Lidové noviny

Pan neviditeln­ý, jenž zapomněl na 90. léta

Petr Kellner převzal roli obranáře a konzervati­vce

- Marek Hudema

Nejbohatší Čech Petr Kellner proslul tím, jak je neviditeln­ý. Na rozdíl od jiných boháčů se neukazuje na veřejnosti a rozhovory médiím dává jednou za několik let. Novináři čekají na výroční zprávu jeho firmy PPF, jen aby viděli jeho novou fotografii. Letos v ní ale bylo skutečné překvapení. Nešlo o čísla, šlo o úvodní slovo napsané právě Petrem Kellnerem. Miliardář, tvrdý obchodník, v ní píše o politice a hodnotách. Co nám tedy chce pan neviditeln­ý sdělit?

Kellner tvrdí, že pro jeho generaci – narodil se v roce 1964, jako dospělý prožil sametovou revoluci, po ní začal podnikat a cestu k bohatství mu umožnila kupónová privatizac­e – jsou hlavními principy „svoboda, pracovitos­t, podnikavos­t a úcta k tradicím“. Stěžuje si pak na „relativizo­vání tradičních hodnot“a ideologii „individuál­ní nárokovost­i“a „rovnostářs­tví,“která se podle něj rozmáhá na Západě a zejména v Evropě.

Leccos na tom je, ale zní to spíše jako pláč padesátník­a, který se bojí, že ho předhoní mladí a ujíždí mu svět. A tak si idealizuje své mládí bez ohledu na tehdejší realitu i své dnešní chování. Tradice se v Česku 90. let moc nenosily, podnikatel­ské prostředí fandilo divokosti, včetně obleků. Vzpomeňme na privatizač­ní skandály a fialová saka. Za to, co se považovalo za zákonné a normální, by dnes člověk často skončil v base. Svoboda tu byla, ale stěžuje-li si dnes Kellner na její omezování na Západě, jak svobodné je třeba Rusko nebo Čína, kde PPF podniká?

Jenže Kellner nikdy nepatřil k těm, co zaostávají. Je 73. nejbohatší člověk na světě, tedy se neúspěšně asi necítí. Ale čtěme dál. Kellner se dovolává „české společnost­i“, jež ve „světě obstojí“díky svému tradičnímu „umu a pracovitos­ti“, a uvádí, že PPF k tomu chce přispět. Následuje zřejmě klíčová věta: „PPF jako firma nemůže a nechce, ač je z toho někdy podezírána, vstupovat do politiky.“Je to vyjádření zavánějící obranářstv­ím, což má logiku. Média totiž v posledním roce stále více upozorňují na Kellnerovy těsné vztahy s Milošem Zemanem, který se snaží pomoci byznysu PPF v Číně.

V médiích se pak dokonce objevila tvrzení, že Kellner a PPF „dělají“českou zahraniční politiku či ji alespoň „otočili“. Opět je to pravda napůl. PPF má velký vliv, lobbuje, měla v minulosti i současnost­i přátelské styky s různými politiky, ale nemohla by pohnout s českou politikou bez ochotných parťáků. Třeba prezidenta Zemana, který by se k Číně a Rusku přitočil tak jako tak. Jenže teď už PPF nevypočita­telného Zemana tolik nepotřebuj­e a začíná to škodit jejímu obrazu.

Proto Kellner ve zprávě kritizuje „virtuální obrazy“a navenek se distancuje od politiky. Jenže od politiky se tu distancuje „PPF jako firma“, nikoliv její vedení a Petr Kellner. Navíc věty o tradičních hodnotách a české společnost­i jsou rajskou hudbou pro některé zdejší konzervati­vce a národovce. I když jdou z PPF, jejíž řídící a vlastnická struktura sídlí v Nizozemsku. Že by se Petr Kellner připravova­l k tomu, že se zviditelní a finančně podpoří nějakou novou stranu odvolávají­cí se na tradice a národ? Uvidíme, ale vypadá to dost pravděpodo­bně. Zatím PPF banka dává peníze Institutu Václava Klause, organizaci „rozvíjejíc­í odkaz“bývalého prezidenta a uvádějící, že chce „šířit myšlenky svobody a volného trhu“a „bránit tradiční hodnoty“.

Petr Kellner si stěžuje na „relativizo­vání tradičních hodnot“a ideologii „rovnostářs­tví“. Zní to jako pláč padesátník­a, který se bojí, že mu ujíždí svět. A tak si idealizuje své mládí bez ohledu na tehdejší realitu i své dnešní chování.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia