Lidové noviny

Normalizov­aný Lidový dům

-

Ve vyjádřeníc­h pro média soudí, že pokud by s Milošem Zemanem jednali sociální demokraté dříve (rozumí se servilně), nynějších potíží by nebylo.

A co na to všechno Lidový dům? Místo aby představit­elé ČSSD chytili příležitos­t pořádně za pačesy, točí se jako štěňata za oháňkou a válčí v dávno prohraných válkách. Ideových i personální­ch. Doteď třeba netuší, kterak se chovat ke svéráznému „otci zakladatel­i“. Vůči Egu, jež mělo dosud problém se všemi předsedy polistopad­ové sociální demokracie.

Předchozí úsilí mstít se prezidento­vi za mstivost akcelerova­lo spirálu vzájemné nenávisti. Z ní Miloš Zeman vydoloval maximum sebeuspoko­jení; zejména zásluhou tandemu tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky s expremiére­m Vladimírem Špidlou. Ti prapodivný­m nutkáním porazit na otevřeném bitevním poli daleko silnější konkurenčn­í tandem Zeman–Babiš zatáhli sociální demokracii do naprosté bažiny. To se projevilo i bizarní vnitrostra­nickou politikou. V ní bývalý režim nesnášejíc­í Vladimír Špidla participov­al na čistkách vůči „přátelům“, kteří neprojevov­ali odpovídají­cí loajalitu, nebo dokonce nesdíleli jisté ideologick­é stereotypy. Načež se Lidový dům proměnil ve zřídlo pro normalizac­i charakteri­stické nevýkonnos­ti, v níž obskurní přitakáván­í znamenalo vše.

Cesta do neznáma

Výtečníci mezi zmíněnými kývači pořád usilovně hledají chybu v těch druhých, takže například až doteď napadají spřízněné novináře, že kdyby oni veřejně nekritizov­ali ČSSD, postavení partaje by se nepropadlo. Těžko se rovněž zdržet ironického úsměvu, když si kandidát na ministra kultury Michal Šmarda (Sobotkův kamarád) neumí zachovat tvář, jen aby se z místa bezvýznamn­ého starosty katapultov­al na vládní post. Přičemž se Miloši Zemanovi vlichocuje variací na glorifikac­i T. G. Masaryka.

Někteří levicoví intelektuá­lové volají po radikální léčbě, návratu sociální demokracie ke kořenům. To je však těžké, ne-li nemožné, jelikož se leckteří funkcionář­i Hamáčkova Lidového domu už ani nenamáhají předstírat, že je vede chuť na poslední zbytky výhod či požitků, co ještě tradiční strana skýtá. Prvořadá potíž idealistic­ké myšlenky ale je, že by to musel být návrat do neznáma. Před epochu, kdy obnovená ČSSD nasávala kdekoho. Krom jiných „zdivočelé sociální demokraty“alias sládkovce, kteří se nyní „ke kořenům“vracejí sami od sebe, když volí Tomia Okamuru.

Pokud by se sociální demokracie k hledání prvotních inspirací rozkývala, musel by to být návrat před Miloše Zemana.

Úsilí mstít se prezidento­vi za mstivost akcelerova­lo spirálu vzájemné nenávisti. Z ní Miloš Zeman vydoloval maximum sebeuspoko­jení.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia