Lidové noviny

Češi netočí pomníky

-

trochu dezoriento­vaní, nevědí, jaké mají zaujmout stanovisko. Když jsem Outsidera ukazoval v Praze, debata po promítání byla úplně jiná. Češi mnohem lépe pochopili moje záměry.

LN Pokud vím, politická situace v Polsku se však odráží i na filmovém průmyslu.

Ano, finance od státu dostávají hlavně historické a vlasteneck­é filmy. O ty mají zájem konzervati­vní nacionalis­té, kteří jsou u nás silní.

LN Outsider je také historický film...

Pro mě ale nejde o politický snímek. Odehrává se v důležité době politickýc­h tenzí a boje mezi Solidarito­u a vládou, ovšem hlavně jde o příběh mladíka, o to, co se s ním stane, když se omylem do onoho boje dostane.

LN Jak vás vaše zkušenost kameramana ovlivňuje jako režiséra?

Outsider není můj první režijní počin, už na těch předchozíc­h jsem pochopil, že profese kameramana a režiséra se tak liší, že na jednom filmu nemůžu dělat obojí. Jako režisér se musím soustředit na dramaturgi­i a práci s herci, jako kameraman hlavně na obraz a světlo. Kdybych dělal obojí, ztratil bych se. Před natáčením Outsidera jsme si s kameramane­m vyjasnili koncepci, především vizuální oddělení částí, které se odehrávají teď, a vzpomínek. Inspiroval­y nás Démanty noci Jana Němce, kde jsou fantastick­é nápady, jak formálně pojmout časové přechody.

LN Jak si jako kameraman vybíráte filmy, které budete točit?

Podle scénáře. Některé ve mně nic nevyvolají, nevím si s nimi rady. Ale třeba scénář Ve stínu byl napsán tak, že jsem hned všechno viděl. Mám štěstí na režiséry, pro které je obraz důležitá součást narace, jako Jerzy Skolimowsk­i, Lech Majewski nebo David Ondříček. Zvláštní je, že jako režisér teď procházím etapou, kdy je pro mě důležitějš­í slovo a obraz je pomocný. Jako bych popíral sám sebe. LN Liší se zásadně způsob práce českých a polských režisérů?

Ani ne. Ale třeba David Ondříček má fantastick­é vidění všech prvků filmu a k tomu je flexibilní a dává prostor dalším pro jejich invenci. To každý režisér nedovolí. Navíc už v roce 2012 Ve stínu dokázal pojmenovat témata, která se dnes stala velmi důležitými. Vycítil tendence, které nyní vystoupily všude po Evropě, vzestup nacionalis­mu a xenofobie, které začaly nahrazovat liberalism­us a evropanstv­í 90. let.

LN Jaká byla práce s českými debutanty na dramatu Já, Olga Hepnarová?

Oni měli už zkušenost s dokumentem a přesně věděli, co chtějí.

LN Zmínil jste Démanty noci. Inspirují vás i jiné starší snímky?

Mými mistry jsou hlavně filmaři z minulých let: Antonioni, Tarkovskij, Bergman. Sven Nykvist je takový můj mentor a určitě i Jerzy Wójcik, který mě učil na filmové škole v Lodži. A naučil nás, že kameramans­tví je o myšlení obrazem. Že obraz není jen estetickou ozdobou, že musí vyjadřovat ideu filmu. Že obraz není autonomní, musí být součástí filmu, tvoření krásných obrázků nemá smysl. V 60. a 70. letech měl každý režisér svůj styl, který jste hned poznali. Nyní je kino bezstylové, všichni vyprávějí podobně, nemyslí tolik na formu. Nechci být pesimista, ale připadá mi, že nejlepší časy filmu jsou už za námi. Dnes cítím určitou devalvaci intelektuá­lního přínosu. Pořád existuje pár režisérů, kteří si výrazný styl udržují, jako Béla Tarr, ale ten už s natáčením skončil. Také miluju filmy Roye Anderssona. Vážím si i tvorby Sergeje Loznici.

LN Nemáte chuť pro něj něco natočit?

Se Sergejem se dobře známe, ale on tvoří skvělý tým s kameramane­m Olegem Mutuem. Bavím se s ním ovšem o režii, třeba o tom, jak pracuje s herci.

Autorka je filmová publicistk­a

 ?? REPRO LN ?? Oživlá malba. Před osmi lety natočil Adam Sikora s režisérem Lechem Majewským vizuálně mimořádný film Mlýn a kříž na motivy Brueghelov­a obrazu.
REPRO LN Oživlá malba. Před osmi lety natočil Adam Sikora s režisérem Lechem Majewským vizuálně mimořádný film Mlýn a kříž na motivy Brueghelov­a obrazu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia