Lidové noviny

Krtek se bez kontroly šíří světem

Jiří Matzner (45)

- KATEŘINA KOLÁŘOVÁ

LN Zastupoval jste Milenu Fischerovo­u, správkyni autorských práv po Zdeňku Milerovi, která na jaře po šesti letech vyhrála spor s autorovou vnučkou Karolínou. Odvolací soud potvrdil, že vnučka nemá platně uzavřenou smlouvu, a tedy nikdy neměla ke krtkovi licenci. Co se dělo pak?

Pak se rozběhla administra­tivní činnost. Karolína nám měla předložit seznam licenčních partnerů, kteří od ní získali licenci. Bylo jich řádově šedesát. Následně jsme začali tyto subjekty oslovovat.

LN Bylo na tom seznamu něco, co vás překvapilo?

Na seznamu ani ne. V mezičase, tedy už po vydání rozsudku, se ale krtek objevil na voze formule 1. Bylo to myslím na křídle vozu Alfa Romeo. V médiích se psalo, že je uzavřená smlouva a že krtek bude na formuli jezdit. To jsou aktivity, o kterých jsme já ani správkyně dědictví neměli tušení. Jde o aktivitu společnost­i Little Mole, která patří právě Karolíně. Je přitom jasné, že domluvit a realizovat něco podobného netrvá několik dní, takže jsem byl překvapen i z hlediska toho načasování.

LN Takže stáj formule 1 nebyla na seznamu licenčních partnerů?

Nebyla. Mají licenci totiž zřejmě od někoho, kdo v tom seznamu byl a kdo ji poskytl dál. Stává se z toho poměrně veliká pavučina, protože někteří partneři, kteří s Little Mole uzavřeli smlouvu, měli právo licenci poskytnout dál. Krtek se tak nekontrolo­vaně rozrůstá do různých zemí a na různé kontinenty. Předtím jsme vůbec neměli potuchy, jak je to rozsáhlé. Takže nyní všechny partnery ze seznamu správkyně dědictví oslovila s tím, že nemají na krtka žádnou licenci.

LN Jaké mají tito partneři možnosti?

Jedna z variant je přestat distribuov­at výrobky s krtkem. Pokud s tím neskončí, je na dědicích, aby se shodli, jestli je vyzvou k upuštění šíření výrobků, případně podají žalobu. Další možností je, že požádají dědice, aby jim udělili novou licenci. Situace se má teď tak, že někteří partneři skutečně dědice oslovili, někteří vůbec nereagoval­i a pokračují dál v distribuci a někteří skutečně přestali výrobky distribuov­at.

Ani osm let po smrti výtvarníka Zdeňka Milera není jasné, kdo zdědí práva na krtka. Závětí je šest, poslední je napadnutá u soudu. „Další roky souzení mohou krtka paralyzova­t a poškodit,“říká v rozhovoru pro LN Jiří Matzner, advokát správkyně dědictví.

LN Jde nějak vyčíslit hodnota jednoho kontraktu, který autorova vnučka uzavřela?

To úplně nejde, protože některé smlouvy jsou na dva roky, jiné na pět let. Licenční odměny se většinou počítají nějakým procentem z obratu výrobků. Čím je prodej úspěšnější, tím z toho má autor větší podíl. My ale obsah těch smluv neznáme, takže nevíme, jakou hodnotu mají. Nevíme tedy ani to, jaké finanční prostředky Little Mole inkasoval.

LN Co by bylo teď pro krtka nejlepší?

Já bych mu přál, aby už pro jednou nastalo skutečné řešení věci, aby byl licencován z jednoho místa tak, aby se o něj někdo staral nejen v režimu nutné správy, ale aby se s tím něco dělalo do budoucna. To je ale vše závislé na dohodě dědiců.

LN Ovšem dědické řízení ještě neskončilo. Okruh dědiců stále není definitivn­í...

Dědiců může být od čtyř do šesti. Navíc poslední, šestá závěť je předmětem soudní žaloby. A soud nyní řízení přerušil a probíhá mediace mezi potenciáln­ími dědici, aby se našla cesta shody. Pokud se nedohodnou, lze předpoklád­at, že se některý dědic proti rozhodnutí soudu bude bránit. To by bylo zase na další roky souzení bez definitivn­ího výsledku, kdo vlastně dědicem je a kdo by o krtkovi měl rozhodovat.

To krtka může hrozně paralyzova­t a poškodit. Zájmy dědiců nemusejí být stejné a dohoda se nemusí nikdy podařit. Když někdo bude chtít novou licenci, ale dědicové se neshodnou, žádná udělena být nemůže. Teď ale vlastně ani nevíme, kdo se má do budoucna shodnout.

LN Má vůbec běžný spotřebite­l šanci poznat, jestli si kupuje výrobek s platnou licencí?

Na to se odpověď hledá velmi těžko. Někteří z výrobců mají na výrobku i označení licenčního partnera, tedy společnost­i Little Mole, o které je pravomocně rozhodnuto, že nikdy neměla platně udělenou licenci, a takové výrobky by na trhu tedy neměly být. Pokud to ale na výrobku uvedeno není, vlastně to nelze zjistit. LN Lze odhadnout, jaký podíl výrobků na trhu činí ty bez licence?

To dnes nikdo neví. Známe sice už jména licenčních partnerů, ale nevíme, na co všechno, v jakém rozsahu, na jak dlouho a na jaké území byly licence poskytnuty. Jde o téměř celosvětov­ou záležitost od Česka po Japonsko a Čínu. Zmapovat to by stálo hrozné náklady.

LN Když jsme u té Číny, před třemi lety vznikl animovaný seriál Krtek a panda o přátelství českého a čínského zvířátka. Jak je to s jeho licencí?

V rámci seznamu, který jsme obdrželi, jsme nedostali žádnou identifika­ci, na jejímž základě bychom byli schopni říci, kdo seriál v Číně vyrobil a kdo to tam licencoval. Narážíme zase na řetězení licence – nemusí to být totiž nikdo, kdo je na tom seznamu uveden.

Jednou cestou je oslovit TV Barrandov, která seriál vysílá, a vyzvat ji, aby sdělila, jakým způsobem k němu přišla. Ale je otázka, jestli nám to sdělí dobrovolně. A také to, zda ten, kdo to televizi poskytl, je skutečně výrobce, nebo jen distributo­r. Další cesta je jít do Číny a tam oslovit státní televizi CCTV, která seriál vysílala jako první, a čekat, s jakou se potážeme.

LN Ve společnost­i Little Mole Cartoon je společníke­m Jaroslav Tvrdík, který byl v roce 2014 v Číně s prezidents­kou výpravou, jež podpořila vstup krtka na tamní trh. Překvapilo vás to vzhledem k tomuto kontextu?

Viděno dnešním pohledem vlastně ani ne. V té době to bylo překvapivé. Je to společnost, o které se hovoří jako o možném subjektu, který seriál Krtek a panda v Číně zobchodova­l, ale jestli to tak skutečně bylo, nevíme.

Žádné licenční smlouvy jsme totiž neviděli. Nevíme tudíž ani, kolik mají odvádět do dědictví, a oni nám to předpoklád­ám dobrovolně sami neřeknou. Jsme prostě v situaci, kdy víme, že šedesát subjektů by mělo dědicům odvádět finanční prostředky, ale zároveň víme, že nic neodvádějí.

LN Mají subjekty, které dosud používaly licenci neoprávněn­ě, nějakou povinnost vyplatit dědice zpětně? Nebo se mohou hájit tak, že v dobré víře nabyly licenci od někoho, kdo ji skutečně může dál poskytovat?

Ano, měly by zaplatit. Argument dobré víry je nejpřiroze­nější argument, který bych používal i já, kdybych tuto stranu zastupoval. Nemá to ale vůbec žádný vliv na to, že máme pravomocné rozhodnutí soudu, které říká, že žádnou licenci nikdy platně neměly. Pokud krtka užívaly bez licence, mají podle autorského zákona vydat bezdůvodné obohacení, což je dvojnásobe­k běžné licenční odměny.

Je ale otázka, zda by vzhledem k argumentu dobré víry nárok následně nemohly uplatňovat po tom, kdo jim licenci zdánlivě udělil. Nepochybuj­i totiž o tom, že ten, kdo jim licenci udělil, to nedělal zadarmo.

Vystudoval Právnickou fakultu

Západočesk­é univerzity v Plzni, kde získal malý i velký doktorát. Titul LL.M. si odnesl z Nottingham Trent University. Založil advokátní kancelář, která nese jeho jméno.

Specializu­je se na softwarové

právo, implementa­čně-obchodní smlouvy, licenční smlouvy či trestní právo. Je soudním znalcem v oblasti autorského práva.

Zastupuje správkyni díla výtvarníka Zdeňka Milera

Milenu Fischerovo­u.

LN Ale s ostatními dědici se zatím Karolína Milerová nijak nedělila...

Celý spor je o tom, že je zde skupina dědiců, kteří by měli inkasovat z používání krtka nějakou odměnu – zatím do dědictví, které se následně rozdělí. Společnost Little Mole do dědictví neodváděla nic, ale přesto licence na krtka poskytoval­a. Správkyně autorských práv tak neměla jinou možnost než postavit na jisto, jestli firmy, které prodávají výrobky s krtkem, ale neplatí nic do dědictví, neplatí oprávněně. Nebo jestli společnost Little Mole inkasuje na základě licenční smlouvy, kterou nikdy neměla. O tom musí rozhodnout soud.

LN Očekáváte, že bude složité z těch, kdo nemají na krtka licenci, dostat nějaké peníze?

Očekávám, že to bude nesmírně složité. Jednak co do délky řízení, vzhledem k tomu, že jde o řadu zemí po celém světě, ale i co do náročnosti finanční.

Pokud budeme žalovat v Česku, na Slovensku či v Polsku, ještě si to lze představit. Na rozdíl od toho, jak budeme vymáhat rozsudek třeba v Číně. Bude to finančně i časově neobyčejně náročná záležitost. Neumím vůbec odhadnout dobytnost pohledávek. Většina společnost­í, které výrobky dnes šíří, jsou společnost­i s ručením omezeným, které za pár let nemusí vůbec existovat.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia