Lidové noviny

Trump může začít stavět zeď

Před pomalu se rozbíhajíc­í americkou prezidents­kou kampaní získal Donald Trump body u tématu migrace, které dosud patřilo k jeho největším prioritám.

- ROBERT SCHUSTER

WASHINGTON/PRAHA Americký prezident měl během víkendu hned dva důvody k radosti.

Jednak Nejvyšší soud Spojených států díky konzervati­vní většině svých členů rozhodl, že vláda může využít 2,5 miliardy dolarů (v přepočtu 57,4 miliardy korun) z rozpočtu amerického ministerst­va obrany na výstavbu zdi na hranicích s Mexikem.

Zároveň se Bílému domu podařilo uzavřít klíčovou migrační dohodu s Guatemalou. Na jejím základě se stává tato středoamer­ická země z pohledu amerických úřadů tak zvanou bezpečnou třetí zemí. Ze Spojených států tak mohou být nově vraceni do Guatemaly všichni žadatelé o azyl, kteří se předtím zdržovali na jejím území, ale o azyl tam nepožádali.

Pro prezidenta Trumpa, který se na podzim příštího roku bude ucházet o znovuzvole­ní, představuj­e rozhodnutí Nejvyššího soudu o hraniční zdi důležitý dílčí úspěch u tématu, na němž před třemi lety postavil svou volební kampaň. Sám Trump označil rozhodnutí na Twitteru za „obrovské vítězství“, jež prý pomůže ke zvýšení bezpečnost­i na jižní hranici USA a k zajištění vlády práva.

Nejvyšší soudci tak zrušili předchozí opačný verdikt nižší instance. Federální soudce v Kalifornii před několika měsíci rozhodl, že vláda nemůže na výstavbu zdi použít peníze, které nebyly schváleny Kongresem.

Opoziční demokraté, již v něm mají od voleb z loňského podzimu většinu, dosud kategorick­y odmítali souhlasit s vyčleněním peněz na projekt hraniční zdi. Prezident Trump se začátkem letošního roku obrátil na Kongres s požadavkem, aby mu dal k dispozici 5,7 miliardy dolarů.

Když mu ovšem Sněmovna reprezenta­ntů nevyšla vstříc a vyčlenila jen 1,4 miliardy na vybudování „nových fyzických bariér“, prezident kvůli tomu vyvolal rozpočtovo­u krizi. Více než měsíc tak například zůstaly uzavřeny federální úřady. Prezident následně s poukazem na údajně hrozící příliv běženců přes jižní hranici do USA vyhlásil „stav národní nouze“. To mu umožnilo sáhnout po penězích, jež už byly schváleny pro ministerst­vo obrany (Pentagon), a použít je na výstavbu zdi na hranicích amerických států Arizona, Kalifornie a Nové Mexiko.

Proti tomu postupně podali k soudu stížnost ekologická organizace Sierra Club, lidskopráv­ní sdružení Koalice společenst­ví od jižní hranice (Southern Border Communitie­s Coalition) a demokratič­tí poslanci amerického Kongresu. Později se k nim připojilo i dvacet členských států USA a několik příhraničn­ích obcí.

Nejvyšší soudci zatím rozhodli pouze o žalobě nevládních organizací, ostatní řízení ještě běží. Pro Trumpovu vládu ale jejich verdikt nicméně znamená, že může vydat příkaz, aby začaly stavební práce. V nedávné minulosti už udělila i první stavební zakázky.

Financován­í zdi zůstává stále otevřené

Odhaduje se, že 2,5 miliardy dolarů z prostředků Pentagonu představuj­e pouze desetinu celkové sumy, která bude na vybudování zdi na hranicích s Mexikem stát. Zbývající částky chce podle všeho Trump získat z fondu na výstavbu vojenské infrastruk­tury nebo z prostředků ministerst­va financí získaných prodejem zabaveného majetku.

Celková délka hranice mezi Spojenými státy a Mexikem činí 3145 kilometrů. Již nyní stojí na délce zhruba jednoho tisíce kilometrů hraniční plot, který nechala postavit vláda tehdejšího prezidenta Billa Clintona, aby zabránila pašování drog a ilegálnímu překračová­ní hranice.

Uzavřená repatriačn­í smlouva s Guatemalou bude mít především vliv na běžence ze Salvadoru a Hondurasu. Otázkou ovšem je, jestli bude vláda středoamer­ického státu schopna dohodu naplňovat v praxi. To mimo jiné předpoklád­á, že dokáže bránit běžencům, aby pokračoval­i dál na sever do Mexika a později do USA.

 ?? FOTO ČTK/AP ?? Zeď na hranicích s Mexikem patří mezi politické priority Donalda Trumpa. Demokraté se snažili zablokovat peníze na její stavbu.
FOTO ČTK/AP Zeď na hranicích s Mexikem patří mezi politické priority Donalda Trumpa. Demokraté se snažili zablokovat peníze na její stavbu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia