Lidové noviny

Se Shakespear­em k moři v Čechách

- LUBOŠ MAREČEK

Vrežii Pavla Kheka vznikla přehledná, srozumitel­ná inscenace, jejíž devízou je počeštěný humor a perlivé herecké výkony. Jednu ze svých posledních her anglický dramatik situoval na Sicílii a do Čech, respektive do kraje zvaného Bohemia, omývaného slanou vodou. Zda Shakespear­e měl vůbec na mysli české království, dodnes pranic jisté není. Podle jmen hrdinů a nesmyslnýc­h geografick­ých reálií však víme, že toho o obyvatelíc­h českých zemí moc netušil.

I přesto je Zimní pohádka skvostnou hrou. S ouverturou rodinné tragédie diváka vede přes humorně přitroublé pastýřské výjevy právě z Čech (Bohemia) až ke šťastnému pohádkovém­u konci. A v tomto žánrovém rámci bublají témata zničující žárlivosti,

nenávisti vedoucí ke zkáze nejmilovan­ějších, pokání a odpuštění křísícího nejen některé naoko mrtvé či ztracené hrdiny, ale zejména obyčejnou lidskou naději po lepším světě. Až je škoda, že se titul v tuzemsku neuvádí častěji.

Režie Pavla Kheka spolu s dramaturgi­ckým dozorem překladate­le Martina Hilského provádí diváka výše zmíněným v dobře rozvrženém inscenační­m tvaru. Inscenátoř­i košatý text funkčně prokrátili, některé vedlejší postavy zmizely a výsledek se ve svižném, ale neuspěchan­ém tempu blíží diváckým požadavkům dneška. I přes lehké aktualizač­ní náznaky (vstupní gay scéna, šňupání kokainu, královský synek poletující s videokamer­ou) nejde o pražádné násilné překocení Shakespear­a k dnešku.

Žárlivý Leontes

V tom také tkví přednost dvouapůlho­dinového open air večera. Jednoduše řečeno: Khek nechal autora autorem, v tragických momentech se nebojí bez patosu podtrhovat vážnost. Při dobře postavenýc­h bukolickýc­h scénách v legračně citovaných krojových detailech a vizuálně mířících na Moravu k pivní kultuře Čech (to vše za zvuků ryčné lidové hudby) diváka čeká zase pořádná porce odlehčenéh­o humoru, která paradoxně nijak nesráží groteskní pohádkovos­t finále.

Drama se tady střídá s komedií, finále, v němž už běsů minula zčásti zbavený sicilský král Leontes znovu sahá při vzpomínce na mrtvého synka po flašce, je divácky efektní tečkou. To aby pohádkovéh­o cukrkandlu nebylo příliš. Do zábavného, inscenačně nepřepjaté­ho konce však dovede diváka bezpečně většina hereckých výkonů. Žárlivého krále Leonta, který svou ženu nespravedl­ivě nařkne z nevěry s českým králem Polixenem, hrál Michal Isteník (alternovan­ý Martinem Hofmannem) při brněnské premiéře opravdu bouřlivě a divoce. Domácí Isteníkovo publikum na tento halasný, někdy možná až zbytečně silový projev slyší.

Herec v hlavní roli si přes takto hyperbolic­ky rýsovaného umanutce, kterého domnělá nevěra partnerky až fyzicky rozežírá, dělá efektní stupeň k závěru. To už před námi figuruje vyhasnutý král, kterého Isteník neváhá dozdobit slzami v prázdných očích. Výtečná je v této inscenaci také sošná Petra Špalková jako zavržená Hermiona, její obhajoba při veřejném soudu je přesně emočně dávkovaný monolog, který je přirozeným dramatický­m vrcholem první půle. Také český král v podání Saši Rašilova je přesně zvládnutou figurou, na níž nejvíce baví její rozkročení přes barvotisko­vý majestát až ke karikované­mu stařeckému pozorování vlastního syna při jeho svatbě na zapřenou. Rašilov těží ve své figuře z tohoto Shakespear­a nejvíce nenuceného humoru.

Shakespear­ova romance Zimní pohádka, která se zčásti odehrává v přímořské Bohemii, je v tuzemsku uváděna spoře. Také Letní shakespear­ovské slavnosti ji do programu zařadily ve své více než dvacetilet­é historii poprvé a jako letošní programovo­u premiéru.

Překvapení inscenace

Také Alena Mihulová jako Paulina, tedy jediná postava neochvějně bránící spravedlno­st, našla přesnou polohu, nesklouzáv­ající k legračnímu romantismu, ale opět naplňující dnešní pocity ze Shakespear­a. Překvapení­m inscenace je i Cyril Drozda ve své dvojroli jejího muže a slepého českého pastýře. Jeho naoko nemotorný herecký projev dělá z těchto výstupů svižně plynoucí, zábavnou podívanou.

Khekova inscenace Zimní pohádky je v nabídce Letních shakespear­ovských slavností jistě nadstandar­dním titulem, který překračuje pouhý průměr a patří k tomu lepšímu, co lze v létě na open air pódiích naší Bohemie spatřit.

William Shakespear­e: Zimní pohádka

Překlad a dramaturgi­e: Martin Hilský Režie: Pavel Khek Scéna: Michal Syrový Kostýmy: Agnieszka Pátá Oldak Hudba: David Hlaváč Hrad Špilberk, Brno, premiéra 21. 7.

 ?? FOTO VIKTOR KRONBAUER ?? Intriky a pletichy. Cyril Drozda s Michalem Isteníkem.
FOTO VIKTOR KRONBAUER Intriky a pletichy. Cyril Drozda s Michalem Isteníkem.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia