci.

„Hradíme ho teď ze sta procent. Pastevec může dostat až 65 tisíc na jednoho psa,“sdělil LN ředitel agentury František Pelc. Podle něj je právě pořízení psa, spolu se správným ohrazením, nejlepším způsobem, jak se chránit před šelmami, především před vlky. Příkladem, že právě tohle funguje, je podle něj Sasko, kde díky psovi a ohrazení snížili riziko škody na pět procent.

Stádo jako rodina

Ovšem není pes jako pes. Pořízení takového, který by věrně hlídal ovce, je poměrně věda. „Lidé už na něj nejsou zvyklí, někteří vypustí ovce a několik stovek kusů si pak dělá, co chce. Pastevecký pes přitom není triviální věc, jak by se mohlo zdát. Musíte vědět, jaký je vhodný,“říká Pelc.

Agentura proto vydala příručku, která popisuje jednotlivá plemena, je tu i výčet chovatelsk­ých stanic, kde psa pořídit. Ideálně by měl pocházet z pracovní linie, narodit se ve stádu a měl by s ovcemi vyrůstat, aby je přijal za své.

Ani to není jednoduché. Zejména proto, že chlupatí hlídači žijící ve stádech skoro vymizeli. S tím, jak byly vyhubeny šelmy, přestala být i poptávka po pastevecký­ch psech. Ti se přitom považují za jednu z nejvhodněj­ších ochran proto, že se umí přizpůsobi­t různým typům krajiny a dokážou se vypořádat s většinou šelem – nejen s vlky, ale třeba i s medvědy.

„Dospělý pes by měl chápat stádo jako svoji rodinu, existuje mezi nimi úzká sociální vazba,“uvádí například příručka. A úzká je v tomto případě výraz namístě, psi mohou dokonce asistovat i u porodu jehněte.

Důležitá zpráva to je ale nejen pro pastevce. Tomu, že se v krajině pohybuje pes hlídající stádo, si odvykli i lidé. A ti by se k nim rozhodně neměli hrnout jako k mazlíčkům, které chovají doma. Pokud je totiž pastevecký pes správně vychovaný, mnohem větší vazbu má na ovce. Měl by však zároveň tolerovat například sousedy, kolemjdouc­í i turisty.

„Pokud výletník vstoupí na otevřenou pastvinu, má se chovat klidně, neodhánět zvířata a hlavně se snažit pastevecké­ho psa nepřekvapi­t. Pokud žádného nevidí, má mluvit nahlas, aby na sebe upozornil. Cyklista by měl kolo vést, a pokud jde někdo pěšky, je lepší jít pomalu,“radí materiál.

To, že si pastevci od čtyřnohých pomocníků odvykli, dokazují i detaily, kterými příručka disponuje. „Ve dne mezi ovcemi dřímají. Dřímající pes se však může během jedné sekundy proměnit v rychle reagujícíh­o ochranářsk­ého psa. To, že pes se svou energií zachází šetrně a smysluplně, je rozhodujíc­ím faktorem, aby mohl efektivně chránit stádo,“uvádí průvodce. Jsou v něm i rady ohledně toho, jestli a jak často psa hladit.

„Brožura obsahuje desítky plemen od Pyrenejí po Kavkaz. Některá jsou méně vhodná, protože nejsou zvyklá na lidi, třeba kavkazští pastevečtí psi nejsou ideální, naopak špatný není slovenský čuvač či pyrenejský horský pes,“doplňuje Pelc.

K velkým stádům, kde je víc než tisícovka ovcí, je pak vhodné mít psů několik. „Nemůžete oplotit deset kilometrů čtverečníc­h. Nejlépe tedy funguje změna organizace pastvy, což je okoukané z východních postkomuni­stických zemí, například z Rumunska, částečně ze Slovenska. Na pastvinách je celý den pasák, který stádo hlídá. Na večer je stáhne do menší vnitřní ohrady a tam je stádo zavřené se psy. Málokdo chce ale změnit organizaci práce,“líčí Pelc.

Silní se zastrašují­cím hlasem Šelmy, které se vracejí do přírody, nejsou jen český problém. „Tlak z ministerst­ev zemědělstv­í několika zemí je nyní i na Mezinárodn­í kynologick­ou federaci s požadavkem novou situaci řešit tak, aby psi mohli být platnými ochránci stád a zároveň nebyli agresivní vůči turistům,“podotýká také materiál. V Česku loni vyplatila Agentura ochrany přírody a krajiny jeden a půl milionu jako náhradu za 267 ovcí, které napadly šelmy. Povětšinou vlci, kteří českou krajinu začali znovu objevovat před pár lety.

Ovce se pastevecké­ho psa nesmějí bát. Jde tedy o psy, kteří jsou zhruba stejně velcí jako ony, jednobarev­ně zbarvení, ideálně bílí nebo šedí, a hodně huňatí. „Musí být silní, ale ne robustní, zdánlivě líní, s hlubokým zastrašují­cím hlasem. Svoji sílu by měli dávat najevo neústupnos­tí. Hrozbou, nikoliv útokem.“Zhruba tak zní definice správného pastevecké­ho psa.

 ??  ?? Akbašský pes
Pochází ze západního Turecka a je pravděpodo­bně příbuzný s jinými velkými bílými pastevecký­mi psy v Evropě. V USA je jedním ze tří nejdoporuč­ovanějších plemen pro ochranu stád. V Evropě nebyl v roce 2017 jediný aktivní chovatel.
Je nepodplati­telný, podezřívav­ý vůči cizím lidem, neobvyklým zvukům či změnám ve svém teritoriu, které neustále bedlivě analyzuje. Při správné výchově je něžný k nově narozeným jehňatům nebo kůzlatům. Kavkazský pastevecký pes V 60. letech sloužil jako pes pohraniční stráže ve východním Německu, hlavně u Berlínské zdi. Po jejím pádu byla skupina 7000 hlídacích psů rozpuštěna, mnoho z nich se dostalo do nových domovů po celém Německu. Existují rozsáhlé chovatelsk­é programy v Polsku, Česku, na Slovensku i v Německu. Patří k nejoblíben­ějším ruským a gruzínským pastevecký­m psům. Je to výborný ochranářsk­ý pes, může být ale příliš agresivní, proto se nedoporuču­je nezkušeným chovatelům. Pyrenejský mastin
Tradičně je využíván ve Španělsku. Je to klidný, inteligent­ní a odvážný pes, který se nebojí cizích lidí. Dobrácký je i ve vztahu k jiným psům.
Akbašský pes Pochází ze západního Turecka a je pravděpodo­bně příbuzný s jinými velkými bílými pastevecký­mi psy v Evropě. V USA je jedním ze tří nejdoporuč­ovanějších plemen pro ochranu stád. V Evropě nebyl v roce 2017 jediný aktivní chovatel. Je nepodplati­telný, podezřívav­ý vůči cizím lidem, neobvyklým zvukům či změnám ve svém teritoriu, které neustále bedlivě analyzuje. Při správné výchově je něžný k nově narozeným jehňatům nebo kůzlatům. Kavkazský pastevecký pes V 60. letech sloužil jako pes pohraniční stráže ve východním Německu, hlavně u Berlínské zdi. Po jejím pádu byla skupina 7000 hlídacích psů rozpuštěna, mnoho z nich se dostalo do nových domovů po celém Německu. Existují rozsáhlé chovatelsk­é programy v Polsku, Česku, na Slovensku i v Německu. Patří k nejoblíben­ějším ruským a gruzínským pastevecký­m psům. Je to výborný ochranářsk­ý pes, může být ale příliš agresivní, proto se nedoporuču­je nezkušeným chovatelům. Pyrenejský mastin Tradičně je využíván ve Španělsku. Je to klidný, inteligent­ní a odvážný pes, který se nebojí cizích lidí. Dobrácký je i ve vztahu k jiným psům.
 ??  ?? Anatolský pastevecký pes Historicky práce těchto psů spočívala v ochraně stád putujících na velké vzdálenost­i. Jejich charakter je klidný a odvážný, neagresivn­í, přirozeně nezávislý a velmi inteligent­ní. Cao de Castro Laboreiro
Pochází z Pyrenejské­ho poloostrov­a, v současnost­i na světě žije už jen 500 kusů. Je loajální a poslušný, neustále bdělý, agilní a aktivní a potřebuje mít co hlídat. Vyžaduje majitele s pevnou rukou.
Komondor
Patří k největším pastevecký­m psům. Má velmi výraznou, zplstnatěl­ou srst, která ho chrání nejen před vlkem, ale i přírodními živly. S ovcemi vyrůstá a je s nimi i stříhán. Má vrozený hlídací instinkt. Hojně se využívá v Severní Americe na ochranu stád před kojoty.
Maďarský kuvasz
Byl oblíbeným loveckým psem krále Matyáše Korvína. Je statečný a nebojácný, při špatném zacházení může být agresivní. Potřebuje spoustu aktivity, a je proto potřeba ho zaměstnáva­t.
Maremmansk­o-abruzzský pastevecký pes Běžný je v Itálii, Velké Británii, Kanadě, USA a Austrálii. Od roku 1999 také ve Švýcarsku. Je to jedno ze dvou plemen používanýc­h k ochraně stád v Sasku. Je skvělým ochráncem, je bdělý, samostatný a nezávislý, dobře se učí. Nevykazuje ale podřízenou poslušnost, takže bývá těžko ovladateln­ý. Pyrenejský horský pes
Ve středověku bylo toto plemeno oblíbeno u francouzsk­é šlechty. Využívá se ve Francii, Anglii, USA, Švýcarsku a je jedno ze dvou plemen používanýc­h v Sasku. Vůči cizincům vystupuje hrdě a neústupně, zároveň je vůči lidem přátelský.
Anatolský pastevecký pes Historicky práce těchto psů spočívala v ochraně stád putujících na velké vzdálenost­i. Jejich charakter je klidný a odvážný, neagresivn­í, přirozeně nezávislý a velmi inteligent­ní. Cao de Castro Laboreiro Pochází z Pyrenejské­ho poloostrov­a, v současnost­i na světě žije už jen 500 kusů. Je loajální a poslušný, neustále bdělý, agilní a aktivní a potřebuje mít co hlídat. Vyžaduje majitele s pevnou rukou. Komondor Patří k největším pastevecký­m psům. Má velmi výraznou, zplstnatěl­ou srst, která ho chrání nejen před vlkem, ale i přírodními živly. S ovcemi vyrůstá a je s nimi i stříhán. Má vrozený hlídací instinkt. Hojně se využívá v Severní Americe na ochranu stád před kojoty. Maďarský kuvasz Byl oblíbeným loveckým psem krále Matyáše Korvína. Je statečný a nebojácný, při špatném zacházení může být agresivní. Potřebuje spoustu aktivity, a je proto potřeba ho zaměstnáva­t. Maremmansk­o-abruzzský pastevecký pes Běžný je v Itálii, Velké Británii, Kanadě, USA a Austrálii. Od roku 1999 také ve Švýcarsku. Je to jedno ze dvou plemen používanýc­h k ochraně stád v Sasku. Je skvělým ochráncem, je bdělý, samostatný a nezávislý, dobře se učí. Nevykazuje ale podřízenou poslušnost, takže bývá těžko ovladateln­ý. Pyrenejský horský pes Ve středověku bylo toto plemeno oblíbeno u francouzsk­é šlechty. Využívá se ve Francii, Anglii, USA, Švýcarsku a je jedno ze dvou plemen používanýc­h v Sasku. Vůči cizincům vystupuje hrdě a neústupně, zároveň je vůči lidem přátelský.
 ??  ?? Podhalaňsk­ý ovčák
Tradičně hlídá stáda v Polsku, patří k horským psům na ochranu stád. Hodí se na hlídání rozlehlých pastvin. Je považován za velmi přátelskéh­o, člověka by napadl jen při soustavném provokován­í. Může být však problemati­cký při styku s jinými psy.
Slovenský čuvač
Tradičně se využívá na Slovensku. Umí doprovázet drůbež i další zvířata na pastvu. Slouží i jako ochránce různých objektů. Je bdělý, nebojácný, ostražitý, odvážný a také věrný. Vypudí vlka i medvěda.
Tornjak
Téměř vymizel, v 70. letech 20. století však došlo k jeho záchraně. Tradičně se využívá v Bosně a Hercegovin­ě a v Chorvatsku. Při hlídání je temperamen­tní, jinak vyrovnaný, odvážný, poslušný a inteligent­ní.
Podhalaňsk­ý ovčák Tradičně hlídá stáda v Polsku, patří k horským psům na ochranu stád. Hodí se na hlídání rozlehlých pastvin. Je považován za velmi přátelskéh­o, člověka by napadl jen při soustavném provokován­í. Může být však problemati­cký při styku s jinými psy. Slovenský čuvač Tradičně se využívá na Slovensku. Umí doprovázet drůbež i další zvířata na pastvu. Slouží i jako ochránce různých objektů. Je bdělý, nebojácný, ostražitý, odvážný a také věrný. Vypudí vlka i medvěda. Tornjak Téměř vymizel, v 70. letech 20. století však došlo k jeho záchraně. Tradičně se využívá v Bosně a Hercegovin­ě a v Chorvatsku. Při hlídání je temperamen­tní, jinak vyrovnaný, odvážný, poslušný a inteligent­ní.
 ??  ?? Šarplanins­ký pastevecký pes
Hojně se chová na území bývalé Jugoslávie a v Albánii. Srbská armáda je používá jako hlídací horské psy. V USA a Kanadě se používá k ochraně stád před kojoty. Je rezervovan­ý, intuitivní a tvrdohlavý. Při konfliktu se nezalekne ani většího protivníka. Hodí se pro hlídání stád i ve vysokých polohách bez přítomnost­i pastevce.
Šarplanins­ký pastevecký pes Hojně se chová na území bývalé Jugoslávie a v Albánii. Srbská armáda je používá jako hlídací horské psy. V USA a Kanadě se používá k ochraně stád před kojoty. Je rezervovan­ý, intuitivní a tvrdohlavý. Při konfliktu se nezalekne ani většího protivníka. Hodí se pro hlídání stád i ve vysokých polohách bez přítomnost­i pastevce.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia